dinsdag 22 december 2015

Nieuwkomer in plas-dras weiland

Het is geen bos, maar de weilanden achter de Gaaspermolen horen ook bij het Diemerbos. Het plas-dras gebiedje dat er winter 2014 is aangelegd heeft gezorgd voor meer variatie voor meer soorten vogels. Dit blijkt uit de verwerking van de broedvogelinventarisatie van voorjaar 2015.
Het heeft ook meteen een leuke nieuwe soort opgeleverd: een kleine plevier, dat is een pioniersoort die broedt op kale grond. De kievit houdt ook van kale grond, die staat sinds jaren afwezigheid weer op de lijst broedvogels.
Achter de Gaaspermolen is een plas-dras gebied aangelegd
Daarnaast neemt het aantal bosvogels nog altijd toe. Het aantal groenlingen is een record. Ook de bosuil staat weer op de lijst van broedvogels.
Nu hopen dat de nieuwe ijsvogelwand in het Diemerbos volgend jaar een broedpaar ijsvogels oplevert. De zachte winter belooft in ieder geval veel ijsvogels in het voorjaar ! 

De vogelaars starten van april tot juni om 1 uur voor zonsopgang hun wekelijkse ronde in het 'kilometerhok' (1km2) in het Diemerbos. Zie voor een impressie en meer foto's de pagina Vogels en bekijk de gegevens van de broedvogelinventarisatie vanaf 1999 t/m 2015. In 2015 was de stand totaal 379 territoria van 45 soorten, beduidend hoger dan eerdere jaren.
Fitis in het Diemerbos (foto Ruud Wolterman)
Top tien 2015  (2014)
 1. Zwartkop 39 (29)
 2. Winterkoning 36 (37)
 3. Tjiftjaf 32 (32)
 4. Groenling 20 (9)
 5. Fitis 20 (27)
 6. Merel 19 (15)
 7. Tuinfluiter 18 (21)
 8. Roodborst 17 (10)
 9. Wilde eend 15 (11)
 10. Koolmees 14 (16)

dinsdag 24 november 2015

Zeezout bij Meetpunt Diemen

Het Noordzeekanaal is een belangrijke ecologische zone voor vissen vanwege een variatie aan zout, brak en zoet water. Het zeezout dat via de sluizen het Noordzeekanaal binnenkomt is vaak nog duidelijk aanwezig bij Meetpunt Diemen aan het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Klipperweg. Het zoute water komt ongeveer tot aan de Diem.
Meetpunt Diemen meet o.a. hoe zout het water is
Arjen Kikkert, adviseur en projectleider bij Rijkswaterstaat, vertelde enthousiast over de projecten om vissen via vispassages langs sluizen en gemalen van de Noordzeekanaal-regio te laten zwemmen van zout naar zoet water en andersom. De paling is een bekend voorbeeld van een trekvis. Volwassen palingen trekken vanuit het zoete binnenwater naar zee om zich in de verre Sargassozee voort te planten. De jonge glasaaltjes komen weer deze kant op en willen naar het zoete water. Waar ze zoet water proeven proberen ze naar binnen te komen, maar vaak wachten ze in grote groepen vergeefs voor een gemaal en worden zo een gemakkelijke prooi. Andere trekvissen van onze omgeving zijn driedoornig stekelbaarsje, spiering en houting. Om te weten waar knelpunten zijn is een groep vrijwilligers aan het inventariseren welke vissen waar in het Noordzeekanaal voorkomen.
Vismonitoring met kruisnet in Noordzeekanaal (foto: Edo Goverse)
Het vergt veel samenwerking om te zorgen dat de hele migratieroute van de vissen doorzwembaar wordt, want een enkel knelpunt oplossen is niet genoeg als de vissen daarna weer op een volgende barrière stuiten.
De Diem heeft via het Amsterdam-Rijnkanaal gelukkig een open verbinding met het Noordzeekanaal. We hopen daarom dat wat glasaaltjes die de sluizen van IJmuiden weten te passeren hier in de Diem volwassen kunnen worden.
Artikelen
De Brug Krant. 7.000 km zwemmen voor niks. Interview, Kirsten Dorrestijn
Natuurbericht, Trekvismonitoring gestart (maart 2015) Edo Goverse RAVON.
Edo Goverse. Vismonitoring met kruisnet rond het Noordzeekanaal. (pdf)
Snelweg voor vissen - Sportvisserij Nederland. (pdf)
Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal - Sportvisserij Nederland
Rapportage november 2015
Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal, 2015. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden ... © 2015 Stichting RAVON, Nijmegen (pdf)

