dinsdag 27 december 2016

Terugblik op 2016

De werkgroep Diemen heeft in 2016 nog meer ingezet op samenwerking. Zo bezochten we de dag voor tuinambassadeurs van KNNV, wat ons inspireerde om een van onze werkgroepleden als tuinadviseur aan te wijzen. Ook konden we de gemeente Diemen stimuleren deel te gaan nemen aan Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin.
Via de gemeentelijke campagne Daarom Diemen hebben we de Openbare Bibliotheek Diemen als partner voor het geven van lezingen gevonden. De Amsterdamse IVN-ers Arend Wakker en Gert Snoei waren bereid daar najaar 2016 en voorjaar 2017 een reeks lezingen te geven onder de titel ‘Natuur in je buurt’.
We zijn blij met de IVN-natuurgidsen in opleiding die twee gebieden in Diemen als adoptiegebied hebben gekozen. Dit gaat ons een schat aan kennis brengen en nieuwe deskundige en enthousiaste gidsen voor excursies in Diemen.
De reguliere activiteiten hebben we ook voortgezet:
 • De SOVON-broedvogelinventarisatie in het Diemerbos, die loopt vanaf 1999.
 • De IVN-natuurtuin wordt onderhouden door een enthousiaste groep van acht tuiniers met twee werkgroepleden. 
 • Twee natuurwerkdagen in het Diemerbos, in samenwerking met de boswachters van Staatsbosbeheer, dit jaar voorafgegaan door een lezing over broeihopen voor ringslangen. De drie broeihopen in het Diemerbos waren ook dit jaar een succes, met meer dan 2000 uitgekomen eieren. 
 • De laatste jaren helaas een reguliere activiteit is het schrijven en uitspreken van bezwaren tegen acht zomerse dance-festivals per jaar in het centrale deel van het Diemerbos. Dit jaar hebben de boswachters de IVN-groep betrokken bij schouwen tijdens de festivals, hierdoor konden we meehelpen om schade aan flora en fauna zo veel mogelijk te beperken.
Eind november was in Diemen de jaarlijkse uitreiking van acht vrijwilligersonderscheidingen. Dit jaar was een van die onderscheidingen voor een werkgroeplid voor haar IVN-activiteiten. Al met al een succesvol jaar van onze werkgroep met vier actieve leden: Sophia van Gelderen (tuinadviseur), Janny Gerrits (natuurwerkdagen, IVN-tuin, publiciteit), Carry Pot (coördinator, IVN-tuin, vogelvriendelijk bouwen), Cathy Wiersema (broedvogelinventarisatie).

donderdag 10 november 2016

Lezing 'Natuur in je buurt' 22/11

Is uw tuin al winterklaar? Hoor het op de tweede lezing in de reeks 'Natuur in je buurt' van IVN met Bibliotheek Diemen.
Dinsdag 22 november 14 u: Natuurlijk tuinieren - door Gert Snoei
Wie de natuur in wil gaat er meestal naar toe, naar het bos, de duinen of de hei.We denken dan meestal niet aan onze eigen omgeving, tuinen, parken, plantsoenen of bermen. Daar valt veel meer aan te beleven dan we doorgaans beseffen en... we kunnen ze zonder al te veel moeite veel natuurlijker maken en ook eens lekker thuis blijven om van de natuur te genieten.
Tuinadviseur Sophia van de IVN-werkgroep is ook aanwezig, je kunt je bij haar aanmelden voor advies over natuurlijk tuinieren.
Docenten: Gert Snoei was schooltuinmeester en vertelt uit zijn ruime ervaring hoe je je omgeving natuurlijker kunt inrichten. Arend Wakker is geoloog en docent van ecologie- en natuurcursussen.
Plaats: Openbare Bibliotheek Diemen, Wilhelminaplantsoen 126
Tijd: lezing van 14 uur tot ca 15 uur, na een theepauze neemt de docent ons mee voor een wandeling in de buurt tot ca 16 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervolg van de reeks in januari - maart

