maandag 31 december 2012

Beleef de natuur in 2013


Deze atalanta is een 'trekvlinder', net als trekvogels bestaan er ook trekvlinders. De atalanta's komen ieder voorjaar vanuit het warme zuiden richting Nederland. In de zomer genieten ze van de nectar van onze bloemen en leggen ze hun eitjes op brandnetels. In het najaar vliegt de nieuwe generatie weer terug naar het zuiden om daar te overwinteren. Zo'n kleine vlinder legt dus grote afstanden af. Zoals zo vaak in de natuur zijn heel gewone soorten ook heel bijzonder. Geniet ervan!

Nestkasten af te halen

De werkgroep heeft nog een aantal houten nestkasten over die je gratis kunt afhalen in Diemen. De kasten zijn gemaakt voor gierzaluwen en kunnen ook door mussen gebruikt worden. Informeer bij Carry Pot
Zie ons eerdere bericht http://ivndiemen.blogspot.nl/2012/10/nestkasten-gierzwaluwen.html

vrijdag 28 december 2012

Landje van De Kiezel

Vlak bij het centrum van Diemen ligt een terrein braak. Daar kan je wat moois mee doen, inzaaien voor vlinders of zelfs een dorpsboerderij?
Op de hoek van Ouddiemerlaan en Rode Kruislaan zou het appartementengebouw De Kiezel gebouwd worden door corporatie De Key. Het terrein lag al lange tijd braak en de natuur nam er bezit van, er ontstonden poeltjes met riet en lisdodde. Leuk natuurterreintje, dacht ik nog. Maar eind november werd het terrein met graafmachines geëgaliseerd, ook de poeltjes, en alles met een laag aarde afgedekt. De Key gaat er gras laten inzaaien. Dan is het leuker bloemen voor vlinders in te zaaien en het terrein maar eens per jaar te maaien, was onze suggestie. De gemeente gaat dit nu met De Key bespreken. Ondertussen hebben andere Diemenaren gereageerd met meer structurele ideeën voor het terrein, zoals een dorpsboerderij. Wie weet!
We hopen in ieder geval dat het een landje wordt om van te genieten.
Vlinderweide
eenjarig bloemenmengsel voor vlinders

zaterdag 3 november 2012

Zagen en slepen

Tijdens de landelijke natuurwerkdag hebben de vrijwilligers een rietveld geschoond van opgekomen boompjes. Zo blijft het een goed leefgebied voor ringslangen, kikkers en rietvogels. Een grote groep welpen van Scouting Diemen deed ook mee. Ze hebben onvermoeibaar gezaagd en gesleept met boompjes in het drassige veld. En in de pauze verrasten ze ons door ter plekke een pan met erwtensoep op het vuur te zetten en daarna uit te delen. Zie het fotoalbum en RTV-Diemen reportage.

De slang beslist

De ringslangen in het Diemerbos kozen dit jaar vaker voor de composthopen van de volkstuinen dan voor de door ons aangelegde broedhopen. Er worden regelmatig ringslangen gezien in het Diemerbos en bij de volkstuinen. Maar slechts een paar vrouwtjes hebben hun eieren in een van onze broedhopen gelegd. Onze jongste deelnemer van de natuurwerkdag was de eerste die ze zag.
We bespraken of we de broedhopen anders moesten aanleggen, maar eerdere jaren vonden we er juist wel honderden eierresten in. Kortom, de slang beslist zelf waar ze haar eieren legt. Vrije natuur...

vrijdag 26 oktober 2012

Geluk en duurzaamheid

Op zondagmiddag 11 november een programma over Geluk en duurzaamheid in De Omval, met films en presentaties. IVN Diemen is ook aanwezig met een kraampje.
Meer informatie en aanmelden via de site van duurzaamdorpdiemen.


Natuurwerkdag Diemerbos volgeboekt

Je kunt je nog wel opgeven voor andere locaties van de landelijke natuurwerkdag op 3 november.

