maandag 18 januari 2016

Vogels Diemen tussen stad en dorp

Als je de tuinvogeltelling van Diemen vergelijkt met andere plaatsen, dan heeft Diemen kenmerken van de grote stad vanwege de halsbandparkiet, van een provinciestad vanwege de kauw en van een dorp vanwege het grote aantal huismussen. Ook opvallend is dat landelijk de spreeuw uit de top-10 is gevallen, terwijl hij in Diemen fier op nummer 7 staat. Ook in de rest van Noord-Holland staat hij nog in de top-10.
resultaten in mijn buurt
resultaten landelijk en per provincie

Watervogels op de Diem

Zaterdag 16 januari was het tijd voor de midwinter-watervogeltelling in ons telgebied de Diem. Deze internationale midwintertelling wordt overal op hetzelfde moment uitgevoerd om de overwinterende watervogels in kaart te brengen. Waar er eerder wel eens honderden eenden in allerlei soorten op de Diem  overwinterden, was het vorig jaar - toen we vanuit de IVN-groep startten met deze telling - en ook dit jaar vrij leeg op het water.
Op de 1e Diem weinig vogels, in de verte een groepje m.n. kuifeenden
Op de eerste, tweede en derde Diem samen waren er ongeveer 200 meerkoeten en 130 kuifeenden. Het aantal gewone wilde eenden was opvallend laag met 30, ongeveer de helft van vorig jaar. Het aantal aalscholvers nam wel toe, ze staan regelmatig langs de kant hun vleugels te drogen.
een divers groepje ganzen, w.o. canadese, brandgans, kolgans

zaterdag 2 januari 2016

Natuur een handje helpen in 2016

We bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet voor de natuur in 2015. Of het nu in je tuintje of op je balkon is, in een (buurt)moestuin, de IVN-natuurtuin, op natuurwerkdagen of op andere wijze, iedereen kan de natuur een handje helpen. We hopen in 2016 weer samen met vele vrijwilligers lekker in de natuur bezig te zijn en te genieten van wat zo gewoon lijkt.
Terugblik op 2015
Het was een recordjaar voor de ringslang in het Diemerbos. In het voorjaar hebben vrijwilligers met Staatsbosbeheer drie broeihopen aangelegd en in het najaar bleek dat er meer dan 2000 eieren zijn gelegd. Dat het goed gaat met de ringslang geeft aan dat het ook goed gaat met het waterleven in het Diemerbos, want de ringslang jaagt op waterdieren.

Het was ook een goed jaar voor vogels in het Diemerbos. Het plas-dras gebiedje dat winter 2014 is aangelegd achter de Gaaspermolen heeft gezorgd voor meer variatie voor meer soorten vogels. Bijzonder is een broedende kleine plevier in het nieuwe plas-dras gebied.

In zijn lezing vertelde Arjen Kikkert over het project om vispassages te maken bij sluizen en gemalen rond het het Noordzeekanaal. Vissen van de Noordzee kunnen via de sluizen in IJmuiden wel zonder verdere barrières tot in de Diem zwemmen. Ook het zeezout komt via het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Diem.

Het is nu weer rustig in het Diemerbos, maar waar we minder blij mee waren is de hoeveelheid festivals en de afsluitingen in het Diemerbos. Als IVN Natuurwerkgroep hebben we al tijdens de inspraak bezwaar gemaakt en een ingezonden brief in de krant geplaatst. We hopen dat het volgende zomer weer wat rustiger blijft in het Diemerbos.

De IVN-tuin is helemaal op de schop geweest voor een noodzakelijke ophoging (met dank aan de Gemeente Diemen). We zijn in mei weer gestart met een bijna lege tuin. Ondertussen is de tuin weer tot leven gekomen, zie het fotoalbum. Naast de IVN-tuin is de derde buurtmoestuin van Diemen tot stand gekomen: De Harmonie.

In maart was de lezing De bodem leeft en gingen we op de Diemerzeedijk op zoek naar amfibieën
We wensen je ook in 2016 weer veel plezier in de natuur!