woensdag 11 november 2015

Van het Noordzeekanaal naar de sloten in Diemen - lezing

Benieuwd of vissen kunnen zwemmen van het Noordzeekanaal en het IJ naar Diemen? En welke invloed dat heeft op het ecosysteem? Diemenaar Arjen Kikkert van Rijkswaterstaat geeft een presentatie 'De Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en omgeving', waaronder Diemen.
Tijd: maandagavond 23 november 20.30 uur
Plaats: De Omval (zaaltje 2.3), Diemen.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor dekking zaalhuur
Driedoornig stekelbaarsje is een trekvis (afb. Ecomare)

dinsdag 10 november 2015

Recordjaar voor de ringslang

Het jaar 2015 is een superjaar voor de ringslangen in het Diemerbos. In de drie broeihopen zijn meer dan 2000 eieren gelegd door vrouwtjesringslangen. Dit betekent dat er ongeveer 100 volwassen vrouwtjes leven in het Diemerbos. Van de 2000 jonge ringslangen die uit hun ei zijn gekropen zullen er ook een paar honderd volwassen worden. Het Diemerbos blijft dus een goede verbindingszone waardoor ringslangen kunnen trekken door de regio Vechtplassen, Gein, Bijlmerweide, Diemerbos, Diemerzeedijk (IJburg), DiemerVijfhoek en Waterland.
de eieren uit de drie broeihopen verzameld om te tellen
Op de natuurwerkdag van 7 november hebben vrijwilligers de broeihopen onderzocht op uitgekomen eieren, onder leiding van ringslangonderzoeker Pieter de Wijer. Meer foto's in het webfotoalbum.
een uitgekomen ringslangei
Dat het goed gaat met de ringslang geeft aan dat het ook goed gaat met het waterleven in het Diemerbos, want ringslangen jagen op waterdieren.

zondag 8 november 2015

Ringslangen in het Diemerbos

Op de natuurwerkdag van 7 november hebben vrijwilligers de broeihopen voor ringslangen onderzocht op uitgekomen eieren. Zo komen we te weten of het goed gaat met de ringslangen.
bij de eerste broeihoop vonden we al veel uitgekomen eieren
kinderen zijn goede 'schatgravers'
een jonge ringslang kroop nog uit de broeihoop
Meer foto's in het webfotoalbum
Onze voorlopige conclusie is: het gaat goed met de ringslang, want we hebben veel uitgekomen eieren gevonden in de drie broeihopen. Dit betekent dat er veel jonge ringslangen het Diemerbos in zijn gekropen en mogelijk ook verder zijn getrokken. Het Diemerbos vormt een verbinding tussen belangrijke gebieden voor de ringslang: de Vechtplassen, het Gein, Diemerbos, Diemerzeedijk (IJburg) en DiemerVijfhoek tot in Waterland.
---------------------------------
Mooi filmpje over ringslangen in TV programma BinnensteBuiten van 19/11 met 'onze' boswachter Marieke. Zoals in Kuinderbos ook in Diemerbos. Terugkijken

Struinen door het Diemerbos

Op de natuurwerkdag van 7 november is hard gewerkt in het Diemerbos. We startten in de buurt van de spoorbrug, om daar sloten en paden vrij te maken.
De eerste deelnemers komen aan. Let op het spandoek...
Een struinpad is weer vrijgemaakt, laarzen blijven wel nodig als je door het veengebied gaat lopen.
De boswachters inspecteren het werk, het pad is weer vrij
 En de opslag van elzen aan de slootkant is weggehaald, zodat de sloot niet helemaal dichtgroeit.
Wegsnoeien van elzenopslag
Toen was het tijd voor de lunch en moest het spandoek ergens anders hangen.
Lunch met koffie en warme choco
Andere vrijwilligers gingen ondertussen broeihopen voor ringslangen onderzoeken op uitgekomen eieren. Meer foto's in het webfotoalbum.

