zaterdag 15 februari 2020

Cursus natuurlijk tuinieren

UITGESTELD. Vanwege Corona-maatregelen en sluiting van De Omval stellen we de cursus uit naar een later tijdstip. Je kunt je nog wel aanmelden als belangstellende.
Schooltuinmeester Gert Snoei deelt zijn kennis en ruime ervaring met ons op een korte cursus van twee avonden.
Natuurlijk tuinieren klinkt nogal tegenstrijdig, een tuin zou de natuur zelf nooit aanleggen, sterker nog; als we een tuin niet bewerken en onderhouden maakt de natuur daar al gauw korte metten mee.
Willen we natuurlijk tuinieren dan is het zaak om met de natuur mee te werken. Dat heeft meer kans van slagen als je begrijpt hoe die natuur in elkaar zit.
Datum: donderdagavond 2 en 9 april om 20u
Plaats: De Omval, Diemen. zaal 2.2
Docent: Gert Snoei
Aanmelden: (max 20 deelnemers) ivndiemen@gmail.com, met onderwerp tuincursus.  
Kosten: vrijwillige bijdrage, m.n. voor zaalhuur.

We gaan het bodemleven, de bodem en de voedselkringloop als eerste bekijken, daar ligt de basis voor al het leven. De soorten grond, de bewerking en de bemesting spelen ook een belangrijke rol om, boven de grond, de groei van planten, en het leven van allerlei dieren mogelijk te maken. Voor die laatsten is de ligging, de inrichting en de behandeling van een tuin heel belangrijk, zeker bij het streven dat op een zo natuurlijk mogelijke manier te doen.
De mate waarin dat gaat lukken kan per situatie, per persoon en ambitie sterk verschillen maar met meer begrip en inzicht kan je van welke tuin dan ook een belevenis maken met bij “mislukkingen” altijd herkansingen!
Tekst: Gert Snoei

Geef je idee voor groene Diemerscheg


Wat 'scheg'? Ja, dat is een 'groene vinger' of een wig waardoor de natuur van buiten de stad tot ver in Amsterdam komt. De Diemerscheg is het gebied tussen de Vecht en het Flevopark in Amsterdam. Voor Diemen gaat het dan o.a. om het Diemerbos en de Diemerzeedijk met DiemerVijfhoek. En vroegere veenrivieren als de Gaasp en de Diem.
Er komt steeds meer woningbouw in de omgeving, in Diemen, Muiden en Weesp; en de kunstgras sportvelden in het Diemerpark breiden uit. Hoe kunnen we de natuur in de Diemerscheg beschermen en zorgen dat bewoners een groene omgeving houden?
Geef je ideeën in de enquête, tot 15 maart. Er is veel ruimte voor eigen tekst. 

donderdag 13 februari 2020

Plannen voor 2020

UITGESTELD. Groepsactiviteiten in het voorjaar zijn uitgesteld vanwege corona.
Voor 2020 hebben we een aantal activiteiten gepland
Opening Tiny Forest
Ergens in het voorjaar zullen we samen met de gemeente Diemen het Tiny Forest, het kleine bos, achter de Rode Kruislaan openen. Een klein bosje waar kinderen helpen met onderhoud en natuuronderzoek. Meer info over IVN concept Tiny Forest. Het hele gebied daar wordt opnieuw en natuurvriendelijk, ingericht.
Cursus natuurlijk tuinieren 2 en 9 april
Schooltuinmeester Gert Snoei geeft een korte cursus Natuurlijk tuinieren.
Donderdagavond 2 en 9 april om 20u in De Omval. Meer info.
Je kunt je aanmelden op ivndiemen@gmail.com, met als onderwerp tuincursus.
Broeihopen ringslangen aanleggen
In het Diemerbos gaan we zaterdag 4 april de drie broeihopen voor ringslangen weer aanleggen. Hiervoor hebben we waarschijnlijk al genoeg vrijwilligers.
Nieuwe locatie Diemen Noord
Wil je meehelpen op een nieuwe locatie een broeihoop aan te leggen dan is dat zeer welkom. Het gaat om de Diemerpolder, bij Diemen Noord. In samenwerking met Groengebied Amstelland.
Heb je belangstelling, laat het weten op ivndiemen@gmail.com.
Schone energie
Verder zijn we als IVN-werkgroep betrokken bij het Regionale Energiescenario voor wind- en zonne-energie. Onze insteek is positief voor schone energie met behoud van natuur, dus bijv. geen zonnevelden op groene gebieden. Meer info: https://energieregionhz.nl/

En dan is er in het najaar altijd de:
Landelijke natuurwerkdag, 7 november
Op de 1e zaterdag van november wordt overal in de natuur gewerkt. In het Diemerbos onderzoeken we dan de resultaten van de broeihopen voor ringslangen. Meer info en aanmelden later in het jaar.

