maandag 14 september 2015

Najaarsprogramma 2015

Natuurwerkdag Diemerbos zaterdag 7 november
Je kunt je aanmelden bij de boswachter op www.natuurwerkdag.nl/locatie/diemerbos-1
Naast zagen en snoeien gaan we de broeihopen voor ringslangen onderzoeken op uitgekomen eieren. Zo krijgen we een indruk van de hoeveelheid ringslangen die leven in het Diemerbos en omgeving. De boswachter heeft eerder dit jaar met een schoolklas een volwassen ringslang gezien bij een van de broeihopen, die ging vast haar eieren leggen!
Soms vind je een jonge ringslang bij de broeihoop
Van het Noordzeekanaal naar de sloten in Diemen - lezing
Benieuwd of vissen kunnen zwemmen van het Noordzeekanaal en het IJ naar Diemen? En welke invloed dat heeft op het ecosysteem? Diemenaar Arjen Kikkert van Rijkswaterstaat geeft een presentatie 'de Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en omgeving', waaronder Diemen.
Tijd: maandagavond 23 november 20.30 uur 
Plaats: De Omval, Diemen
Kosten: vrijwillige bijdrage voor dekking zaalhuur
Driedoornig stekelbaarsje is een trekvis (afb. Ecomare)

Weer rust in het Diemerbos

Op 5 en 6 september waren de laatste dance-festivals in het Diemerbos. In het Diemer Nieuws werd een klachtenregen over geluidsoverlast gemeld. Ons bereikten geluiden dat het niet duidelijk was waar je een klacht kon indienen. Als IVN Natuurwerkgroep hebben we al tijdens de inspraak bezwaar gemaakt tegen de hoeveelheid festivals en de afsluitingen van het Diemerbos (zie ook Dreunende bassen of fluitende vogels ). Een omwonende heeft initiatief genomen tot een petitie tegen de hoeveelheid festivals, tot 27 september kun je nog tekenen https://petities.nl/petitie/geen-7-festivals-in-het-diemerbos
1 week na het festival (foto Vrienden van het Diemerbos ^KH)
Bijna 1 maand later, 1 oktober, is dit terrein weer ingezaaid met gras
Ondertussen maakt het Hoogheemraadschap zich zorgen over het aanstampen van de kwetsbare veenbodem, wat de bodem beschadigt: Rustig dansen anders gaan de parken eraan, in Het Parool.
Op 23 oktober VARA Kanniewaarzijn met een Festival-overlast-journaal Diemerbos en Gaasperplas.