Veel Diemernaren hebben zich al snel opgegeven voor de natuurwerkdag in het Diemerbos, zodat deze al is volgeboekt. De natuurwerkdag staat in het teken van de ringslang. We gaan houtopslag uit een rietveld halen, zodat het een goed leefgebied blijft voor de ringslang, voor amfibieën en voor rietvogels. Daarna gaan we de in het voorjaar gemaakt broedhopen voor de ringslang onderzoeken op uitgekomen eieren.

zondag 14 oktober 2012

Paddenstoelen Spoorzicht 21 oktober


Dodemansvingers uit de grond, Judasoren op Vlierstruiken, Prachtvlamhoeden, Aardsterren en Bloedsteelmycena's. In park Spoorzicht zijn al meer dan 150 soorten paddenstoelen aangetroffen, sommige kleurrijk, andere geurig. Sommigen ieder jaar, andere maar een keer.
Bekijk ze zondag 21 oktober, 11.00-13.00 op een wandeling door Natuurpark Spoorzicht in Diemen.

Start: 11:00 uur bij de fietsenstalling aan de noordkant van het NS-station Diemen Centrum.
Duur: ongeveer 2 uur.
Uitrusting: waterbestendig schoeisel, spiegeltje, loepje.
Info: natuurindiemen@gmail.com, Natuur in Diemen/paddentoelen-top-tien.
Kosten: vrijwillige bijdrage
Door:  Diemer Platform Spoorzicht Groen

zaterdag 6 oktober 2012

Tuin winterklaar?


Is dat wel nodig? Maak het jezelf gemakkelijk! Laat 's winters uitgebloeide stengels en dergelijke zo lang mogelijk staan. Afgeknipte planten zijn kwetsbaarder bij vorst en gevoeliger voor "natte voeten". 
Laat afgevallen bladeren in de border liggen. Ze  geven voeding aan de grond en zorgen zo voor een goed bodemleven. Vogels zoeken er graag naar insecten en slakken en ruimen die voor je op. Ook egeltjes houden graag een winterslaap onder een hoop takken of compost.  

Tegen het voorjaar zijn de meeste bladeren en stengels vergaan. Je tuin is dan zo ‘voorjaarsklaar’.

Wat wel te doen:
- bladeren van het gras harken en in de border leggen. Anders krijg je kale plekken in het gras.
- bloembollen planten
- niet winterharde planten en struiken beschermen met stro of een laag bladeren. 
- potten beschermen tegen vorst.
- struiken en bomen snoeien, als het niet vriest. Maar sommige liever in het voorjaar.
- buitenkraan afsluiten.
- voederplekken voor vogels klaar maken.


woensdag 3 oktober 2012

Aanbod nestkasten gierzwaluwenWe hebben diverse kleine en grote houten gierzwaluwnestkasten af te halen in Diemen, tegen vrijwillige bijdrage voor de IVN werkgroep Diemen. Ook zijn er enkele betonnen nestkasten op te halen. Mussen schijnen deze kasten ook wel te gebruiken om er hun kroost in groot te brengen.

Informatie bij Carry Pot: ce.pot@planet.nl
Meer informatie gierzwaluwenbescherming 

IJsvogel-herstellingsoord


De ijsvogels hebben het moeilijk gehad door twee strenge winters, waardoor ze geen vis konden vangen.  Stadsecoloog Martin Melchers meldt ons dat hij ijsvogels heeft gesignaleerd bij de Diemer Vijfhoek bij de zgn. Ballastbaai. "In combinatie met het verwarmde uitstromende water van de centrale in het IJmeer kan dit gebied weleens een herstellingsoord voor de zwaar geteisterde ijsvogel populatie worden. Het zal er 's winters altijd ijsvrij zijn dus kunnen de ijsvogels hier het gehele jaar verblijven." (foto ivnvechtplassen.org)

woensdag 26 september 2012

Groen transport

Via het netwerk Diemer Groene Tuinen wisselen Diemenaren planten, stekjes en tuintips uit. Soms is er groot groen transport, een te groot geworden vlinderstruik ging van een groene tuinier naar de IVN-natuurtuin. En ook het transport was ecologisch verantwoord: met de fiets.
Heb je ook plantjes te bieden of te vragen, meld je dan aan bij  Diemer Groene Tuinen.
De vlinderstruik heeft ondertussen een plekje in de IVN-natuurtuin.

woensdag 19 september 2012

Egel in je tuin?

