dinsdag 24 november 2015

Zeezout bij Meetpunt Diemen

Het Noordzeekanaal is een belangrijke ecologische zone voor vissen vanwege een variatie aan zout, brak en zoet water. Het zeezout dat via de sluizen het Noordzeekanaal binnenkomt is vaak nog duidelijk aanwezig bij Meetpunt Diemen aan het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Klipperweg. Het zoute water komt ongeveer tot aan de Diem.
Meetpunt Diemen meet o.a. hoe zout het water is
Arjen Kikkert, adviseur en projectleider bij Rijkswaterstaat, vertelde enthousiast over de projecten om vissen via vispassages langs sluizen en gemalen van de Noordzeekanaal-regio te laten zwemmen van zout naar zoet water en andersom. De paling is een bekend voorbeeld van een trekvis. Volwassen palingen trekken vanuit het zoete binnenwater naar zee om zich in de verre Sargassozee voort te planten. De jonge glasaaltjes komen weer deze kant op en willen naar het zoete water. Waar ze zoet water proeven proberen ze naar binnen te komen, maar vaak wachten ze in grote groepen vergeefs voor een gemaal en worden zo een gemakkelijke prooi. Andere trekvissen van onze omgeving zijn driedoornig stekelbaarsje, spiering en houting. Om te weten waar knelpunten zijn is een groep vrijwilligers aan het inventariseren welke vissen waar in het Noordzeekanaal voorkomen.
Vismonitoring met kruisnet in Noordzeekanaal (foto: Edo Goverse)
Het vergt veel samenwerking om te zorgen dat de hele migratieroute van de vissen doorzwembaar wordt, want een enkel knelpunt oplossen is niet genoeg als de vissen daarna weer op een volgende barrière stuiten.
De Diem heeft via het Amsterdam-Rijnkanaal gelukkig een open verbinding met het Noordzeekanaal. We hopen daarom dat wat glasaaltjes die de sluizen van IJmuiden weten te passeren hier in de Diem volwassen kunnen worden.
Artikelen
De Brug Krant. 7.000 km zwemmen voor niks. Interview, Kirsten Dorrestijn
Natuurbericht, Trekvismonitoring gestart (maart 2015) Edo Goverse RAVON.
Edo Goverse. Vismonitoring met kruisnet rond het Noordzeekanaal. (pdf)
Snelweg voor vissen - Sportvisserij Nederland. (pdf)
Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal - Sportvisserij Nederland
Rapportage november 2015
Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal, 2015. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden ... © 2015 Stichting RAVON, Nijmegen (pdf)

woensdag 11 november 2015

Van het Noordzeekanaal naar de sloten in Diemen - lezing

Benieuwd of vissen kunnen zwemmen van het Noordzeekanaal en het IJ naar Diemen? En welke invloed dat heeft op het ecosysteem? Diemenaar Arjen Kikkert van Rijkswaterstaat geeft een presentatie 'De Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en omgeving', waaronder Diemen.
Tijd: maandagavond 23 november 20.30 uur
Plaats: De Omval (zaaltje 2.3), Diemen.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor dekking zaalhuur
Driedoornig stekelbaarsje is een trekvis (afb. Ecomare)

dinsdag 10 november 2015

Recordjaar voor de ringslang

Het jaar 2015 is een superjaar voor de ringslangen in het Diemerbos. In de drie broeihopen zijn meer dan 2000 eieren gelegd door vrouwtjesringslangen. Dit betekent dat er ongeveer 100 volwassen vrouwtjes leven in het Diemerbos. Van de 2000 jonge ringslangen die uit hun ei zijn gekropen zullen er ook een paar honderd volwassen worden. Het Diemerbos blijft dus een goede verbindingszone waardoor ringslangen kunnen trekken door de regio Vechtplassen, Gein, Bijlmerweide, Diemerbos, Diemerzeedijk (IJburg), DiemerVijfhoek en Waterland.
de eieren uit de drie broeihopen verzameld om te tellen
Op de natuurwerkdag van 7 november hebben vrijwilligers de broeihopen onderzocht op uitgekomen eieren, onder leiding van ringslangonderzoeker Pieter de Wijer. Meer foto's in het webfotoalbum.
een uitgekomen ringslangei
Dat het goed gaat met de ringslang geeft aan dat het ook goed gaat met het waterleven in het Diemerbos, want ringslangen jagen op waterdieren.

zondag 8 november 2015

Ringslangen in het Diemerbos

Op de natuurwerkdag van 7 november hebben vrijwilligers de broeihopen voor ringslangen onderzocht op uitgekomen eieren. Zo komen we te weten of het goed gaat met de ringslangen.
bij de eerste broeihoop vonden we al veel uitgekomen eieren
kinderen zijn goede 'schatgravers'
een jonge ringslang kroop nog uit de broeihoop
Meer foto's in het webfotoalbum
Onze voorlopige conclusie is: het gaat goed met de ringslang, want we hebben veel uitgekomen eieren gevonden in de drie broeihopen. Dit betekent dat er veel jonge ringslangen het Diemerbos in zijn gekropen en mogelijk ook verder zijn getrokken. Het Diemerbos vormt een verbinding tussen belangrijke gebieden voor de ringslang: de Vechtplassen, het Gein, Diemerbos, Diemerzeedijk (IJburg) en DiemerVijfhoek tot in Waterland.
---------------------------------
Mooi filmpje over ringslangen in TV programma BinnensteBuiten van 19/11 met 'onze' boswachter Marieke. Zoals in Kuinderbos ook in Diemerbos. Terugkijken

Struinen door het Diemerbos

Op de natuurwerkdag van 7 november is hard gewerkt in het Diemerbos. We startten in de buurt van de spoorbrug, om daar sloten en paden vrij te maken.
De eerste deelnemers komen aan. Let op het spandoek...
Een struinpad is weer vrijgemaakt, laarzen blijven wel nodig als je door het veengebied gaat lopen.
De boswachters inspecteren het werk, het pad is weer vrij
 En de opslag van elzen aan de slootkant is weggehaald, zodat de sloot niet helemaal dichtgroeit.
Wegsnoeien van elzenopslag
Toen was het tijd voor de lunch en moest het spandoek ergens anders hangen.
Lunch met koffie en warme choco
Andere vrijwilligers gingen ondertussen broeihopen voor ringslangen onderzoeken op uitgekomen eieren. Meer foto's in het webfotoalbum.