woensdag 26 februari 2014

NLdoet klus IVN-tuin

Helaas, vanwege aanhoudende regen geannuleerd!
Lekker in de aarde wroeten? In de IVN-natuurtuin willen we een bloemenweide maken. Daarvoor moeten we hardnekkige onkruidwortels uit de aarde te halen. De aarde is afgegraven en in een berg gestort. We kunnen rond de berg aarde op een krukje zitten en de onkruidwortels uit de aarde halen. Na afloop storten we de schone aarde op het veld waar een bloemenweide komt. Het IVN zorgt voor tuinhandschoenen en koffie met koek. Met mooi weer is het een gezellige klus.
Je kunt je aanmelden voor vrijdag 21 maart  (10.30 - 13.00).

zaterdag 22 februari 2014

Natuuractiviteiten 2014

Het jaarprogramma is min of meer gereed. Voor een aantal kun je je al aanmelden.
 • Zaterdag 19 april 10-15 uur - Natuurwerkdag Diemerbos met de boswachter. Aanleg van broeihopen voor ringslangen. Aanmelden: ivndiemen@gmail.com
 • Zondag 4 mei 10 uur - Vogelexcursie per fiets Diemerzeedijk en DiemerVijfhoek door Ruth Bolt. Startpunt: Nesciobrug aan IJburgzijde. Aanmelden ce.pot@planet.nl
   
 • Zaterdag 17 mei 11-14 uur - Tuinendag in Plantage de Sniep (onder voorbehoud), samen met Gemeente Diemen. Nadere info volgt.
   
 • Woensdag 11 juni 10-14 uur - Groen-en-Doen workshop Meer vlinders en libellen in je eigen tuin door Kars Veling vd Vlinderstichting. Aanmelden: ivndiemen@gmail.com
   
 • Zaterdag 30 augustus 14-16 uur - Fietsexcursie 'Diemen is om op te eten'. Info aanmelden volgt.
   
 • Zaterdagavond 20 september 19.45-21.30 uur - Duisternisexcursie in Natuurpark Spoorzicht.
   
 • Zaterdag 1 november  – (landelijke) natuurwerkdag in Diemerbos
   
 • Dinsdagavond 11 november -  lezing/presentatie over paddenstoelen door Petra Kerkhof

zaterdag 8 februari 2014

Aandachtspunten voor lokale politiek

De IVN-werkgroep vraagt aan de lokale politiek in Diemen aandacht voor natuur, met name in onze woonomgeving.
We hebben vijf speerpunten voor de natuur in onze woonomgeving opgesteld
 • Nestgelegenheid voor vogels, o.a. door vogelvriendelijk bouwen (checklist groen bouwen)
 • Faunapassages als compensatie voor nieuwe wegen en andere werken zorgen dat dieren kunnen trekken langs hun vertrouwde routes.
 • Ecologisch lint door Diemen: een doorgaand lint van ecologische oevers met natuurlijke beplanting. Hiervan profiteren o.a. vlinders en bijen. Braakliggende bouwterreinen inzaaien met vlinderbloemen voor ‘tijdelijke natuur’.
 • Milieubewust omgaan met regenwater, waarbij het riool wordt ontlast. Zoals open stenen bij parkeerhavens, groene daken en natuurvriendelijk tuinieren stimuleren.
 • Goede informatie aan Diemenaren over activiteiten van de gemeente op groengebied en ook over wat bewoners zelf kunnen doen om de natuur te helpen.
Deze punten komen voort uit de waarden waarvoor we ons willen inzetten: natuurwaarden, incl. ecologische verbindingen, cultuurhistorische waarden, recreatieve waarden en duurzaamheid. Lees meer in
Aandachtspunten natuur in Diemen voor lokale politiek. Deze aandachtspunten zijn onlangs naar de lokale politieke partijen gestuurd.

Vogels in het Diemerbos

fitis (foto Ruud Wolterman)
De inventarisatie van de vogels die in 2013 hebben gebroed in het Diemerbos is definitief verwerkt. De vogels worden geïnventariseerd in een vierkante kilometer ('kilometerhok') in het Diemerbos. Heel bijzonder was een paartje porseleinhoenders, een moerasvogel die maar zelden in Nederland te zien is en nog minder vaak hier broedt. Zie Vogelbescherming over porseleinhoenders (met geluid). De meest voorkomende vogels zijn min of meer bosvogels. Het Diemerbos wordt dus een echt bos! Meer informatie op de pagina Vogels.
De top tien broedpaartjes in de km2 in het Diemerbos
 1. zwartkop 29
 2. winterkoning 27
 3. tjiftjaf 24
 4. fitis 23
 5. wilde eend 19
 6. grasmus 18
 7. merel 16
 8. tuinfluiter 14
 9. bosrietzanger 13
 10. koolmees 12

zondag 2 februari 2014

Huismus meest geteld in Diemen

De definitieve resultaten van de tuinvogeltelling zijn bekend gemaakt door Vogelbescherming. Het zachte weer had invloed op de telling, er trokken minder vogels uit de buitengebieden naar de tuinen dan vorig jaar in januari. Bepaalde soorten, zoals mezen en spreeuwen zijn daardoor minder geteld.

Dit jaar is de meest getelde vogel in Diemen gelijk aan de landelijke uitslag: de huismus op 1 en de koolmees op 2. In Diemen staat de pimpelmees op 3 en de merel op 4, landelijk is dat net andersom. In 2013 week Diemen af van de landelijke uitslag met de spreeuw op 1 en in 2011 met de koolmees op 1.
Per buurt zijn er nog interessante verschillen in de top-3
postcode 1111 (Diemen-Centrum en Noord): huismus, koolmees, kauw
postcode 1112 (Diemen-Zuid): huismus, koolmees, ekster
postcode 1113 (Diemen-Noord Vlinderbuurt): koolmees, pimpelmees, spreeuw