We gaan ook door met de andere vaste activiteiten, zoals tuinieren in de IVN-natuurtuin en de inventarisatie van broedvogels in het Diemerbos.


zaterdag 18 januari 2020

Watervogels op de Diem

Het was weer tijd voor de Midwinter Watervogeltelling voor SOVON Vogelonderzoek Nederland. Wij hebben gebied NH8112, dat is de Diem van de 1e, 2e tot en met de 3e Diem.
De eerste Diem vanaf de Vinkenbrug gezien
We telden dit jaar 429 watervogels van 14 soorten. Na het magere resultaat van vorig jaar, zitten we nu weer op het gemiddelde van de afgelopen jaren. Alleen het aantal wilde eenden is hoger dan ons gemiddelde, terwijl de soort in het algemeen in Nederland afneemt.
De tweede Diem
De Tweede Diem is het meest soortenrijk, we telden daar 249 watervogels van 11 soorten. Daar zaten ook de meeste wilde eenden, vooral in de luwte bij bosschages en een steiger.

Onze complete telling van 1e t/m 3e Diem:
    Meerkoet 173
    Kuifeend 142
    Wilde eend 85
    Zilvermeeuw 7
    Aalscholver 6
    Fuut 4
    Soepeend 3 (kruising wilde met tamme eend)
    Knobbelzwaan 2
    Kokmeeuw 2
    Grauwe gans 1
    Nijlgans 1
    Krooneend 1
    Dodaars 1
    Waterhoen 1
Het lijkt leeg, maar hier zaten toch 24 meerkoeten
Dit weekend worden in heel Nederland en een deel van Europa de watervogels geteld. Zo komt er een goede indruk van de vogelstand, want de vogels die hier niet zitten hebben misschien een ander gebied gekozen om te overwinteren.

woensdag 18 december 2019

Klaar voor de winter

De IVN-natuurtuin is klaar voor de winter. Dat is heel iets anders dan 'winterklaar maken' van de tuin. En nog sneller ook.
Gulden roede met zaadpluis
  • We laten de uitgebloeide stengels staan. Daar kunnen insecten overwinteren. En ze zijn nog mooi ook!
  • We hebben bladeren van de paden in de bloemperken geveegd. Onder de bladen kunnen veel insecten en bodemdieren overleven. En vogels eten die dan weer. De bladeren vormen een warm dek dat je planten beschermt tegen vorst.
  • Uit de poel hebben we de rottende bladeren gebaggerd in november. Dat was wel even een klus. Nu kunnen kikkers in de modder kruipen voor hun winterslaap en ook als er ijs op komt nog voldoende zuurstof krijgen. We hebben alvast wat stokken in het water gezet om makkelijker een klein wak te maken voor de zuurstof.
Het lijkt misschien wat rommelig, maar het levert veel meer leven op. Ergens in het voorjaar is het tijd om de uitgebloeide stengels op te ruimen, als de planten opnieuw uitbotten en de insecten uit zijn gekropen.
Hemelsleutel, Phlomis en Gulden roede in winterstand

maandag 9 december 2019

Lachende specht in Diemerbos

Als je in het Diemerbos loopt kun je zomaar vanuit de bomen uitgelachen worden, tenminste zo voelt het. Dan weet je nu dat daar een groene specht zit. Want voor het eerst sinds 2007 is er weer een broedende groene specht in het Diemerbos gesignaleerd.
De groene specht is een vogel van oude loofbossen, vooral in het oosten en zuiden van ons land. Want hij heeft oude loofbomen nodig om het nest in te maken. Maar de laatste jaren komt hij vaker voor in recreatiebossen in het westen van Nederland. Ook in het Diemerbos.
Op de site van Vogelbescherming kun je alles lezen over de Groene Specht:
Groene Specht op Vogelbescherming.nl
De groene specht leeft van insecten en vooral van mieren die hij op de grond zoekt. Zowel de specht als zijn voedsel geeft aan de het Diemerbos volwassen is geworden.
De inventarisatie van broedvogels vindt plaats in een plot van 1 km2 aan de oostkant van het Diemerbos. Meer info en de complete resultaten op de pagina Vogels.

maandag 25 november 2019

Aandacht voor de ringslang

Op landelijke natuurwerkdag 2 november 2019 hebben we in het Diemerbos weer hard gewerkt. De dag was volgeboekt met vele enthousiaste deelnemers. We hebben een rietveld onderhouden en onderzocht hoe veel jonge ringslangen uit het ei zijn gekropen.
Zo blij kun je worden op een natuurwerkdag
Boswachter Anne Voorbergen schreef er een mooi verslag over: Handen uit de mouwen voor de ringslang.
En kort daarop schreef vrijwilliger Marisa Stoffers voor DaaromDiemen haar volgende column Ringslang met acteertalent. Het is dan ook een fascinerend dier!
In twee van de drie broeihopen in het Diemerbos vonden we 984 eieren van de ringslang, waarvan 981 uitgekomen waren. Op zich een mooie score, al zijn de aantallen minder dan de afgelopen jaren.
In deze broeihoop vonden we 815 eieren
Toch zijn er 981 jonge ringslangen uit het ei gekropen. En al zullen vele prooi geworden zijn van vogels en andere dieren, enige tientallen zullen volwassen worden en hun weg vinden door het Diemerbos, de Diemerzeedijk en misschien wel naar Waterland, waar het steeds beter gaat met de ringslang.
Tellen is een nauwkeurig werkje
De vrijwilligers hebben ook hard gewerkt om een gemaaid rietveld af te harken. Zo blijft het riet in stand en blijft het veld bij de afgeknotte molen geschikt voor rietvogels en ook voor de ringslang.
Afharken van een rietveld en het maaisel afvoeren