Een paar dagen geleden werd ik verrast door een egeltje in m'n tuin. Heel fijn dat hij komt helpen door slakken te eten. In het najaar zoeken egels een plek voor een winterslaap, maar eerst moeten ze nog even aansterken. Wat je wel en niet kunt doen lees je in het bericht Egels in je tuin.


dinsdag 18 september 2012

Diemerbos trekt meer bosvogels

Het Diemerbos is een echt bos geworden, dat laten de gegevens van de broedvogel-inventarisatie in het Diemerbos van 2012 zien. Vogels als Zwartkop, Tjiftaf, Staartmees, Pimpelmees, Vink en Groenling bereikten in 2012 een record aantal territoria. Dit zijn allemaal min of meer bosvogels.
                                          Foto (copyright) Ruud Wolterman
Voor meer gegevens zie de pagina Vogels.

zondag 2 september 2012

Diemen om op te eten

Wat kun je eten uit het openbaar groen in Diemen-Centrum? De oogst uit het centrum van Diemen leverde verrassende vondsten op. Zoals kleine maar eetbare stoofpeertjes of een eetbare Japanse sierkwee die naar citrus ruikt. We maakten nog een uitstapje naar de bessenstruiken bij de Harmoniehof en de walnotenbomen aan het begin van Noord. Een paar jaar geleden is een soortgelijke tocht door Diemen-Noord gemaakt, waar veel fruitbomen zijn geplant en waar ook kruiden uit de wilde natuur zijn te vinden. De volgende keer naar Diemen-Zuid? De tocht werd afgesloten met een gastvrije ontvangst op buurtmoestuin Prinses op de erwt. Zie het fotoalbum plus kaart van Diemen is om op te eten.

dinsdag 12 juni 2012

Diemen is om op te eten


Eten uit de natuur of uit het openbaar groen is heel goed mogelijk in Diemen. Zaterdagmiddag 1 september om 14 uur start onze tocht 'Diemen is om op te eten', onder leiding van Petra Kerkhof. We lopen langs fruit- en notenbomen en langs eetbaar 'on'kruid. We eindigen bij ons IVN-zusje de buurtmoestuin Prinses op de erwt.
Je kunt aanmelden (max 20/25 deelnemers) bij ivndiemen@gmail.com. Dan hoor je de startplek, ergens bij het gemeentehuis, en andere details.

Vogels Diemerbos inventariseren

Cathy Wiersema is in 1999 gestart met de vogelinventarisatie. En ze is nog altijd enthousiast: vogels inventariseren in het Diemerbos is zeer afwisselend. Je kunt vogels in het riet horen zingen als de rietzanger en de kleine karekiet en vogels van bos en struweel. De nachtegaal broedt dit jaar langs het fietspad richting de volkstuinen in Driemond. De koekoek roept in de verte en de fazant jaagt je soms de stuipen op het lijf met zijn geluid. De ijsvogel hebben we na de strenge winter helaas niet gezien.
Nachtegaal (foto IVN Vechtplassen)
Meestal inventariseren we met z'n tweeen op een ochtend in het weekend, een uur voor zonsopgang. Als je geluk hebt zie je de zon opkomen in het Diemerbos en zijn we de enige mensen die in het bos lopen. De acht inventarisatierondes zijn bijna allemaal gedaan, want het broedseizoen van de vogels is alweer bijna voorbij. Voor het voorjaar van 2013 kunnen zich alvast nieuwe vogelliefhebbers aanmelden (ce.pot@planet.nl). Nieuwsgierig naar de resultaten van de afgelopen jaren? Zie de pagina Vogels.