zondag 6 november 2016

Spitten, tellen en slepen op natuurwerkdag

Tellen is een secuur werkje, schreef onze @blijeboswachter op Twitter. We hebben de uitgekomen eieren van de ringslangen inderdaad secuur geteld op de natuurwerkdag in het Diemerbos. In de drie broeihopen die verspreid over het Diemerbos zijn aangelegd waren net als vorig jaar ruim 2000 eieren gelegd. Dat betekent dat ongeveer 80 vrouwtjes ringslangen er hun eieren gelegd hebben. De twee broeihopen die op een rustige plek liggen worden wel duidelijk beter bezocht dan de broeihoop dicht bij de hoofdingang. Toch lagen er in die broeihoop nog 168 eieren. In de andere twee broeihopen vonden we 801 en 1127 eieren, waarvan slechts 4 niet uitgekomen waren.
Hier liggen al 5 x 200 = 1000 eieren!
Een andere klus op de natuurwerkdag was het afvoeren van gemaaid riet. Door het afvoeren wordt de bodem schraler waardoor planten als de rietorchis meer kans krijgen. Op schralere grond ontstaat meer variatie in soorten.
Voor meer foto's bekijk het fotoalbum
Gezellige lunch onder door onze boswachter gespannen luifel

woensdag 19 oktober 2016

Lezingenreeks Natuur in je buurt

Ontdek de natuur in je eigen buurt vanuit de Openbare Bibliotheek Diemen.
Lezingenreeks 'Natuur in je buurt' met wandeling op dinsdagmiddagen.
Dinsdag 1 november 14 u: Bomen in de herfst - door Arend Wakker
Onze bomen kleuren hun blad goudgeel, bruin, rood of oranje in de herfst. Maar waarom maken ze deze gekleurde bladeren? Hoe weet een boom dat de herfst aanbreekt? En wat er gebeurt er allemaal onder de grond? Op al deze vragen en veel andere krijgt u een antwoord bij deze lezing.

Dinsdag 22 november 14 u: Natuurlijk tuinieren - door Gert Snoei
Wie de natuur in wil gaat er meestal naar toe, naar het bos, de duinen of de hei.We denken dan meestal niet aan onze eigen omgeving, tuinen, parken, plantsoenen of bermen. Daar valt veel meer aan te beleven dan we doorgaans beseffen en... we kunnen ze zonder al te veel moeite veel natuurlijker maken en ook eens lekker thuis blijven om van de natuur te genieten.

Docenten: Arend Wakker is geoloog en docent van ecologie- en natuurcursussen. Gert Snoei was schooltuinmeester en vertelt uit zijn ruime ervaring hoe je je omgeving natuurlijker kunt inrichten.
Plaats: Openbare Bibliotheek Diemen, Wilhelminaplantsoen 126
Tijd: lezing van 14 uur tot ca 15 uur, na een theepauze neemt de docent ons mee voor een wandeling in de buurt tot ca 16 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervolg van de reeks in januari - maart

woensdag 12 oktober 2016

Natuurwerkdag Diemerbos 5 november

Hoe veel eieren zouden de ringslangen gelegd hebben in de door ons aangelegde broeihopen in het Diemerbos? Op de landelijke natuurwerkdag 5 november gaan we dat weer onderzoeken. Dit is ook voor kinderen een leuke activiteit, hun scherpe ogen ontdekken de eieren vaak het eerste.
Daarnaast gaan we beheerwerk doen in de moeraslandjes in het gebied ten oosten van de A9. Het moeras wordt zo natuurlijker en aantrekkelijker voor planten en dieren. 
Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl/locatie/diemerbos. Er is plek voor 20 à 25 deelnemers
Startplek: Hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats Muiderstraatweg (eerder gemelde startplek is gewijzigd in Muiderstraatweg). Kom graag zo veel mogelijk op de fiets om verder het terrein in te gaan.
Tijd: zaterdag 5 november om 10 uur
Het is drassig terrien, dus laarzen aan!

