zaterdag 28 januari 2012

Huismus verslaat koolmees

Landelijk staat de huismus al jaren op nummer 1 bij de jaarlijkse tuinvogeltelling. In 2011 scoorde in Diemen de koolmees nog het hoogste, in 2012 ingehaald door de huismus. Wel blijft het aandeel koolmezen in Diemen hoger dan landelijk. Ook de pimpelmees en de vink doen het goed in Diemen. In postcodegebied 1113 was een invasie van kokmeeuwen in de tuinen.
Uit de landelijke uitslag blijkt dat in 83% van de getelde tuinen een of meer merels werden gezien. Daarmee is de merel de vogel die in de meeste tuinen voorkomt, op de voet gevolgd door de koolmees. De meest getelde vogel is wederom de huismus. Deze typische stadsvogel werd in minder dan de helft van de tuinen geteld, maar wel in grotere groepen.

zondag 22 januari 2012

Winter in de tuin

We zijn gestart met winter-werk in de IVN Natuurtuin, zoals paden ophogen. En we ontdekten de eerste bloeiende winterakonieten, nog iets vroeger dan eerdere jaren.

woensdag 11 januari 2012

Staat de koolmees weer op één in Diemen?

Doe mee met de landelijke tuinvogeltelling op 21 en 22 januari, noteer een half uurtje de vogels in je tuin en geef het door op www.tuinvogeltelling.nl. Kijk er ook van te voren voor een telformulier en tips, bijvoorbeeld Hoe onderscheid je een huismus van een heggenmus? De resultaten kunnen ook per postcode opgevraagd worden. Zo weten we dat in 2011 landelijk de huismus het meest werd gezien, terwijl dat in Diemen de koolmees was. Deze gegevens geven Vogelbescherming belangrijke informatie over de vogels in bewoond gebied. Het blijkt dat de stadsranden het meest soortenrijke vogelgebied zijn, hoewel bepaalde soorten zoals de huismus in aantal afnemen. Een aansporing om onze tuinen en bebouwing vogelvriendelijk in te (blijven) richten.