dinsdag 13 november 2018

Diemerbos prima plek voor ringslangen

Voor het 9e jaar hebben we op landelijke natuurwerkdag de broeihopen voor ringslangen geïnventariseerd die we in april gemaakt hadden. Dit doen we vanuit de IVN-werkgroep Diemen, met hulp en advies van ringslangonderzoeker Pieter de Wijer en in samenwerking met Staatsbosbeheer.
We doen altijd speciaal een oproep voor kinderen om te helpen de gelegde eieren te vinden, omdat het educatief is en ze zulke goede speurders zijn. Vaak zijn het kinderen die de eerste eieren vinden.
Dit jaar zijn er in drie broeihopen 1322 eieren gelegd. Wat minder dan de afgelopen jaren toen we meer dan 2000 eieren in de drie broeihopen vonden, maar dat was dan ook wel erg veel. Het zou kunnen dat het werk van ProRail aan de spoordijk en van Rijkswaterstaat aan de A9 een rol heeft gespeeld, het talud is geëgaliseerd waardoor overwinteringsplekken van de ringslang, zoals muizenholletjes niet beschikbaar waren. Maar er is natuurlijk altijd variatie in de resultaten, de natuur laat zich niet dwingen. Of zoals een jonge deelnemer ooit zei: “de slang beslist”.

Een van de broeihopen ligt dicht bij de hoofdingang van het Diemerbos, waar veel bezoekers hun hond uitlaten. Deze broeihoop had altijd het minste aantal eieren, maar dit jaar is het de hoop met de meeste eieren: 548. Dit laat zien dat drukte en zelfs het loslopen van honden geen bezwaar hoeft te zijn.
De andere twee broeihopen hadden dit jaar wat lagere resultaten dan anders, maar bij elkaar genomen kun je zeggen dat het Diemerbos nog altijd een prima plek is voor ringslangen.

Ondertussen hebben andere stoere natuurwerkers het gemaaide riet afgeharkt van een rietveld. Dit zorgt voor verschraling en zo blijft het open rietveld in stand, wat ook weer goed is voor de ringslang en tal van andere dieren en planten in het Diemerbos.

zondag 23 september 2018

Schoonheid aan het einde van de zomer

Normaal zien we vaak atalanta vlinders, vooral in het tweede deel van de zomer. Dit jaar moesten we wachten tot 19 september voor we eindelijk de eerste atalanta-vlinder in de IVN-tuin zagen. De atalanta zet eitjes af op brandnetels, daar laten we in de IVN-tuin daarom wat van staan.Een deel van de atalanta's die je nu ziet zijn hier geboren, een ander deel is op trek vanuit Scandinavië naar het zuiden.
Atalanta op Hemelsleutel in de IVN-tuin
De vlinder kun je in het najaar verwennen met rottend fruit. Dus als er fruit van je bomen valt, laat dat dan lekker liggen. Of maak een schaal met rottend fruit in je tuin, een aanbeveling van de Vlinderstichting. Zorg wel dat het fruit in de zon ligt.
Atalanta snoept van rotte pruimen in de IVN-tuin

maandag 23 juli 2018

Goed kijken dan zie je meer ... vlinders!

Tuiniers van de IVN-natuurtuin zijn op vlindercursus geweest bij zusterclub de KNNV Vereniging voor Veldbiologie. Dat helpt ons om de vlindertelling voor het Meetnet Vlinders nog beter uit te voeren. Aan de hand van duidelijke foto's leerden we de verschillende vlinders van elkaar onderscheiden.
Maar op excursie kwam de test in de praktijk, want vlinders zitten vaak verstopt in hoog gras of ze gaan niet rustig zitten om zich te laten bekijken. Zoals deze ...
Als je goed kijkt zie je steeds meer... hier bijvoorbeeld een bont zandoogje. Niet te verwarren met bruin zandoogje. Ooķ boomblauwtje en icarusblauwtje hebben we uit elkaar leren houden. Terwijl vrouw icarusblauwtje dan weer bruin is, maar geen bruinblauwtje. Wat is er veel te leren!
Bij de Vlinderstichting vind je een herkenningskaart. En je kunt meedoen met de tuinvlinder 10-daagse via Vlinder-mee. Van 27 juli t/m 5 augustus.

In de IVN-natuurtuin hebben we ondertussen al veel soorten gezien, zoals het boomblauwtje, icarusblauwtje, dagpauwoog, kleine vuurvlinder, klein en groot koolwitje, bont zandoogje en in april de kleine vos. De atalanta heeft zich nog niet laten zien. Meer over onze vlindertelling.
Groot koolwitje: zwarte rand in v-vorm langs de rand
Klein koolwitje: zwart in bovenpunt van de vleugel


Bier in het bos

Bird Brewery opent proeflokaal in het Diemerbos. Twee enthousiaste vogelaars brouwen bier met vogelnamen: de Bird Brewery.
Met op ieder flesje een vogel-raadsel.
Bird Brewery zocht de perfecte plek voor een eigen proeflokaal. Door een pitch (of gewoon prijsvraag) van Staatsbosbeheer te winnen is die ideale plek nu gevonden aan de rand van Amsterdam. House of Bird wordt een plek in het Diemerbos waar mensen kunnen genieten van de natuur, speciaalbier, duurzaam eten en bijzondere activiteiten. Het doel is om de deuren in 2019 te openen. (uit het persbericht 3 juli 2018)

maandag 16 juli 2018

Zwartkop op kop in Diemerbos

Leden van de IVN-werkgroep Diemen zijn 20 jaar geleden, in 1999,  begonnen met inventarisatie van broedende vogels in het nog jonge Diemerbos. Daarvoor kozen ze een kilometerhok (1 km2) ten oosten van de A9. Hun ervaringen en resultaten vind je op de pagina Vogels.

Als je naar de resultaten van 2018 kijkt, dan kun je zien dat het bos volwassen is geworden. Minder wilde eenden en meerkoeten, meer bosvogels als zwartkop en winterkoning.

Dit jaar gaat de Zwartkop op kop. Dat is bij uitstek een vogeltje met een voorkeur voor oudere bomen. Hij laat zich lastig zien, is ook onopvallend gekleurd, maar heeft een duidelijke zang.
Bekijk en beluister de zwartkop in de vogelgids van Vogelbescherming.

Vogels kijken in het Diemerbos

maandag 9 juli 2018

Vlinderen

Vanaf dit jaar zijn we serieus vlinders aan het tellen in de IVN-natuurtuin. We registreren de vlinders in het landelijk meetnet vlinders volgens een vaste procedure. We noteren de temperatuur, zon en bewolking en lopen een vaste route door de tuin. Tot nu toe was het geen goed vlinderjaar, maar na de 'junidip' zien we wat meer fladderen. Veel koolwitjes, soms een Bont zandoogje en als bijzondere vlinders het Boomblauwtje en de Kleine vuurvlinder. De Sint-jansvlinder telt dan weer niet mee...
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Kleine vuurvlinder
De sint-jansvlinder is een dagactieve nachtvlinder en telt niet mee voor de dagvlinders. De Vlinderstichting over dag- en nachtvlinders: nachtvlinders kunnen hun vleugels niet invouwen en hebben geen knopje op hun voelsprieten.
Sint-jansvlinder

Water, water ...

Na weken van droogte en felle zon blijkt weer dat planten in de volle grond dit meestal goed kunnen overleven. Maar de poel in de IVN-natuurtuin kwam steeds droger te staan. Toen er alleen nog wat bruin drab over was moesten we toch actie ondernemen. De sloot achter de tuin staat in verbinding met de Diem en het Amsterdam-Rijnkanaal waar water genoeg is. Daarom zijn we vanuit de sloot gaan pompen.
Het duurde even en was zwaar werk, maar de kikkers toonden hun dankbaarheid. Ze leken de waterslang te willen omarmen!

Wie we niet hoorden, maar die het veel harder nodig hadden, waren de larven van de libellen die altijd zo sierlijk boven de poel zweven en daar hun eitjes afzetten.