vrijdag 24 mei 2013

Kleine paradijsjes vlinder & bij

Ook kleine voortuintjes kunnen een paradijs voor vlinder en bij zijn. Vooral als het 4-op-rij zijn. Dat bleek bij het bezorgen van groene complimenten in een deel van Vergulden Wagen in Diemen-Noord, met live Radio Noord-Holland.
Foto: RTVNH/ Anne Klijnstra
In de pers: Diemer Nieuws, Dichtbij (De Echo), RTV N-H. Door de publiciteit kunnen we meer 'groene tuiniers' betrekken bij natuurlijk tuinieren dan met onze 100 briefkaartjes mogelijk is.

woensdag 22 mei 2013

Complimenten groene tuinen Diemen-Noord

De Rietzangerweg in Diemen-Noord is de eerste straat waar we complimenten voor groene voortuinen hebben bezorgd. Er bleken verrassend veel voortuinen met natuurwaarden te zijn en maar weinig die helemaal betegeld zijn. We moesten dus een selectie maken en hebben ongeveer twintig kaartjes bezorgd bij de meest natuurvriendelijke tuinen. De komende tijd gaan we verder met één straat per buurt van Diemen.
Ook wie geen kaartje heeft ontvangen is van harte welkom via IVN Diemen met andere tuiniers stekjes en tips te ruilen. Aanmelden bij ivndiemen@gmail.com.

zaterdag 18 mei 2013

Compliment voor groene tuin

Tuinen worden een steeds belangrijker onderdeel van de natuur in Nederland. Vogels en vlinders vinden er beschutting en voedsel.
De IVN-werkgroep gaat daarom in een aantal straten in Diemen een kaartje met compliment en tips in de brievenbus doen bij bewoners die een voortuin met natuurwaarde hebben.
De voortuinen worden gecheckt op: Schuilplaatsen in struiken of bomen; Struiken met bessen voor vogels; Bloemen met stuifmeel voor vlinders en bijen; Weinig bestrating, ruimte voor bodemleven.

Tips
Ruil plantjes en tips via ons netwerk Diemer Groene Tuinen
www.uwtuinvolvlinders.nl
www.vogelbescherming.nl/tuinvogel
www.tuinreservaten.nl
www.vivara.nl > Planten