woensdag 22 april 2020

Anderhalvemeter-tuinieren

Het is even wennen, dat 'anderhalvemeter-tuinieren'. Met om de beurt tuinieren proberen we de IVN-natuurtuin een beetje bij te houden. En te genieten van de bloemen en insecten. Maar het is niet echt gezellig, we missen het samen tuinieren en in de pauze koffiedrinken.
Sneeuwroem bloeit uitbundig (hoezo sneeuw...)
Maar de natuur stoort zich niet aan corona: ongewenste planten, zoals heermoes en haagwinde, groeien lekker door. En gewenste planten groeien op ongewenste plekken. De bosandoorn is ooit spontaan aangekomen en voelt zich lekker hier. Maar nu lijkt hij de halve tuin over te nemen en dat is ook niet de bedoeling.
Gelukkig is er genoeg om van te genieten, zoals deze bloeiende perenbomen.
En vandaag op landelijke zaaidag klaver gezaaid in het gras en Oost-Indische kers en komkommerkruid in de kruidenspiraal. Op naar de bloeiende zomer!


dinsdag 21 april 2020

Natuurwerk in coronatijd

De groepsactiviteiten moesten worden geannuleerd en uitgesteld, maar gelukkig zijn er manieren om toch nog actief te zijn voor de natuur.
IVN-natuurtuin
In de IVN-natuurtuin in Diemen tuinieren we nu om de beurt met maximaal twee personen. Zo kunnen we voldoende afstand houden en toch de tuin een beetje bijhouden. En genieten van alles wat groeit en bloeit. Ook lopen we om de beurt de vlinderroute voor het Meetnet Vlinders.
Perenboom in de IVN-tuin
Broeihopen Diemerbos
De aanleg van broeihopen voor ringslangen in het Diemerbos zouden we op 4 april doen met onze groep van ca 10 vrijwilligers. Dat moesten we helaas annuleren. Maar de boswachters van het Diemerbos hebben deze klus nu zelf geklaard, zodat ze met minder mensen wel afstand konden houden. Het was wel een lange dag hard werken.
Een van de broeihopen in het Diemerbos
Broedvogels Diemerbos
De broedvogel-inventarisatie in het Diemerbos is ook zo'n klus die kan doorgaan, met een beperkte groep vogelkenners die om de beurt de route lopen. Ze gaan 's morgens heel vroeg op pad, als er nog geen andere mensen zijn, om de vogels vooral door hun geluid op te sporen. De broedvogel-inventarisatie in het Diemerbos loopt vanaf 1999 en we zijn blij dat de reeks niet onderbroken wordt.
Vaste gast: mauwende buizerd in de lucht (foto Frans Alst)

zaterdag 15 februari 2020

Cursus natuurlijk tuinieren

UITGESTELD. Vanwege Corona-maatregelen en sluiting van De Omval stellen we de cursus uit naar een later tijdstip. Je kunt je nog wel aanmelden als belangstellende.
Schooltuinmeester Gert Snoei deelt zijn kennis en ruime ervaring met ons op een korte cursus van twee avonden.
Natuurlijk tuinieren klinkt nogal tegenstrijdig, een tuin zou de natuur zelf nooit aanleggen, sterker nog; als we een tuin niet bewerken en onderhouden maakt de natuur daar al gauw korte metten mee.
Willen we natuurlijk tuinieren dan is het zaak om met de natuur mee te werken. Dat heeft meer kans van slagen als je begrijpt hoe die natuur in elkaar zit.
Datum: donderdagavond 2 en 9 april om 20u
Plaats: De Omval, Diemen. zaal 2.2
Docent: Gert Snoei
Aanmelden: (max 20 deelnemers) ivndiemen@gmail.com, met onderwerp tuincursus.  
Kosten: vrijwillige bijdrage, m.n. voor zaalhuur.

We gaan het bodemleven, de bodem en de voedselkringloop als eerste bekijken, daar ligt de basis voor al het leven. De soorten grond, de bewerking en de bemesting spelen ook een belangrijke rol om, boven de grond, de groei van planten, en het leven van allerlei dieren mogelijk te maken. Voor die laatsten is de ligging, de inrichting en de behandeling van een tuin heel belangrijk, zeker bij het streven dat op een zo natuurlijk mogelijke manier te doen.
De mate waarin dat gaat lukken kan per situatie, per persoon en ambitie sterk verschillen maar met meer begrip en inzicht kan je van welke tuin dan ook een belevenis maken met bij “mislukkingen” altijd herkansingen!
Tekst: Gert Snoei

Geef je idee voor groene Diemerscheg


Wat 'scheg'? Ja, dat is een 'groene vinger' of een wig waardoor de natuur van buiten de stad tot ver in Amsterdam komt. De Diemerscheg is het gebied tussen de Vecht en het Flevopark in Amsterdam. Voor Diemen gaat het dan o.a. om het Diemerbos en de Diemerzeedijk met DiemerVijfhoek. En vroegere veenrivieren als de Gaasp en de Diem.
Er komt steeds meer woningbouw in de omgeving, in Diemen, Muiden en Weesp; en de kunstgras sportvelden in het Diemerpark breiden uit. Hoe kunnen we de natuur in de Diemerscheg beschermen en zorgen dat bewoners een groene omgeving houden?
Geef je ideeën in de enquête, tot 15 maart. Er is veel ruimte voor eigen tekst. 

