zaterdag 4 november 2017

Ringslang leeft lekker in Diemerbos

Op landelijke natuurwerkdag hebben we de drie broeihopen voor ringslangen weer onderzocht op uitgekomen eieren.
De stand van de ringslang in het Diemerbos blijft opvallend stabiel, voor het derde jaar op rij zijn er iets meer dan 2000 uitgekomen eieren gevonden en er zijn dus zo veel jonge ringslangen op pad gegaan in het Diemerbos.
In een van de broeihopen vonden we nog een jonge ringslang. Deze is uitgezet op een goede overwinteringsplaats, hoog en droog. Omdat de jonge ringslangen zo klein zijn, zijn ze een gewilde prooi en zal niet meer dan 10% overleven. We hoeven dus niet bang te zijn voor een ringslangenplaag. Het geeft wel aan dat het Diemerbos een goed leefgebied voor de ringslang is met voldoende prooien, allerlei waterdieren zoals kikkers.
We vonden ook een volwassen ringslang, die zich dood hield zoals ze vaker doen als ze gevaar voelen. Ook deze is weer veilig uitgezet naar een overwinteringsplaats.
Ondertussen hebben andere vrijwilligers gemaaid riet weggeharkt, zodat de rietvelden bij de afgeknotte molen intact blijven. Dit draagt ook bij aan een goed leefgebied voor de ringslang.