zondag 2 oktober 2016

Winterkoning koning van het Diemerbos

De inventarisatie van broedende vogels in het Diemerbos van 2016 is bekend: dit jaar is de Winterkoning koning van het Diemerbos. Het kleine vogeltje met het luide liedje, ook wel Winterkoninkje.
Winterkoning (foto IVN Vechtplassen)
De resultaten van 1999 t/m 2016 laten zien hoe het Diemerbos veranderd is. Waren er in 1999 in het inventarisatiegebied* van 1km2 (kilometerhok) wel 43 broedparen Wilde eend en maar 10 paartjes Winterkoning, nu zijn de rollen helemaal omgedraaid met 50 broedpaartjes Winterkoning en maar 10 van de Wilde eend. Het Diemerbos is een volwassen en gevarieerd bosgebied geworden. Je kunt er Boomkruipers en Goudvinken, Nachtegaal en Blauwborst ontdekken, en nieuw dit jaar zijn de Kneu en de Grote lijster. In het riet blijven Rietzanger, Bosrietzanger en Kleine karekiet op hetzelfde aantal, terwijl Sprinkhaanzanger en Rietgors wat teruglopen. Het aantal van 43 soorten vogels is gemiddeld en het totaal aantal broedpaartjes is met 371 net boven het gemiddelde van dit kilometerhok.
     Top tien van 2016 (2015)
 1. Winterkoning 50 (36)
 2. Zwartkop 46 (39)
 3. Tjiftjaf 29 (32)
 4. Fitis 21 (20)
 5. Groenling 19 (20) 
 6. Merel 19 (19)
 7. Tuinfluiter 17 (19) 
 8. Heggenmus 17 (13)
 9. Vink 16 (12)
 10. Grasmus 12 (12)
*Het inventarisatiegebied van 1km2 (kilometerhok of plot) is in het gebied ten oosten van de A9, tussen de A9 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Meer info op pagina Vogels.

dinsdag 13 september 2016

Diemerbos na de festivals

De 'eindschouw' na de festivals viel mee én tegen. Tijdens het festival-seizoen hebben de boswachters, Vrienden van het Diemerbos en de IVN-werkgroep regelmatig 'geschouwd' hoe het met de natuur ging. Zie Diemerbos tussen de festivals. Op maandag 12 september was de laatste schouw, het viel mee én tegen.
Wat tegenviel was de toestand van de paden, met name op de kruispunten waar vrachtwagens een ruimere draai nodig hebben dan de paden toestaan. Hierdoor is het rond de grote waterplas een treurig gezicht. Als het flink gaat regenen kan het een modderpoel worden.
Dit stelt de vraag of het Diemerbos op slappe veengrond wel geschikt is voor dit soort festivals. Of wat je allemaal uit de kast moet halen om het wel geschikt te maken, zoals bredere verharde wegen die het gebied weer minder aantrekkelijk maken.

Ecologisch gezien lijkt het mee te vallen. We zagen meteen al een ijsvogel, en hoorden een waterral. De rietkragen met allerlei oeverplanten staan er nog net zo prachtig bij.
Vlak langs het fietspad waar vrachtwagens reden, stonden een aantal uitgebloeide Brede wespenorchis nog fier overeind.
Brede wespenorchis langs fietspad
Of de ringslangen zich van de nabijgelegen broeihoop hebben laten verjagen, kunnen we in november gaan beoordelen aan de hand van de uitgekomen eieren.
En verder blijft het Diemerbos een smulbos voor vogels met veel rozenbottels, vlierbessen en lijsterbessen.
Rozenbottels

woensdag 17 augustus 2016

Groen bezoek

Vanmorgen in de IVN-tuin stonden we oog in oog met een mooie dame in het groen, de Grote groene sabelsprinkhaan, op de gele Honingklaver.
En toen we uitgebloeid 'onkruid' wilden weghalen zagen we er goed gecamoufleerde groene rupsen  op zitten, laten staan dus!
Hoewel onze tuin in de eerste plaats voor insecten, vlinders en vogels is, konden we deze keer zelf ook wat oogsten: de eerste peren zijn rijp.


