vrijdag 25 maart 2016

9 april Natuurwerkdag Diemerbos

Help de ringslang met 'slangennesten'
Op zaterdag 9 april gaan vrijwilligers de drie broeihopen in het Diemerbos weer aanleggen. Zodat de ringslangen daar in het begin van de zomer hun eieren weer in kunnen leggen. Door de broeiwarmte worden de eieren uitgebroed. Vorig jaar hadden kinderen een mooie omschrijving bedacht: we maken 'slangennesten'.
Tekening die IVN-er Mirjam Niemans maakte na de voorlichtingsavond
Er zijn ongeveer 15 vrijwilligers nodig. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen meedoen onder leiding van hun ouders. De boswachter en IVN-Diemen zorgen voor gereedschap, koffie en warme chocolademelk.
Tijd: zaterdag 9 april 10.00 uur, tot ca. 13 à 14 uur
Startplaats: parkeerplaats Diemerbos aan Muiderstraatweg
Aanmelden:
ivndiemen@gmail.com
Meer info na aanmelden

donderdag 24 maart 2016

Diemerbos belangrijk voor ringslang

Het Diemerbos is een belangrijk en succesvol gebied voor ringslangen in de regio, dit was de conclusie op de voorlichtingsavond over ringslangen op 22 maart. In het Diemerbos werden in 2015 de meeste jonge ringslangen geboren van de regio Amsterdam. Het Diemerbos maakt onderdeel uit van een belangrijk leefgebied voor ringslangen dat loopt van de Vechtplassen, Driemond, Diemerbos, Diemerzeedijk (IJburg), DiemerVijfhoek tot in Waterland.
Diemerbos: water vol kikkers, met rietkragen en bosranden
Prima leefgebied
Hoewel het Diemerbos op een plek is aangeplant waar vroeger in de veenweiden al veel ringslangen voorkwamen, hebben de ringslangen hier een prima leefgebied behouden. Met volop kikkers en padden. Ze vinden er nu meer schuilplaatsen in rietkragen en bosranden. In de taluds van snelwegen en spoorlijnen vinden ze een prima overwinteringsplek. Het is wel belangrijk dat het bos niet te veel dichtgroeit en schaduw geeft, want de ringslang moet zich als koudbloedig reptiel in de zon opwarmen.
Diemerbos: ringslang warmt zich op in de zon
Eieren leggen
De ringslangen vinden in het Diemerbos wel minder plekken om hun eieren af te zetten dan vroeger. In de periode mei-juli zoeken de vrouwtjesringslangen een warme broeiende hoop plantenafval of mesthoop om hun eieren in te leggen. Vroeger deden ze dat in een mesthoop of afvalhoop bij boerderijen. Door het verdwijnen van boerenbedrijven in dit gebied is het belangrijk dat vrijwilligers broeihopen aanleggen.
Deze broeihopen  worden in het najaar onderzocht op uitgekomen eieren, en ze blijken zeer succesvol. Het Diemerbos had afgelopen jaar de meeste uitgekomen eieren (2287) en de meeste succesvolle broeihoop met 1279 eieren van de regio Amsterdam.
Aanleg broeihoop door vrijwilliger, volgens methode Pieter de Wijer
Verder trekken
Via de Diem kunnen de slangen naar de Diemer Vijfhoek en Diemerzeedijk trekken en vandaar naar Waterland. Als de faunapassages onder de snelweg A9 en de Muiderstraatweg worden aangelegd kunnen ze ook over land trekken en zullen er minder worden platgereden.

Lente in de IVN-tuin

Wat was het nog koud in maart, toch kwamen de eerste planten al in bloei.
Longkruid is altijd vroeg, handig voor de eerste hommels. Ook donkere ooievaarsbek, duifkruid en vergeet-mij-nietje vertonen de eerste bloemen.
Voor meer foto's zie het webalbum IVN-tuin.