woensdag 6 juni 2012

Groen lintje voor werkgroep

Woensdag 6 juni werden de leden van de IVN werkgroep Diemen verrast door een delegatie van GroenLinks Diemen. De werkgroep kreeg een groen lintje voor haar promotie van natuur in Diemen. Het lintje werd in de IVN-natuurtuin uitgereikt aan coördinator Carry Pot. De andere leden van de werkgroep zijn Cathy Wiersema, Petra Kerkhof en Janny Gerrits. Daarnaast zijn tal van IVN-leden en andere vrijwilligers actief in de IVN-natuurtuin, bij vogelinventarisatie, natuurwerkdagen en excursies.
Gepke Uiterdijk, Joke Schenk, Carry Pot (lintje), Janny Gerrits, (...), Cathy Wiersema, Petra Kerkhof 
Zaken waarvoor de IVN werkgroep zich o.a. inzet
Nieuwe natuurvrijwilligers zijn welkom, ook bij de vogelinventarisatie (mail ce.pot@planet.nl).

woensdag 30 mei 2012

Feest Natuurboulevard op 9 juni


Langs het IJmeer is een aaneengesloten route ontwikkeld die de natuur tussen Amsterdam IJburg en Hollandse Brug met elkaar verbindt. Deze Natuurboulevard wordt op zaterdag 9 juni feestelijk geopend om 14.00 bij Fort Diemerdam. Meer info http://www.ivn.nl/amsterdam/

woensdag 23 mei 2012

Groen = leuk voor jezelf + de wereld

Hier staat prachtig op een rij waarom natuur in je omgeving niet alleen leuk voor jezelf is, maar ook wat oplevert. Ja, harde feiten ...! Zie het video filmpje

zondag 13 mei 2012

Bijen helpen ons, wij helpen bijen

Er was een grote opkomst bij onze bijen-excursie op boerderij Langerlust. Imkers Dick Dijkman en André Abels gaven een presentatie over het leven van de bij en demonstreerden wat er nodig is bij de imkerij en de bijenkasten. Wat ons erg duidelijk werd: wij hebben bijen nodig! Bijen werken als noodzakelijke bestuivers voor de productie van groente en fruit. Daarnaast hebben ze het hele seizoen bloemen met nectar en stuifmeel nodig voor hun voedsel. Wij kunnen ze helpen met de juiste bloemen in onze tuinen en het openbaar groen. We helpen daarmee meteen de vlinders, want die twee gaan heel goed samen, zie het prachtige fotoalbum. Nu maar hopen dat de bloeiende bermen pas nà de bloei worden gemaaid ...

woensdag 2 mei 2012

Zondagmiddag 13 mei lezing en demonstratie door imker


In het jaar van de bij organiseert IVN Diemen een lezing en demonstratie van bijenkasten op boerderij Langerlust door imker André Abels.
Zondagmiddag 13 mei 14 uur, tot ca. 16 uur
Plaats: boerderij Langerlust , Provincialeweg 24, 1108 AB Amsterdam Zuidoost. Aan de Weespertrekvaart, op fietsafstand van Diemen (5 km, fietsroute).
Wil je samen fietsen, we vertrekken om 13.15 vanaf de Diemer brug langs de Weespertrekvaart.

12 mei groene fietstocht


GroenLinks Diemen nodigt iedereen, leden en niet-leden, uit om op zaterdagmiddag 12 mei een fietstocht te maken langs groen en duurzaam Diemen. Er wordt door het IVN Diemen een kleine rondleiding verzorgd door park Spoorzicht en de aangrenzende IVN tuin. Meer info bij GroenLinks Diemen en aanmelden bij Joke Schenk.