maandag 14 september 2015

Najaarsprogramma 2015

Natuurwerkdag Diemerbos zaterdag 7 november
Je kunt je aanmelden bij de boswachter op www.natuurwerkdag.nl/locatie/diemerbos-1
Naast zagen en snoeien gaan we de broeihopen voor ringslangen onderzoeken op uitgekomen eieren. Zo krijgen we een indruk van de hoeveelheid ringslangen die leven in het Diemerbos en omgeving. De boswachter heeft eerder dit jaar met een schoolklas een volwassen ringslang gezien bij een van de broeihopen, die ging vast haar eieren leggen!
Soms vind je een jonge ringslang bij de broeihoop
Van het Noordzeekanaal naar de sloten in Diemen - lezing
Benieuwd of vissen kunnen zwemmen van het Noordzeekanaal en het IJ naar Diemen? En welke invloed dat heeft op het ecosysteem? Diemenaar Arjen Kikkert van Rijkswaterstaat geeft een presentatie 'de Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en omgeving', waaronder Diemen.
Tijd: maandagavond 23 november 20.30 uur 
Plaats: De Omval, Diemen
Kosten: vrijwillige bijdrage voor dekking zaalhuur
Driedoornig stekelbaarsje is een trekvis (afb. Ecomare)

Weer rust in het Diemerbos

Op 5 en 6 september waren de laatste dance-festivals in het Diemerbos. In het Diemer Nieuws werd een klachtenregen over geluidsoverlast gemeld. Ons bereikten geluiden dat het niet duidelijk was waar je een klacht kon indienen. Als IVN Natuurwerkgroep hebben we al tijdens de inspraak bezwaar gemaakt tegen de hoeveelheid festivals en de afsluitingen van het Diemerbos (zie ook Dreunende bassen of fluitende vogels ). Een omwonende heeft initiatief genomen tot een petitie tegen de hoeveelheid festivals, tot 27 september kun je nog tekenen https://petities.nl/petitie/geen-7-festivals-in-het-diemerbos
1 week na het festival (foto Vrienden van het Diemerbos ^KH)
Bijna 1 maand later, 1 oktober, is dit terrein weer ingezaaid met gras
Ondertussen maakt het Hoogheemraadschap zich zorgen over het aanstampen van de kwetsbare veenbodem, wat de bodem beschadigt: Rustig dansen anders gaan de parken eraan, in Het Parool.
Op 23 oktober VARA Kanniewaarzijn met een Festival-overlast-journaal Diemerbos en Gaasperplas.

vrijdag 12 juni 2015

Blauwborst zingt in Diemerbos

Een impressie van een vroege ochtend vogels inventariseren in het Diemerbos:
"Om 4:45 de Stammerdijk af, het fietspad op ter hoogte van de Gaaspermolen, bij het bruggetje was het gelijk raak: een zingende blauwborst en een foeragerende lepelaar. Hoewel buiten het plot* een mooi begin.
Binnen het plot, naast het gebruikelijke spul een zingende blauwborst gezien en een waterral gehoord. Vanuit een boomtop een opgeschrikte fazant zien wegvliegen, ik wist niet dat ze zo hoog konden zitten.
Blauwborst in Diemerbos, foto Ruud Wolterman
Aan de noordzijde van het gebied hoorden we een geluid dat lijkt op wanneer je nagel over een kam gaat, onmiskenbaar rugstreeppadden! Dit is een typische pionierssoort die zich thuis voelt op het pas opgespoten zand voor de aanleg van de A9, 'elk nadeel heb z'n voordeel'." (Lodewijk IJlst)

Wekelijks inventariseert de vogelwerkgroep de broedvogels in het Diemerbos voor de SOVON broedvogelinventarisatie. Dit doen ze een uur voor zonsopgang omdat de vogels zich dan het beste laten horen. De inventarisatie wordt sinds 1999 gedaan, waardoor de ontwikkeling van het Diemerbos goed te volgen is.
* Het plot is het afgesproken gebied ofwel 'kilometerhok' (1 km2).

woensdag 3 juni 2015

Tuin komt tot leven

De IVN-natuurtuin is bijna helemaal op de schop geweest voor een noodzakelijke ophoging* en was een kale zandvlakte geworden. Gelukkig is de poel ongeschonden gebleven. De rest van de tuin komt nu tot leven. Vaak spontaan met wilde planten die meer of minder ongewenst zijn, zoals perzikkruid, herderstasje en (ongewenste) winde. Daarnaast raken de kruidenspiraal en het rotstuintje begroeid, zaaien we vlindermengsels en gaan de behouden planten de grond in. Vandaag hommels op de bloemen en een atalanta vlinder. Het leeft!
kruidenspiraal met zicht op buurtmoestuin De Harmonie

