zaterdag 14 april 2018

Diemerbos weer klaar voor de ringslang

De ringslangen die in het Diemerbos leven kunnen hun eieren weer leggen in de drie broeihopen in het bos. Vrijwilligers hebben de broeihopen met nieuw materiaal opgebouwd, zodat er door het composteren broeiwarmte ontstaat rond de tijd dat de slangen een plek zoeken om hun eieren af te zetten.
De ringslang is een echte soort van het natte veenweidegebied. In het voorjaar komen de slangen uit hun winterslaap die ze vaak houden in een oud muizenhol in het talud van de spoordijk of snelweg. In de zomer leggen ze hun eieren op een warme plek met broeiwarmte, liefst langs het water, zoals de door ons aangelegde broeihopen.
In het vroege najaar kruipen de kleine slangetjes uit hun ei. En dan kunnen wij op de landelijke natuurwerkdag op zaterdag 3 november 2018 weer gaan onderzoeken hoeveel jonge ringslangen in het Diemerbos zijn geboren.
De boswachters van Staatsbosbeheer zorgden voor het materiaal en gereedschap. Pieter de Wijer was de 'bouwmeester' van de broeihopen.

maandag 26 maart 2018

Help de ringslang op 14 april

Op zaterdag 14 april gaan we de broeihopen voor ringslangen weer aanleggen in het Diemerbos. En daar hebben we hulp bij nodig!
De drie broeihopen in het Diemerbos waren de afgelopen jaren zeer succesvol om de eieren die de ringslangen leggen te laten uitkomen. Ieder voorjaar moeten de broeihopen opnieuw opgebouwd worden, zodat het composteren op het juiste moment in het voorjaar voor voldoende broeiwarmte zorgt.
Met een beetje geluk vinden we ook nog een ringslang die vanuit de winterslaapplek onderweg is naar een zonnig plekje in het Diemerbos.
Aanmelden: ivndiemen@gmail.com
Tijd: zaterdag 14 april 10 uur, tot ca. 13 à 14 uur
Plaats: Parkeerplaats bij hoofdingang Diemerbos aan de Muiderstraatweg
Laarzen aan en kleding die vuil mag worden.
Kom zo mogelijk op de fiets, om in het Diemerbos van de ene broeihoop naar de andere te fietsen.
Organisatie: IVN Diemen, de boswachters van Staatsbosbeheer, met medewerking van ringslang-deskundige Pieter de Wijer.


maandag 29 januari 2018

Koolmees in Diemen op 1 in de tuin

Diemen heeft weer een afwijkende nummer 1 bij de tuinvogeltelling: de koolmees! Bij de tuinvogeltelling in het weekend van 27-28 januari was landelijk de huismus weer de vogel die het meest was geteld.
Opvallend is dat in Diemen, Amsterdam en Amstelveen de koolmees op 1 staat en in alle omringende gemeenten de huismus. Dat Diemen een stedelijk dorp is, is hiermee misschien weer bevestigd... Maar ook dat we onze tuinen meer op de huismus moeten inrichten en meer nestgelegenheid voor mussen moeten maken door 'natuurinclusief bouwen'.
Binnen Diemen is er nog wel variatie. In het meest oostelijk deel van Diemen Noord met postcode 1113 staat de huismus wel op plaats 1 in de tuin.
Deze informatie komt van de resultaten op tuinvogeltelling.nl. Hier kun je per gemeente en per postcode zoeken.

zondag 28 januari 2018

1 jaar natuurvrijwilligers Diemerbos

De natuurvrijwilligersgroep Diemerbos bestaat één jaar. Om dat te vieren organiseerde boswachter Laura Postma een borrel in zorgboerderij Landlust na afloop van de werkdag. Met leden van de vogelwerkgroep die al sinds 1999 broedvogels in het Diemerbos inventariseert. Hun werk leverde een indrukwekkende lijst met vogelsoorten op. Het was fijn te horen dat ons natuuronderhoud wordt gewaardeerd door de vogelaars. Open plekken en rietkragen en rietvelden zorgen voor variatie in het landschap en ook voor variatie in de soorten vogels die er voorkomen.
afvoeren van gemaaid riet

zondag 14 januari 2018

Watervogels op de Diem

Het was weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van watervogels op de Diem. Dat wil dus zeggen op de 1e, 2e en 3e Diem. Dit maakt onderdeel uit van een telling in heel Nederland (via Sovon.nl) en andere West Europese landen.
de tweede Diem bij het Amsterdam-Rijnkanaal
Deze keer geen smienten met hun fuitende roep, ook wel fluiteenden genoemd. Vorige week zat er wel een groepje smienten op de 2e Diem. Ook de twee krooneenden die vaak op de 2e Diem zitten, lieten zich nu niet zien. Wel aardig wat kuifeenden, ook leuk. Behoorlijk wat meerkoeten. Als beloning op de 3e Diem twee dodaarzen die druk aan het duiken waren. De dodaars is een soort kleine fuut.
In de soep?
Wie zich afvraagt wat een soepeend of soepgans is: dat is een kruising met tamme vogels, waardoor ze een ander uiterlijk hebben dan de wilde soort, vaak met meer witte veren. Ik weet niet of ze lekker zijn om soep van te trekken...

Overzicht van de afgelopen jaren


Soort watervogel Diem jan-15 jan-16 jan-17 jan-18
Knobbelzwaan 2 1 3
Grauwe Gans 12 11 71 13
Soepgans
1 1 2
Kolgans
2

Grote Canadese Gans
2
2
Brandgans
1 1
Nijlgans


2
Krooneend
1 2
Kuifeend 113 129 177 129
Krakeend 2 6 15 8
Smient 2
14
Wilde Eend 64 31 38 42
Soepeend 2 3
9
Aalscholver 5 11 24 9
Blauwe Reiger 1 1
1
Dodaars

1 2
Fuut 5 3 4 2
Waterhoen 2 1
1
Meerkoet 252 192 44 233
Kokmeeuw 1

4
Zilvermeeuw 1Totaal vogels 464 396 395 459
aantal soorten 14 16 13 15

woensdag 3 januari 2018

Op naar een levendig 2018

Met deze plaatjes uit de IVN Natuurtuin in Diemen wensen we je een zoemend, fladderend, plonzend, kwetterend, kortom: een levendig 2018!

zaterdag 4 november 2017

Ringslang leeft lekker in Diemerbos

Op landelijke natuurwerkdag hebben we de drie broeihopen voor ringslangen weer onderzocht op uitgekomen eieren.
De stand van de ringslang in het Diemerbos blijft opvallend stabiel, voor het derde jaar op rij zijn er iets meer dan 2000 uitgekomen eieren gevonden en er zijn dus zo veel jonge ringslangen op pad gegaan in het Diemerbos.
In een van de broeihopen vonden we nog een jonge ringslang. Deze is uitgezet op een goede overwinteringsplaats, hoog en droog. Omdat de jonge ringslangen zo klein zijn, zijn ze een gewilde prooi en zal niet meer dan 10% overleven. We hoeven dus niet bang te zijn voor een ringslangenplaag. Het geeft wel aan dat het Diemerbos een goed leefgebied voor de ringslang is met voldoende prooien, allerlei waterdieren zoals kikkers.
We vonden ook een volwassen ringslang, die zich dood hield zoals ze vaker doen als ze gevaar voelen. Ook deze is weer veilig uitgezet naar een overwinteringsplaats.
Ondertussen hebben andere vrijwilligers gemaaid riet weggeharkt, zodat de rietvelden bij de afgeknotte molen intact blijven. Dit draagt ook bij aan een goed leefgebied voor de ringslang.