Bomen NUON toch gekapt

Een paar dagen later zijn de bomen toch gekapt door NUON. Gedoogd door de AID omdat ze onder de hoogspanningslijnen stonden. Alsof NUON dat niet voor het broedseizoen had kunnen bedenken... Het haviknest moest van de AID gespaard blijven en dat is gelukt. Toch een wrang randje.

vrijdag 13 april 2012

Haviknest gered van kettingzagen


Aan de Overdiemerweg bij de NUON centrale stonden 12 april vier mannen met kettingzagen klaar om ongeveer 50 bomen om te gaan zagen in het bos op NUON-terrein. Een aanwezige IVNer weet dat de havik in een van die bomen broedt. Bovendien is het midden in het broedseizoen. Het was dus in strijd met de flora- en fauna-wet, waarvoor de mannen geen ontheffing konden laten zien. Via AID Groen desk heeft onze IVNer voor elkaar gekregen dat de werkzaamheden zijn stopgezet. Het haviknest is gespaard gebleven en daarnaast ook de nesten van andere vogels die in het bos broeden.

woensdag 28 maart 2012

Proef de lente 15 april

Een excursie van Platform Spoorzicht: Eten uit de natuur, pluk de lente in Natuurpark Spoorzicht. Op deze wandeling leer je met welke kruiden je soepen en salades kunt maken. Na afloop krijg je enkele recepten mee naar huis om zelf uit te testen. Waterbestendig schoeisel is verstandig.
Start: Zondag 15 april 11 uur, bij de bushalte aan de noordkant van het NS-station Diemen (centrum). Duurt tot ca. 13 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Info: natuurindiemen@gmail.com.

zondag 25 maart 2012

Weidevogels op de ijsbaan

De ijsbaan staat nu plas dras en het is heel interessant om naar weidevogels te kijken die er fourageren. Kieviten en tureluurs stappen vrolijk rond. En wie weet de grutto ook wel...Door de hoge waterstand kunnen de vogels makkelijk bij hun voedsel van bodemdieren en emelten komen. En nu maar hopen dat de aannemer dit jaar wél wacht met maaien tot na half juni...

Vrienden van het Diemerbos

Een aantal omwonenden van het Diemerbos deed mee met de actie Stappen voor natuur van GroenLinks. Bij zorgboerderij Landlust werd besproken wat te doen gezien de bezuinigingen op natuuronderhoud. Een aantal bewoners is bezig met een initiatiefgroep Vrienden van het Diemerbos om de belangen van het bos en de bewoners te behartigen.

zondag 18 maart 2012

Voorjaar in de tuin

In de Diemer IVN natuurtuin is het voorjaar nu begonnen met de vroege voorjaarbloeiers zoals longkruid en gele kornoelje. En de dotterbloemen aan de vijverrand staan al in knop. Na de vorst zijn we gestart met de aanleg van een kruidenspiraal om kans te geven aan kruiden die van een warm en droog plekje houden. Deze kruiden hebben vaak bloemen met nectar en stuifmeel voor vlinders en bijen.

Broedplaatsen ijsvogel hersteld

De broedwanden voor ijsvogels die de IVN werkgroep eerder had aangelegd zijn weer klaar om broedpaartjes te ontvangen. De wanden zijn weer recht afgestoken en de holen uitgeboord. IJsvogels broeden in holen in steile oevers. Ook houden ze van een tak als uitkijkpunt naar visjes (foto ivnvechtplassen.org). In de omgeving van Diemen worden regelmatig ijsvogels gezien, al blijft het een bijzondere waarneming. We zijn benieuwd of ijsvogels de strenge winter hebben overleefd. Op waarneming.nl staat één waarneming in Diemen na de vorst, op de Diemervijfhoek.
Een van de broedwanden in Diemen

zondag 11 maart 2012

Natuurwerk in het Diemerbos

De ringslangen van Diemen kunnen tevreden zijn. Tijdens de natuurwerkdag op 10 maart (zie fotoalbum) hebben natuurvrijwilligers drie broedhopen voor ringslangen aangelegd. In het voorjaar kunnen de vrouwtjesringslangen hier hun eieren in leggen. Tijdens de landelijke natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november (dat is 3 november) kunnen we gaan onderzoeken of de ringslangen ze hebben gevonden en of ze tevreden waren over de 'kraamkliniek'.
De omgeving van Diemen maakt deel uit van een van de drie belangrijke gebieden in Nederland waar ringslangen hun leefgebied hebben. Dit gebied loopt van de Loosdrechtse plassen via Abcoude en Diemen en de Diemerzeedijk (IJburg) tot in Waterland.