maandag 8 augustus 2016

Diemerbos tussen festivals

Dit jaar heeft Staatsbosbeheer aan Vrienden van het Diemerbos en de IVN-werkgroep gevraagd mee te doen met de ecologische schouw voor, tijdens en na de festivals. Dit betekent dat we in de gaten houden of er zorgvuldig wordt omgesprongen met de natuur. We zijn blij dat we hierbij worden betrokken. De boswachter, IVN-ers en Vrienden zien soms weer zaken die de festivalorganisatie over het hoofd ziet. Zo is er bijv. geregeld dat de lampen in de bomen niet omhoog schijnen, maar naar beneden, zodat de vleermuizen minder worden verstoord.
Vrijdag 5 augustus hebben we met de boswachter gecontroleerd of het terrein goed is achtergelaten. De organisatie had goed z'n best gedaan, het was bijna helemaal goed opgeruimd. En de bezoekers hadden de rietkragen ongemoeid gelaten. Daarom denken we dat de uiteindelijke ecologische schade meevalt.
 Maar er is natuurlijk altijd schade aan het terrein, al is het maar dat het gras onder de rijplaten afsterft en onvoldoende zal herstellen voor de volgende serie festivals. Hierdoor ziet het terrein rond de centrale waterplas er onaantrekkelijk uit, jammer voor de reguliere wandelaars in het Diemerbos. Inclusief de afsluiting van dit gebied vanaf 18 juli duurt deze situatie tot half september, tot na de laatste festivals. En dan duurt het nog enige tijd voordat het gras en de paden zijn hersteld.
De bezwaren van onze IVN-groep tegen de hoeveelheid festivals gaan daarom - naast verstoring van de natuur - vooral over de langdurige afsluiting en de schade aan het centrale deel van het bos en de overlast voor recreanten en bewoners.Voor volgend jaar hopen we - net als Vrienden van het Diemerbos - op minder festivals en een kortere periode.

donderdag 26 mei 2016

To be, or not to be

In de IVN-tuin is het een symfonie van rood, blauw en roze. Rode klaprozen, blauwe phaecelia (bijenvoer), roze vingerhoedskruid en koekoeksbloem. Terwijl we daarvan genieten zien we steeds meer haagwinde die zich langs de planten omhoog slingert. Ook planten voeren een strijd om het bestaan, ze willen een plaatsje in het licht, desnoods ten koste van een ander.
Hoewel we als 'natuurlijke tuiniers' aanhangers zijn van 'Onkruid bestaat niet', kiezen we ervoor om in de perken de haagwinde te verwijderen. Als je dat niet doet overwoekeren ze alle andere planten. Als tuinier ben je de scheidsrechter die beslist welke plant mag overleven... De winde krijgt een rode kaart en moet het perk verlaten.
Wil je lekker in je tuin aan de slag en kan je wel wat tips gebruiken bij natuurlijk tuinieren, kijk dan eens op onze pagina Tuinadvies. Hier staan allerlei tips en handige links.
Je kunt nu ook een persoonlijk advies voor je eigen tuin vragen aan onze tuinadviseur Sophia via ons mailadres ivndiemen@gmail.com.
De haagwinde, ook wel pispotje genoemd

zaterdag 14 mei 2016

Diemerbos geadopteerd

Twee IVN-natuurgidsen in opleiding Yigal en Mirjam, hebben het Diemerbos gekozen als 'adoptiegebied'. Dat wil zeggen dat ze alle aspecten van het gebied bestuderen, zoals planten, insecten en vogels. Ondertussen hebben ze al veel soorten gescoord, waarbij 98 vogelsoorten. Op een wandeling met mede-cursisten en andere IVN-ers gingen we vanmorgen met hen op pad. We hebben ongeveer 20 soorten vogels gezien.
Meneer en mevrouw ooievaar waren bezig met het nest langs de A9. De koekoek vloog langs, groenling en tuinfluiter lieten zich horen en zien. Tot slot man en vrouw paapje samen op het hek, te onderscheiden van de roodborsttapuit door de witte wenkbrouwstreep, als je héél goed keek.
Yigal wist de tuinfluiter op te sporen en toen zagen wij het ook.
We kunnen uitzien naar mooie documentatie over de natuur in het Diemerbos door Yigal en Mirjam. Samen met de resultaten van de broedvogelinventarisatie sinds 1999 (zie pagina Vogels) zal dat een goed compleet beeld geven.

donderdag 21 april 2016

Tuinadvies nodig?