rotstuintje

geen kale zandvlakte meer, pionierssoorten komen op
* met dank aan de Gemeente Diemen voor de zorgvuldige uitvoering

woensdag 13 mei 2015

Groen niet te stoppen

Nog veel kaal zand in de IVN-tuin, veel werk te doen, maar het groen komt vanzelf omhoog en in bloei.
vijver met gele lis en waterviolier
peertjes in wording
brandnetel met vuurkever
Half april: ophoging van tuinen Spoorzicht

donderdag 7 mei 2015

Vogelnieuws

In Diemen is veel aan vogels te zien en te horen. Op de ijsbaan van Diemen zijn de kieviten nu mooi waar te nemen. En in het Diemerpark op IJburg zijn weer nachtegalen te horen. Echt bijzonder zijn de twee nieuwe soorten die tijdens de broedvogelinventarisatie in het Diemerbos zijn gezien: een witgatje en een kleine plevier.

Over het witgatje meldt Vogelbescherming: "Voor deze steltloper hoef je niet naar de Waddenzee, ook diep in het binnenland kan je een witgat zomaar in een simpel slootje tegenkomen."

Over de kleine plevier  "een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten)"

zaterdag 25 april 2015

Natuurverwondering

Bij het opbouwen van de broeihopen voor ringslangen in het Diemerbos kwamen de kinderen allerlei dieren tegen: een pad, een naaktslak, een huisjesslak en een groen kikkertje dat een 'bruine kikker' is. Wat kan het gewone toch mooi zijn: 'natuurverwondering'.
zo in een kinderhand is een naaktslak bijna schattig...

een mooi geel slakje

een groen kikkertje dat een 'bruine kikker' is


Slangennesten

Stoere natuurwerkers hebben op de natuurwerkdag in het Diemerbos de drie broeihopen voor ringslangen weer opgebouwd. We hebben dus 'slangennesten' gemaakt. Dit woord bedacht een van de deelnemers om aan de kinderen uit te leggen wat een broeihoop is. In mei-juni kunnen de ringslangen van het Diemerbos weer hun eieren leggen. Op de volgende natuurwerkdag op 7 november zullen we weer gaan kijken hoe veel eieren zijn gelegd en hoeveel jonge ringslangen uit het ei zijn gekropen.
stammetjes voor in de broeihoop

een broeihoop klaar

de laatste broeihoop klaar, en toen ging het heel hard regenen!
Met dank aan Staatsbosbeheer @blijeboswachter Marijke van Langen en ringslang-onderzoeker Pieter de Wijer.

dinsdag 31 maart 2015

25 april Natuurwerkdag Diemerbos

Ringslangen zoeken in de late lente een plek om hun eieren te leggen. We kunnen ze helpen door broeihopen te maken. Dit doen we op zaterdag 25 april, met de boswachter maken we dan drie broeihopen waar de ringslangen van het Diemerbos hun eieren in kunnen leggen.
Er zijn 15 tot max. 20  vrijwilligers nodig, kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van hun ouders. Het is stoer werk, rubber laarzen en oude kleren aanbevolen.
Zaterdag 25 april 10 uur (we werken tot ca. 13 à 14 uur)
Hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats Muiderstraatweg 61
Aanmelden bij ivndiemen@gmail.com. Kom bij vookeur op de fiets.
De ringslang is een niet-giftige slang die voorkomt in de natte natuur van Diemen. In de periode mei-juli zoeken de vrouwtjesringslangen een warme broeiende hoop plantenafval om hun eieren leggen in te leggen. Vroeger in een mesthoop of afvalhoop bij boerderijen. Nu helpen natuurvrijwilligers de ringslang door op gunstige plaatsen broeihopen aan te leggen. Door de broeiwarmte in deze broeihopen worden de eieren uitgebroed.
De omgeving van Diemen maakt deel uit van een van de drie belangrijke gebieden in Nederland waar ringslangen hun leefgebied hebben. Dit gebied loopt van de Loosdrechtse plassen via Abcoude en Diemen en de Diemerzeedijk (IJburg) tot in Waterland.

De natuur in

Nu de lente is begonnen zijn er veel natuuractiviteiten. Hieronder een overzichtje van wat er in de buurt door anderen wordt georganiseerd.

