zondag 2 oktober 2016

Winterkoning koning van het Diemerbos

De inventarisatie van broedende vogels in het Diemerbos van 2016 is bekend: dit jaar is de Winterkoning koning van het Diemerbos. Het kleine vogeltje met het luide liedje, ook wel Winterkoninkje.
Winterkoning (foto IVN Vechtplassen)
De resultaten van 1999 t/m 2016 laten zien hoe het Diemerbos veranderd is. Waren er in 1999 in het inventarisatiegebied* van 1km2 (kilometerhok) wel 43 broedparen Wilde eend en maar 10 paartjes Winterkoning, nu zijn de rollen helemaal omgedraaid met 50 broedpaartjes Winterkoning en maar 10 van de Wilde eend. Het Diemerbos is een volwassen en gevarieerd bosgebied geworden. Je kunt er Boomkruipers en Goudvinken, Nachtegaal en Blauwborst ontdekken, en nieuw dit jaar zijn de Kneu en de Grote lijster. In het riet blijven Rietzanger, Bosrietzanger en Kleine karekiet op hetzelfde aantal, terwijl Sprinkhaanzanger en Rietgors wat teruglopen. Het aantal van 43 soorten vogels is gemiddeld en het totaal aantal broedpaartjes is met 371 net boven het gemiddelde van dit kilometerhok.
     Top tien van 2016 (2015)
  1. Winterkoning 50 (36)
  2. Zwartkop 46 (39)
  3. Tjiftjaf 29 (32)
  4. Fitis 21 (20)
  5. Groenling 19 (20) 
  6. Merel 19 (19)
  7. Tuinfluiter 17 (19) 
  8. Heggenmus 17 (13)
  9. Vink 16 (12)
  10. Grasmus 12 (12)
*Het inventarisatiegebied van 1km2 (kilometerhok of plot) is in het gebied ten oosten van de A9, tussen de A9 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Meer info op pagina Vogels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten