maandag 29 januari 2018

Koolmees in Diemen op 1 in de tuin

Diemen heeft weer een afwijkende nummer 1 bij de tuinvogeltelling: de koolmees! Bij de tuinvogeltelling in het weekend van 27-28 januari was landelijk de huismus weer de vogel die het meest was geteld.
Opvallend is dat in Diemen, Amsterdam en Amstelveen de koolmees op 1 staat en in alle omringende gemeenten de huismus. Dat Diemen een stedelijk dorp is, is hiermee misschien weer bevestigd... Maar ook dat we onze tuinen meer op de huismus moeten inrichten en meer nestgelegenheid voor mussen moeten maken door 'natuurinclusief bouwen'.
Binnen Diemen is er nog wel variatie. In het meest oostelijk deel van Diemen Noord met postcode 1113 staat de huismus wel op plaats 1 in de tuin.
Deze informatie komt van de resultaten op tuinvogeltelling.nl. Hier kun je per gemeente en per postcode zoeken.

zondag 28 januari 2018

1 jaar natuurvrijwilligers Diemerbos

De natuurvrijwilligersgroep Diemerbos bestaat één jaar. Om dat te vieren organiseerde boswachter Laura Postma een borrel in zorgboerderij Landlust na afloop van de werkdag. Met leden van de vogelwerkgroep die al sinds 1999 broedvogels in het Diemerbos inventariseert. Hun werk leverde een indrukwekkende lijst met vogelsoorten op. Het was fijn te horen dat ons natuuronderhoud wordt gewaardeerd door de vogelaars. Open plekken en rietkragen en rietvelden zorgen voor variatie in het landschap en ook voor variatie in de soorten vogels die er voorkomen.
afvoeren van gemaaid riet

zondag 14 januari 2018

Watervogels op de Diem

Het was weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van watervogels op de Diem. Dat wil dus zeggen op de 1e, 2e en 3e Diem. Dit maakt onderdeel uit van een telling in heel Nederland (via Sovon.nl) en andere West Europese landen.
de tweede Diem bij het Amsterdam-Rijnkanaal
Deze keer geen smienten met hun fuitende roep, ook wel fluiteenden genoemd. Vorige week zat er wel een groepje smienten op de 2e Diem. Ook de twee krooneenden die vaak op de 2e Diem zitten, lieten zich nu niet zien. Wel aardig wat kuifeenden, ook leuk. Behoorlijk wat meerkoeten. Als beloning op de 3e Diem twee dodaarzen die druk aan het duiken waren. De dodaars is een soort kleine fuut.
In de soep?
Wie zich afvraagt wat een soepeend of soepgans is: dat is een kruising met tamme vogels, waardoor ze een ander uiterlijk hebben dan de wilde soort, vaak met meer witte veren. Ik weet niet of ze lekker zijn om soep van te trekken...

Overzicht van de afgelopen jaren


Soort watervogel Diem jan-15 jan-16 jan-17 jan-18
Knobbelzwaan 2 1 3
Grauwe Gans 12 11 71 13
Soepgans
1 1 2
Kolgans
2

Grote Canadese Gans
2
2
Brandgans
1 1
Nijlgans


2
Krooneend
1 2
Kuifeend 113 129 177 129
Krakeend 2 6 15 8
Smient 2
14
Wilde Eend 64 31 38 42
Soepeend 2 3
9
Aalscholver 5 11 24 9
Blauwe Reiger 1 1
1
Dodaars

1 2
Fuut 5 3 4 2
Waterhoen 2 1
1
Meerkoet 252 192 44 233
Kokmeeuw 1

4
Zilvermeeuw 1Totaal vogels 464 396 395 459
aantal soorten 14 16 13 15

woensdag 3 januari 2018

Op naar een levendig 2018

Met deze plaatjes uit de IVN Natuurtuin in Diemen wensen we je een zoemend, fladderend, plonzend, kwetterend, kortom: een levendig 2018!

zaterdag 4 november 2017

Ringslang leeft lekker in Diemerbos

Op landelijke natuurwerkdag hebben we de drie broeihopen voor ringslangen weer onderzocht op uitgekomen eieren.
De stand van de ringslang in het Diemerbos blijft opvallend stabiel, voor het derde jaar op rij zijn er iets meer dan 2000 uitgekomen eieren gevonden en er zijn dus zo veel jonge ringslangen op pad gegaan in het Diemerbos.
In een van de broeihopen vonden we nog een jonge ringslang. Deze is uitgezet op een goede overwinteringsplaats, hoog en droog. Omdat de jonge ringslangen zo klein zijn, zijn ze een gewilde prooi en zal niet meer dan 10% overleven. We hoeven dus niet bang te zijn voor een ringslangenplaag. Het geeft wel aan dat het Diemerbos een goed leefgebied voor de ringslang is met voldoende prooien, allerlei waterdieren zoals kikkers.
We vonden ook een volwassen ringslang, die zich dood hield zoals ze vaker doen als ze gevaar voelen. Ook deze is weer veilig uitgezet naar een overwinteringsplaats.
Ondertussen hebben andere vrijwilligers gemaaid riet weggeharkt, zodat de rietvelden bij de afgeknotte molen intact blijven. Dit draagt ook bij aan een goed leefgebied voor de ringslang.

woensdag 23 augustus 2017

Joekel

Als de tuiniers zijn vertrokken uit de IVN-tuin en de rust weerkeert, kun je als je geluk hebt soms een ringslang in de poel zien zwemmen of liggen zonnen langs de oever.
Insectendeskundige Jikke Veltman was in onze tuin insecten aan het inventariseren toen ze een joekel van een ringslang in de poel zag zwemmen. "Ik telde wel 20 kikkers in de vijver, dus dat beest wordt daar slapende groot." We denken dat hij minstens 1 meter was, misschien iets meer.
Waarneming.nl 2017-08-16 Diemen - Spoorzicht © Jikke Veltman
Er leven inderdaad nogal wat kikkers bij de poel, als je er langs loopt hoor je plons-plons.
 
En dan is het een zoekplaatje om ze te ontdekken tussen de waterplanten.
Maar soms zitten ze open-en-bloot te poseren voor een foto, zoals deze twee.
En ook hier geldt: Eten en gegeten worden, kikkers jagen ook op prooien. Wikipedia: "kikkers leven van ongewervelden, meestal insecten en de larven, wormen, spinnen en (naakt)slakken. In principe pakken kikkers alles wat ze kunnen overmeesteren, dit heeft te maken met hun slechte gezichtsvermogen en het feit dat ze in een reflex toehappen. Alles wat een mogelijke prooi is wordt met de relatief brede bek opgeslokt."
De insecten-waarnemingen van Jikke varieerden van Andoornschildwants tot Zeggendoorntje, kortom volop leven in de IVN-tuin!

woensdag 16 augustus 2017

Nieuwe tuinwonderen

De IVN-tuin staat er weer prachtig bij, als je niet al te nauwkeurig kijkt wat er in en buiten de perken groeit. In deze vochtig-warme zomer groeit alles als kool, terwijl er altijd wel een paar tuiniers op vakantie zijn.
Veel Kattenstaart langs de greppel en langs de poel, Wilde marjolein, een hoge Koningskaars en nog veel meer!
Een Klein koolwitje speelde kiekeboe met me achter de Vlinderstruik.
Dankzij insectendeskundige Jikke Veltman ontdekten we de cocon van een wespenspin. Wikipedia: "Een cocon bevat honderden eitjes en wordt door het vrouwtje bewaakt tot ze sterft. Ongeveer een maand nadat de cocon is gesponnen komen de jonge spinnetjes uit het ei, maar verlaten de cocon pas in maart van het volgende jaar." Het mannetje is dan meestal al opgegeten.
En zij zag ook een dode sprinkhaan aangetast door een schimmel. Hij leek nog te poseren!
Gelukkig waren er ook nog levende exemplaren.