De voorjaarsbloemen spruiten eruit. Wil je lekker in je tuin aan de slag en kan je wel wat tips gebruiken bij natuurlijk tuinieren, kijk dan eens op onze pagina Tuinadvies. Hier staan allerlei tips en handige links.
Je kunt nu ook een persoonlijk advies voor je eigen tuin vragen aan onze tuinadviseur Sophia via ons mailadres ivndiemen@gmail.com.
Plantjes en tuinspullen kun je vragen of aanbieden via Diemer Groene Tuinen.
Longkruid: vroege bloeier voor de eerste hommels
Voor je moestuin of voor AH-moestuintjes kun je kijken bij het IVN Moestuinjournaal 

zaterdag 9 april 2016

Laat de ringslangen maar komen

Stoere natuurvrijwilligers hebben in het Diemerbos de drie broeihopen voor ringslangen weer opgebouwd. In juni/juli  kunnen de vrouwtjes ringslangen hierin hun eieren leggen, die door de broeiwarmte worden uitgebroed. Er had zich een grote groep vrijwilligers gemeld zodat we het werk goed konden verdelen.
Boswachter Ton van Staatsbosbeheer zorgde weer voor gereedschap en het materiaal: paardenmest, maaisel en houtsnippers. En ringslangonderzoeker Pieter de Wijer coachte ons bij het maken van de broeihopen.
De jonge natuurvrijwilligers waren zeer gemotiveerd.
Al snel konden we aan de tweede broeihoop beginnen
Deze jongens zorgden dat de tweede broeihoop ook weer klaar was. 
En dat is nummer drie. Laat de ringslangen maar komen!

vrijdag 25 maart 2016

9 april Natuurwerkdag Diemerbos

Help de ringslang met 'slangennesten'
Op zaterdag 9 april gaan vrijwilligers de drie broeihopen in het Diemerbos weer aanleggen. Zodat de ringslangen daar in het begin van de zomer hun eieren weer in kunnen leggen. Door de broeiwarmte worden de eieren uitgebroed. Vorig jaar hadden kinderen een mooie omschrijving bedacht: we maken 'slangennesten'.
Tekening die IVN-er Mirjam Niemans maakte na de voorlichtingsavond
Er zijn ongeveer 15 vrijwilligers nodig. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen meedoen onder leiding van hun ouders. De boswachter en IVN-Diemen zorgen voor gereedschap, koffie en warme chocolademelk.
Tijd: zaterdag 9 april 10.00 uur, tot ca. 13 à 14 uur
Startplaats: parkeerplaats Diemerbos aan Muiderstraatweg
Aanmelden:
ivndiemen@gmail.com
Meer info na aanmelden

