vrijdag 22 maart 2019

Eerste Diemer Tiny Forest

Op 22 maart is een begin gemaakt met de aanleg van het eerste Kleine Bosje of Tiny Forest in Diemen, achter de Rode Kruislaan. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het wordt met kinderen aangelegd en onderhouden. Meer info IVN Tiny Forest.
De eerste boom geplant met wethouder Jorrit Nuijens
Kinderen van basisschool De nieuwe Kring hebben samen met Bas van Mil en groen-collega's van de gemeente Diemen, wethouder Jorrit Nuijens en IVN-er Cathy Wiersema de bomen geplant.
Vandaag gingen de eerste 25 bomen de grond in, 10% van het uiteindelijke aantal bomen. De rest van de bomen wordt in het najaar geplant.
Bas van Mil en IVN-er Cathy Wiersema met peuters van De Toversteen
De peuters van BSO De Toversteen kwamen met de laatste bomen helpen. Er staat nu een klein rond bosje als begin van het eerste Diemer Tiny Forest. Er komt ook een plek voor buitenlessen. De kinderen kunnen zien hoe het gaat groeien en welke dieren er gaan leven.

zaterdag 16 maart 2019

NLdoet in de IVN-natuurtuin

Zaterdag 16 maart hadden we een geslaagde NLdoet werkdag in de IVN-natuurtuin. De paden onkruidvrij maken en ophogen met drie kuub houtsnippers. We dachten een hele ochtend nodig te hebben...
Een aantal vrijwilligers ging de paden onkruidvrij maken en de snippers aanharken. De deelnemers van het Diemense uitzendbureau Wiver wisten wel raad met de drie kuub snippers en de kruiwagens. Wat gingen die mannen snel! Een wedstrijd kruiwagen rennen, leek het wel.
Het resultaat is geweldig, de paden hebben een dikke laag snippers gekregen. En dat in een halve ochtend.
de mannen van Wiver
We hadden dus mooi tijd om daarna koffie en warme choco te drinken met alle deelnemers.
Dank aan alle vrijwilligers!

woensdag 13 februari 2019

Start van seizoen 2019

Het is half februari en de natuur wordt wakker. Wij ook! We hebben wat mooie activiteiten op de rol staan voor 2019.
  • Het eerste IVN Tiny Forest in Diemen, of Eerste Diemense Bossie,  gaat er misschien al dit voorjaar komen. Dan zal het op boomplantdag met een buitenschoolse opvang worden aangeplant. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Meer info Tiny Forest.
  • Zaterdag 16 maart NL Doet in IVN-tuin van 9.30 tot 13 uur. De paden in de natuurtuin van de natuurwerkgroep Diemen van IVN hebben onderhoud nodig. We gaan ze vrij maken van onkruid en met de kruiwagen een nieuwe laag houtsnippers aanbrengen. Een gezellige klus om met een groep te doen. Aanmelden: https://www.nldoet.nl/klus/de-paden-op-de-natuurtuin
  • Zaterdag 13 april broeihopen Diemerbos aanleggen, van 10 uur tot ca. 13 uur. Met hooivorken en kruiwagen werpen we drie hopen op, verspreid over het Diemerbos. In de drie broeihopen kunnen ringslangen hun eieren leggen, die door broeiwarmte worden uitgebroed. Aanmelden: ivndiemen@gmail.com
  • Libellen en andere insecten, door ervaren natuurdocent Ronald Rave. Donderdagavond 13 juni lezing en excursie op zondag 16 juni. Meer info volgt. 
  • Zaterdag 2 november landelijke natuurwerkdag in het Diemerbos. Onderdeel van de natuurwerkdag is het onderzoeken van de broeihopen op uitgekomen eieren van de ringslangen.
De vaste activiteiten beginnen ook weer. De tuingroep is weer gestart in de IVN-natuurtuin. En de inventarisatie van broedvogels in het Diemerbos start in maart. De vogelaars starten dan weer een uur voor zonsopgang.

Bij bijna alle activiteiten kunnen we extra hulp gebruiken. Als deelnemer, maar ook als je mee wilt organiseren of eigen idee├źn wilt uitvoeren. Neem gerust contact op via ivndiemen@gmail.com.

Tuinseizoen geopend

De Gele kornoelje staat alweer te bloeien, dus het tuinseizoen is weer begonnen.
De bolletjes komen boven de aarde. 
Het gras laat zich nog makkelijk uit de bloemperken trekken. En het het was prima weer om kruiwagens met aarde naar de tuin te kruien, om de ingezakte heuvel op te hogen.
Op zaterdag 16 maart gaan we met NL Doet de paden met snippers ophogen. Aanmelden: https://www.nldoet.nl/klus/de-paden-op-de-natuurtuin

maandag 28 januari 2019

Huismus meest getelde vogel in Diemen

Ruim 100 Diemenaren deden mee aan de tuinvogeltelling van januari 2019. In mijn tuin in Diemen-Noord zie ik bijna geen huismussen meer en veel meer vinken dan vroeger. Toch staat dit jaar zowel landelijk als in Diemen de huismus op kop. In Diemen zijn naar verhouding meer spreeuwen en halsbandparkieten gezien, terwijl de merel juist minder gezien is.

Per buurt / postcodegebied zijn er wel opvallende verschillen: in Diemen-Zuid (1112) en deel van Diemen-Noord met postcode 1113 staat de koolmees op 1.
klik op de afbeelding om te vergroten

De resultaten geven een globaal beeld, ze zijn niet gecorrigeerd voor aantal deelnemers en andere factoren.

maandag 14 januari 2019

NL Doet in de IVN-natuurtuin

De paden in de IVN-natuurtuin hebben dringend onderhoud nodig. Daarom doen we een oproep via NL Doet voor hulp bij het kruien van nieuwe houtsnippers op de paden.
Zaterdagmorgen 16 maart van 9.30 tot ca. 13 uur.
Kom gezellig helpen, wij zorgen voor koffie met koek.
Aanmelden: https://www.nldoet.nl/klus/de-paden-op-de-natuurtuin


Midwinter watervogels

In het weekend van 12 en 13 januari moest het weer gebeuren: de midwinter watervogeltelling in heel Nederland en voor ons op de Diem. Daar loop je dan in wind en soms regen. De plastic beschermhoes om de tellijst klappert onhandig, je glibbert door de modder van het dijkje van de Tweede Diem. Waarom we dit doen? Om na afloop tevreden te zijn dat we weer een bijdrage hebben geleverd om de stand van de watervogels te inventariseren.
In eerste instantie leek het leeg op het water. Veel vogels hadden waarschijnlijk ergens de luwte opgezocht. Er waren vooral groepen meerkoeten en kuifeenden. Al waren het er minder dan andere jaren.
Hier op de Korte Diem bijv. zitten toch nog ca. 25 meerkoeten. In totaal op de 1e tot en met 3e Diem scoorden we 158 meerkoeten, 49 kuifeenden en 31 wilde eenden. Met wat ganzen en aalscholvers maakte dat 258 vogels van 10 soorten. De complete uitslag staat op de pagina Vogels.