donderdag 13 februari 2020

Plannen voor 2020

UITGESTELD. Groepsactiviteiten in het voorjaar zijn uitgesteld vanwege corona.
Voor 2020 hebben we een aantal activiteiten gepland
Opening Tiny Forest
Ergens in het voorjaar zullen we samen met de gemeente Diemen het Tiny Forest, het kleine bos, achter de Rode Kruislaan openen. Een klein bosje waar kinderen helpen met onderhoud en natuuronderzoek. Meer info over IVN concept Tiny Forest. Het hele gebied daar wordt opnieuw en natuurvriendelijk, ingericht.
Cursus natuurlijk tuinieren 2 en 9 april
Schooltuinmeester Gert Snoei geeft een korte cursus Natuurlijk tuinieren.
Donderdagavond 2 en 9 april om 20u in De Omval. Meer info.
Je kunt je aanmelden op ivndiemen@gmail.com, met als onderwerp tuincursus.
Broeihopen ringslangen aanleggen
In het Diemerbos gaan we zaterdag 4 april de drie broeihopen voor ringslangen weer aanleggen. Hiervoor hebben we waarschijnlijk al genoeg vrijwilligers.
Nieuwe locatie Diemen Noord
Wil je meehelpen op een nieuwe locatie een broeihoop aan te leggen dan is dat zeer welkom. Het gaat om de Diemerpolder, bij Diemen Noord. In samenwerking met Groengebied Amstelland.
Heb je belangstelling, laat het weten op ivndiemen@gmail.com.
Schone energie
Verder zijn we als IVN-werkgroep betrokken bij het Regionale Energiescenario voor wind- en zonne-energie. Onze insteek is positief voor schone energie met behoud van natuur, dus bijv. geen zonnevelden op groene gebieden. Meer info: https://energieregionhz.nl/

En dan is er in het najaar altijd de:
Landelijke natuurwerkdag, 7 november
Op de 1e zaterdag van november wordt overal in de natuur gewerkt. In het Diemerbos onderzoeken we dan de resultaten van de broeihopen voor ringslangen. Meer info en aanmelden later in het jaar.

We gaan ook door met de andere vaste activiteiten, zoals tuinieren in de IVN-natuurtuin en de inventarisatie van broedvogels in het Diemerbos.


zaterdag 18 januari 2020

Watervogels op de Diem

Het was weer tijd voor de Midwinter Watervogeltelling voor SOVON Vogelonderzoek Nederland. Wij hebben gebied NH8112, dat is de Diem van de 1e, 2e tot en met de 3e Diem.
De eerste Diem vanaf de Vinkenbrug gezien
We telden dit jaar 429 watervogels van 14 soorten. Na het magere resultaat van vorig jaar, zitten we nu weer op het gemiddelde van de afgelopen jaren. Alleen het aantal wilde eenden is hoger dan ons gemiddelde, terwijl de soort in het algemeen in Nederland afneemt.
De tweede Diem
De Tweede Diem is het meest soortenrijk, we telden daar 249 watervogels van 11 soorten. Daar zaten ook de meeste wilde eenden, vooral in de luwte bij bosschages en een steiger.

Onze complete telling van 1e t/m 3e Diem:
    Meerkoet 173
    Kuifeend 142
    Wilde eend 85
    Zilvermeeuw 7
    Aalscholver 6
    Fuut 4
    Soepeend 3 (kruising wilde met tamme eend)
    Knobbelzwaan 2
    Kokmeeuw 2
    Grauwe gans 1
    Nijlgans 1
    Krooneend 1
    Dodaars 1
    Waterhoen 1
Het lijkt leeg, maar hier zaten toch 24 meerkoeten
Dit weekend worden in heel Nederland en een deel van Europa de watervogels geteld. Zo komt er een goede indruk van de vogelstand, want de vogels die hier niet zitten hebben misschien een ander gebied gekozen om te overwinteren.

woensdag 18 december 2019

Klaar voor de winter

De IVN-natuurtuin is klaar voor de winter. Dat is heel iets anders dan 'winterklaar maken' van de tuin. En nog sneller ook.
Gulden roede met zaadpluis
  • We laten de uitgebloeide stengels staan. Daar kunnen insecten overwinteren. En ze zijn nog mooi ook!
  • We hebben bladeren van de paden in de bloemperken geveegd. Onder de bladen kunnen veel insecten en bodemdieren overleven. En vogels eten die dan weer. De bladeren vormen een warm dek dat je planten beschermt tegen vorst.
  • Uit de poel hebben we de rottende bladeren gebaggerd in november. Dat was wel even een klus. Nu kunnen kikkers in de modder kruipen voor hun winterslaap en ook als er ijs op komt nog voldoende zuurstof krijgen. We hebben alvast wat stokken in het water gezet om makkelijker een klein wak te maken voor de zuurstof.
Het lijkt misschien wat rommelig, maar het levert veel meer leven op. Ergens in het voorjaar is het tijd om de uitgebloeide stengels op te ruimen, als de planten opnieuw uitbotten en de insecten uit zijn gekropen.
Hemelsleutel, Phlomis en Gulden roede in winterstand