donderdag 24 maart 2016

Diemerbos belangrijk voor ringslang

Het Diemerbos is een belangrijk en succesvol gebied voor ringslangen in de regio, dit was de conclusie op de voorlichtingsavond over ringslangen op 22 maart. In het Diemerbos werden in 2015 de meeste jonge ringslangen geboren van de regio Amsterdam. Het Diemerbos maakt onderdeel uit van een belangrijk leefgebied voor ringslangen dat loopt van de Vechtplassen, Driemond, Diemerbos, Diemerzeedijk (IJburg), DiemerVijfhoek tot in Waterland.
Diemerbos: water vol kikkers, met rietkragen en bosranden
Prima leefgebied
Hoewel het Diemerbos op een plek is aangeplant waar vroeger in de veenweiden al veel ringslangen voorkwamen, hebben de ringslangen hier een prima leefgebied behouden. Met volop kikkers en padden. Ze vinden er nu meer schuilplaatsen in rietkragen en bosranden. In de taluds van snelwegen en spoorlijnen vinden ze een prima overwinteringsplek. Het is wel belangrijk dat het bos niet te veel dichtgroeit en schaduw geeft, want de ringslang moet zich als koudbloedig reptiel in de zon opwarmen.
Diemerbos: ringslang warmt zich op in de zon
Eieren leggen
De ringslangen vinden in het Diemerbos wel minder plekken om hun eieren af te zetten dan vroeger. In de periode mei-juli zoeken de vrouwtjesringslangen een warme broeiende hoop plantenafval of mesthoop om hun eieren in te leggen. Vroeger deden ze dat in een mesthoop of afvalhoop bij boerderijen. Door het verdwijnen van boerenbedrijven in dit gebied is het belangrijk dat vrijwilligers broeihopen aanleggen.
Deze broeihopen  worden in het najaar onderzocht op uitgekomen eieren, en ze blijken zeer succesvol. Het Diemerbos had afgelopen jaar de meeste uitgekomen eieren (2287) en de meeste succesvolle broeihoop met 1279 eieren van de regio Amsterdam.
Aanleg broeihoop door vrijwilliger, volgens methode Pieter de Wijer
Verder trekken
Via de Diem kunnen de slangen naar de Diemer Vijfhoek en Diemerzeedijk trekken en vandaar naar Waterland. Als de faunapassages onder de snelweg A9 en de Muiderstraatweg worden aangelegd kunnen ze ook over land trekken en zullen er minder worden platgereden.

Lente in de IVN-tuin

Wat was het nog koud in maart, toch kwamen de eerste planten al in bloei.
Longkruid is altijd vroeg, handig voor de eerste hommels. Ook donkere ooievaarsbek, duifkruid en vergeet-mij-nietje vertonen de eerste bloemen.
Voor meer foto's zie het webalbum IVN-tuin.

zaterdag 27 februari 2016

22 maart, 9 april: ringslangen

22 maart - lezing/presentatie ringslangen in het Diemerbos
Is het Diemerbos wel een goede leefomgeving voor ringslangen? Waarom leggen we ieder jaar de broeihopen voor ringslangen in het Diemerbos weer aan? Wat zijn de resultaten? Janny Gerrits, betrokken bij de natuurwerkdagen, vertelt over de ervaringen van de afgelopen jaren. Ook als achtergrondinformatie voor de natuurwerkdag op 9 april waarop we de broeihopen weer gaan aanleggen.
Tijd: dinsdagavond 22 maart 20.00 uur tot 21.30 uur
Plaats: De Omval in Diemen, zaaltje 2.3
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de zaalhuur 

9 april - natuurwerkdag Diemerbos: broeihopen voor ringslangen
Op zaterdag 9 april gaan we de drie broeihopen in het Diemerbos weer aanleggen. Zodat de ringslangen daar in het begin van de zomer hun eieren weer in kunnen leggen. Door de broeiwarmte worden de eieren uitgebroed. Vorig jaar hadden kinderen een mooie omschrijving bedacht: we maken 'slangennesten'.
We hebben ongeveer 15 vrijwilligers nodig. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen meedoen onder leiding van hun ouders.
Tijd: zaterdag 9 april 10.00 uur, tot ca. 13.00 uur
Plaats: Diemerbos, startplek wordt nog bekend gemaakt.
Aanmelden: ivndiemen@gmail.com

ringslang in het Diemerbos

woensdag 17 februari 2016

IVN-tuin bevroren en in bloei

Vanmorgen is de tuingroep weer begonnen na de winterstop. Op deze prachtige februaridag was de tuin deels bevroren en deels in bloei.
bevroren vijver

