woensdag 28 januari 2015

Watervogels op de Diem

Half januari was de jaarlijkse midwinter watervogeltelling van SOVON. Dit jaar zijn de watervogels op de 1e, 2e en 3e Diem geteld door twee IVNers. Het was deze winter vrij leeg op het water, eerdere winters waren er wel grote groepen wintergasten zoals smienten en kuifeenden te zien. Deze januari waren meerkoeten (252) de grootste groep, daarna 113 kuifeenden, 64 wilde eenden en maar twee krakeenden en twee smienten.Wel leuk om bij de 3e Diem vijf aalscholvers te zien zitten om hun vleugels te drogen. Maar als teller wil je natuurlijk graag veel bijzondere soorten scoren ...
Er is nog behoefte aan vogeltellers, kijk eens welke telprojecten er zijn en welke telling past bij mij 

Meer vinken, spreeuwen, eksters

Bij de landelijke tuinvogeltelling op 17/18 januari zijn in Diemen relatief meer vinken, spreeuwen, kauwen en eksters in de tuinen gezien dan landelijk. En naar verhouding minder merels en pimpelmezen. In Diemen zijn de huismus en de koolmees de meest voorkomende vogels in tuinen en dat komt overeen met de landelijke uitslag.

De top-tien van Diemen
  1. Huismus
  2. Koolmees 
  3. Vink 
  4. Kauw 
  5. Spreeuw 
  6. Merel 
  7. Ekster 
  8. Houtduif 
  9. Pimpelmees
  10. Turkse tortel 

maandag 12 januari 2015

Tuinvogeltelling 17 en 18 januari

Wat wordt de toptuinvogel van Diemen? De spreeuw, de koolmees of toch weer de huismus? Landelijk staat de huismus al jaren op nummer 1 bij de tuinvogeltelling. Diemen heeft nog wel eens afwijkende uitslagen. In 2013 week Diemen af van de landelijke uitslag met de spreeuw op 1 en in 2011 met de koolmees op 1. Ook per buurt zijn er soms interessante verschillen, zo was vorig jaar de Vlinderbuurt in Diemen-Noord afwijkend met de koolmees als toptuinvogel.
Tel mee op 17 of 18 januari, het kost je slechts een half uurtje. Kijk op www.tuinvogeltelling.nl hoe het werkt en meld je aan.