Woensdagavond 15 april: Verwilderen, laat de tuin het werk doen.
'Tuin-profeet' Romke van der Kaa in de Openbare Bibliotheek Diemen.
Reserveren via 020-6902353 of diemen@oba.nl. Kosten 10,- of 5,- voor OBA-leden. 

Zondag 19 april. Excursie eten uit de natuur.
Tijd : 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.
Aanmelden verplicht, bij natuurindiemen@gmail.com
Door: Werkgroep Natuurpark Spoorzicht. Graag vrijwillige bijdrage voor onderhoudspot.

27 mei - 3 juni mini-cursus Weet wat je eet
Woensdagavonden 27 mei en 3 juni bij IVN-Amsterdam door Gert Snoei. Zaterdag 30 mei excursie naar de Hortus. Kosten 25,- of voor IVN-leden 20,-. Meer info.

Zondag 31 mei. Excursie "Natuurpark Spoorzicht in het zonnetje gezet".
Tijd : 11.00 uur tot 13.00 uur.
startplaats: bushalte aan de NOORD-kant van het NS-station Diemen Centrum.
Door: Werkgroep Natuurpark Spoorzicht. Graag vrijwillige bijdrage voor onderhoudspot.

De bodem leeft!

Op 26 maart genoten we van het verhaal van schooltuin-meester Gert Snoei over de bodem van onze (moes)tuinen. De bodem is de bovenste 'leeflaag' van ongeveer 50 cm van de grond. Daar vind je het bodemleven dat zorgt voor vertering van plantenresten en voeding van je planten. Regenwormen en pissebedden zorgen door hun poep dat de mineralen uit de plantenresten beschikbaar komen voor de wortels van planten. Ook maken ze door hun gewoel in de grond de bodem luchtiger waardoor er zuurstof in de bodem komt. In de soms kleverig vaste klei van Diemen is dat hard nodig.
Op de avond waren o.a. tuiniers van de drie buurtmoestuinen van Diemen aanwezig en werden ervaringen en tips uitgewisseld. Over mest, groenbemesters, spitten of omwoelen (tip spitvork Guerilu) en meer.

maandag 9 maart 2015

26 maart: gezonde bodem, de basis van je tuin

Wist je dat regenwormen en pissebedden een nuttig effect op je tuin hebben? Gewezen schooltuin-meester Gert Snoei komt een verhaal vertellen over de bodem van je tuin. Hoe zorg je dat de bodem een gezonde basis voor je (moes)tuin is? En wat leeft er allemaal in die bodem?
Bodemdieren zijn van onschatbare waarde voor je tuin. Ze verteren afval en zorgen zo voor een voortdurende aanvoer van voedingsstoffen. Ook zorgen bodemdieren voor een goede bodemstructuur. Met het gewoel in de grond en het graven van gangetjes verbeteren ze de waterdoorlatendheid en doorluchting.

 Gewone regenworm (Lumbricus terrestris), kopzijde rechts

Tijd: donderdagavond 26 maart om 20 uur
Plaats: Burgemeester De Kievitstraat ..., bij Markus van Buurtmoestuin Prinses op de erwt.
Aanmelden bij ivndiemen@gmail.com.

22 maart: op zoek naar kikkers en salamanders

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een boomstronk of ingegraven in een ondergronds holletje. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op pad naar hun voortplantingspoel. Met als doel een partner zoeken en eitjes afzetten.
Hoe ver het daarmee staat gaan we bekijken bij de poelen op het Diemerpark. Op zoek naar eitjes, eiklompen en eisnoeren van kikkers, padden en salamanders. Dit doen we met Esther Spielmann, op haar inventarisatieronde voor RAVON. Mogelijk vinden we ook nog andere waterdieren.
Kleine watersalamander - foto Jelger Herder
foto Jelger Herder: Kleine watersalamander - www.ravon.nl
Tijd: zondag 22 maart om 12 uur
Plaats: IJburg-zijde van de Nesciobrug (fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal). Handigste is op de fiets te komen.
-------- Kikkers hadden het koud --------
Zondag 22 maart hadden we een zonnige zoektocht naar kikkers en salamanders. Hoewel de zon scheen was het de afgelopen tijd erg koud, de amfibieën lieten zich daarom nog niet zien bij de poelen in het Diemerpark. Maar allerlei waterdiertjes werden wel opgevist door enthousiaste kinderen. Ze lieten zich goed bekijken in de bakken die onze gids Esther Spielmann had meegenomen. En met haar zoekkaarten en deskundigheid konden we bootsmannetjes, waterspinnen en  larven van waterjuffers ontdekken. Een geslaagde middag in de natuur dicht bij huis.