Gele kornoelje

De weerribben in Diemen

In het buitengebied van Diemen lijkt het soms of je in de Weerribben bent, met dat mooie gele riet. Heerlijk dat je zo de natuur kunt beleven dicht bij huis.
De Eerste Diem
Het Penbos
En soms kom je een bijzondere vogel tegen: deze meerkoet op de 1e Diem ziet er niet normaal uit. Is het albino? Nee, want hij is niet geheel wit. Dit verschijnsel heet Leucistisch, kun je lezen bij Vogelbescherming. Oftewel 'nep-albino'.
Leucistische meerkoet

maandag 18 januari 2016

Vogels Diemen tussen stad en dorp

Als je de tuinvogeltelling van Diemen vergelijkt met andere plaatsen, dan heeft Diemen kenmerken van de grote stad vanwege de halsbandparkiet, van een provinciestad vanwege de kauw en van een dorp vanwege het grote aantal huismussen. Ook opvallend is dat landelijk de spreeuw uit de top-10 is gevallen, terwijl hij in Diemen fier op nummer 7 staat. Ook in de rest van Noord-Holland staat hij nog in de top-10.
resultaten in mijn buurt
resultaten landelijk en per provincie

Watervogels op de Diem

Zaterdag 16 januari was het tijd voor de midwinter-watervogeltelling in ons telgebied de Diem. Deze internationale midwintertelling wordt overal op hetzelfde moment uitgevoerd om de overwinterende watervogels in kaart te brengen. Waar er eerder wel eens honderden eenden in allerlei soorten op de Diem  overwinterden, was het vorig jaar - toen we vanuit de IVN-groep startten met deze telling - en ook dit jaar vrij leeg op het water.
Op de 1e Diem weinig vogels, in de verte een groepje m.n. kuifeenden
Op de eerste, tweede en derde Diem samen waren er ongeveer 200 meerkoeten en 130 kuifeenden. Het aantal gewone wilde eenden was opvallend laag met 30, ongeveer de helft van vorig jaar. Het aantal aalscholvers nam wel toe, ze staan regelmatig langs de kant hun vleugels te drogen.
een divers groepje ganzen, w.o. canadese, brandgans, kolgans

zaterdag 2 januari 2016

Natuur een handje helpen in 2016

We bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet voor de natuur in 2015. Of het nu in je tuintje of op je balkon is, in een (buurt)moestuin, de IVN-natuurtuin, op natuurwerkdagen of op andere wijze, iedereen kan de natuur een handje helpen. We hopen in 2016 weer samen met vele vrijwilligers lekker in de natuur bezig te zijn en te genieten van wat zo gewoon lijkt.
Terugblik op 2015
Het was een recordjaar voor de ringslang in het Diemerbos. In het voorjaar hebben vrijwilligers met Staatsbosbeheer drie broeihopen aangelegd en in het najaar bleek dat er meer dan 2000 eieren zijn gelegd. Dat het goed gaat met de ringslang geeft aan dat het ook goed gaat met het waterleven in het Diemerbos, want de ringslang jaagt op waterdieren.

Het was ook een goed jaar voor vogels in het Diemerbos. Het plas-dras gebiedje dat winter 2014 is aangelegd achter de Gaaspermolen heeft gezorgd voor meer variatie voor meer soorten vogels. Bijzonder is een broedende kleine plevier in het nieuwe plas-dras gebied.

In zijn lezing vertelde Arjen Kikkert over het project om vispassages te maken bij sluizen en gemalen rond het het Noordzeekanaal. Vissen van de Noordzee kunnen via de sluizen in IJmuiden wel zonder verdere barrières tot in de Diem zwemmen. Ook het zeezout komt via het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Diem.

Het is nu weer rustig in het Diemerbos, maar waar we minder blij mee waren is de hoeveelheid festivals en de afsluitingen in het Diemerbos. Als IVN Natuurwerkgroep hebben we al tijdens de inspraak bezwaar gemaakt en een ingezonden brief in de krant geplaatst. We hopen dat het volgende zomer weer wat rustiger blijft in het Diemerbos.

De IVN-tuin is helemaal op de schop geweest voor een noodzakelijke ophoging (met dank aan de Gemeente Diemen). We zijn in mei weer gestart met een bijna lege tuin. Ondertussen is de tuin weer tot leven gekomen, zie het fotoalbum. Naast de IVN-tuin is de derde buurtmoestuin van Diemen tot stand gekomen: De Harmonie.

In maart was de lezing De bodem leeft en gingen we op de Diemerzeedijk op zoek naar amfibieën
We wensen je ook in 2016 weer veel plezier in de natuur!