woensdag 13 mei 2015

Groen niet te stoppen

Nog veel kaal zand in de IVN-tuin, veel werk te doen, maar het groen komt vanzelf omhoog en in bloei.
vijver met gele lis en waterviolier
peertjes in wording
brandnetel met vuurkever
Half april: ophoging van tuinen Spoorzicht

donderdag 7 mei 2015

Vogelnieuws

In Diemen is veel aan vogels te zien en te horen. Op de ijsbaan van Diemen zijn de kieviten nu mooi waar te nemen. En in het Diemerpark op IJburg zijn weer nachtegalen te horen. Echt bijzonder zijn de twee nieuwe soorten die tijdens de broedvogelinventarisatie in het Diemerbos zijn gezien: een witgatje en een kleine plevier.

Over het witgatje meldt Vogelbescherming: "Voor deze steltloper hoef je niet naar de Waddenzee, ook diep in het binnenland kan je een witgat zomaar in een simpel slootje tegenkomen."

Over de kleine plevier  "een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten)"