Waterspin met een luchtbel, foto L. IJlst

zondag 1 maart 2015

Dreunende bassen of fluitende vogels?De IVN-werkgroep schreef een ingezonden brief over deze vraag in het DiemerNieuws:
"Een groene omgeving is rustgevend en gezond, blijkt uit allerlei onderzoek. Daarom zijn er ook groene recreatiegebieden rond de drukke stad. Hoe zit het dan met de 4 weekenden muziekfestivals in het Diemerbos deze zomer? Je kunt denken dat je zo jongeren naar de natuur lokt. Maar van een rustige en gezonde omgeving is dan geen sprake meer, veel jongeren lopen gehoorschade op door harde muziek. Zouden ze na zo'n festival nog de vogeltjes horen fluiten? Wie rustig van een wandeling wil genieten kan deze zomer 4 weekenden niet in het bos terecht. De bassen dreunen tot ver in de omgeving. Maar daar blijft het niet bij, want het festivalgebied zal in totaal 6 weken lang afgesloten zijn met hekken. De IVN-werkgroep heeft dan ook kritische kanttekeningen gemaakt bij het nieuwe draaiboek evenementen van de gemeente, waarbij meerdere muziekfestivals worden toegestaan in het Diemerbos. Wij hopen dat men in de zomer van 2016 weer wat vaker de vogels kan horen fluiten in het Diemerbos met rustiger festiviteiten."
Het 'festivalterrein' in het Diemerbos

vrijdag 27 februari 2015

15 tips voor je tuin


Handig plaatje met 15 tips voor een natuurvriendelijke tuin (in groot formaat)

En
 • Je huis is 10% meer waard met een groene tuin
 • Bomen en struiken vangen fijnstof op
 • Een goed aangelegde vogel/vlindervriendelijke tuin vergt minder onderhoud en is 1/3 goedkoper dan een betegelde tuin

woensdag 28 januari 2015

Watervogels op de Diem

Half januari was de jaarlijkse midwinter watervogeltelling van SOVON. Dit jaar zijn de watervogels op de 1e, 2e en 3e Diem geteld door twee IVNers. Het was deze winter vrij leeg op het water, eerdere winters waren er wel grote groepen wintergasten zoals smienten en kuifeenden te zien. Deze januari waren meerkoeten (252) de grootste groep, daarna 113 kuifeenden, 64 wilde eenden en maar twee krakeenden en twee smienten.Wel leuk om bij de 3e Diem vijf aalscholvers te zien zitten om hun vleugels te drogen. Maar als teller wil je natuurlijk graag veel bijzondere soorten scoren ...
Er is nog behoefte aan vogeltellers, kijk eens welke telprojecten er zijn en welke telling past bij mij 

Meer vinken, spreeuwen, eksters

Bij de landelijke tuinvogeltelling op 17/18 januari zijn in Diemen relatief meer vinken, spreeuwen, kauwen en eksters in de tuinen gezien dan landelijk. En naar verhouding minder merels en pimpelmezen. In Diemen zijn de huismus en de koolmees de meest voorkomende vogels in tuinen en dat komt overeen met de landelijke uitslag.

De top-tien van Diemen
 1. Huismus
 2. Koolmees 
 3. Vink 
 4. Kauw 
 5. Spreeuw 
 6. Merel 
 7. Ekster 
 8. Houtduif 
 9. Pimpelmees
 10. Turkse tortel 

maandag 12 januari 2015

Tuinvogeltelling 17 en 18 januari

Wat wordt de toptuinvogel van Diemen? De spreeuw, de koolmees of toch weer de huismus? Landelijk staat de huismus al jaren op nummer 1 bij de tuinvogeltelling. Diemen heeft nog wel eens afwijkende uitslagen. In 2013 week Diemen af van de landelijke uitslag met de spreeuw op 1 en in 2011 met de koolmees op 1. Ook per buurt zijn er soms interessante verschillen, zo was vorig jaar de Vlinderbuurt in Diemen-Noord afwijkend met de koolmees als toptuinvogel.
Tel mee op 17 of 18 januari, het kost je slechts een half uurtje. Kijk op www.tuinvogeltelling.nl hoe het werkt en meld je aan.