woensdag 23 april 2014

Vogels kijken op 4 mei

Op zondag 4 mei maken we een vogelexcursie per fiets over de Diemerzeedijk en de DiemerVijfhoek onder leiding van Ruth Bolt, vogelgids van IVN-Amsterdam. Per fiets gaan we naar de verschillende plekken, de Diemer Vijfhoek wordt te voet verkend. Met wat geluk kun je de blauwborst horen en heel misschien ook zien.
Blauwborst, fotograaf Ruud Wolterman
Als je een verrekijker hebt, neem die dan mee. Ruth neemt een telescoop mee, waardoor je nog meer kunt zien.
  • Zondag 4 mei 10 uur - Vogelexcursie per fiets Diemerzeedijk en DiemerVijfhoek door Ruth Bolt. 
  • Startpunt: Nesciobrug aan IJburgzijde. 
  • Aanmelden ce.pot@planet.nl. Er kunnen ca. 15 mensen mee.

Voorjaar in IVN-tuin

Wat bloeit alles vroeg, ook in de IVN-natuurtuin in Diemen. Hommels zoemen en vlinders als oranjetipje fladderen langs de bloemen. Zie het fotoalbum.

Kraamkamers voor ringslangen

De ringslangen in het Diemerbos kunnen tevreden zijn. Natuurvrijwilligers hebben op de natuurwerkdag 19 april drie broeihopen gemaakt waar ze hun eieren in kunnen leggen. Met boswachter Ton en ringslangonderzoeker Pieter de Wijer. We houden zo veel mogelijk vaste plekken aan, zodat de ringslangen ze goed kunnen vinden. De komende tijd ontstaat er broeiwarmte in de hopen en de juiste temperatuur om de eieren uit te broeden. Een natuurlijke broedmachine.
Hierdoor blijft het Diemerbos in stand als verbindingszone waar ringslangen kunnen trekken tussen de Vechtplassen, Diemerzeedijk en Waterland.