zondag 4 maart 2012

Help de ringslang op natuurwerkdag 10 maart

Wie lekker buiten wil werken met de boswachter kan op zaterdag 10 maart meedoen met de natuurwerkdag in het Diemerbos. Op de natuurwerkdag worden o.a. broedhopen voor ringslangen gemaakt. Er zijn nog vrijwilligers nodig. Kinderen vanaf ca. 7 jaar welkom onder begeleiding van hun ouders. Het is stoer werk, rubber laarzen en oude kleren aanbevolen. Max 25 deelnemers, aanmelden bij ivndiemen@gmail.com
Start: 10 maart om 10 uur, hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats bij Muiderstraatweg 60, Diemen. Tot ca. 14 uur.
De door vrijwilligers aangelegde broedhopen in het Diemerbos blijken succesvol. Bij tellingen in het najaar zijn honderden uitgekomen ringslangeieren gevonden.
De ringslang is een niet-giftige slang die voorkomt in de natte natuur van Diemen. In het voorjaar leggen de vrouwtjesringslangen hun eieren in een broedhoop. Vroeger in een mesthoop of hoop afval bij boerderijen. Nu helpen natuurvrijwilligers de ringslang door op gunstige plaatsen broedhopen aan te leggen. Door de broeiwarmte in deze broedhopen worden de eieren uitgebroed.

woensdag 15 februari 2012

Natuuractiviteiten: ringslangen, bijen en vlinders

Zaterdag 10 maart 10-14 uur natuurwerkdag in het Diemerbos
Broedhopen voor ringslangen maken en houtopslag snoeien met de boswachter. Max 25 deelnemers, aanmelden bij ivndiemen@gmail.com. Kinderen vanaf ca. 7 jaar welkom met hun ouders. Stoer werk: laarzen en oude kleren aan.
Plaats: hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats bij Muiderstaatweg 60, DiemenZondagmiddag 13 mei 14-16 uur lezing en demonstratie bijen door de imker
In het jaar van de bij en het bijentelweekend, lezing en demonstratie van bijenkasten op Langerlust door imker André Abels.
Plaats: boerderij Langerlust , Provincialeweg 24, 1108 AB Amsterdam Zuidoost. Aan de Weespertrekvaart, op fietsafstand van Diemen.

Vrijdagavond 22 juni nachtvlindernacht Gaat niet door!
Werkgroep Diemen doet dit jaar NIET mee aan de landelijke nachtvlindernacht.
Helaas, we hopen volgend jaar weer mee te doen.

zondag 5 februari 2012

Je tuinvijver: hak géén wak

Heb je een tuinvijver met kikker en salamanders, zorg dan dat het water niet langdurig met een ijslaag bedekt blijft. Maar hak géén wak met harde klappen, zet liever een pannetje heet water op het ijs tot het er bijna door zakt. Lees verder bij Vroege vogels en RAVON. Je kunt de luchtcirculatie open houden door holle stengels, bijv. bamboe, in het wak te zetten en iedere dag te bewegen. Of plaats een weliswaar lelijke, maar handige piepschuim ijsvrijhouder, zie de foto. Sneeuw wegvegen helpt je planten om de fotosynthese op gang te houden.

Help de ijsvogel (2): hak een wak

Nee, niet overal wakken hakken! Alleen als je ergens ijsvogels hebt gezien, kijk dan of je de aanwijzingen van de actie 'Hak een wak' kunt opvolgen. Een klein wak maken en open houden op een gunstige plek voor ijsvogels, waar het niet gevaarlijk is voor schaatsers. Graag alle wakken en ijsvogels melden bij Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken via www.vwggooi.nl.

woensdag 1 februari 2012

Help de ijsvogel

In Diemen worden regelmatig ijsvogels gezien. Met de huidige strenge vorst hebben ze het moeilijk, omdat het lastig wordt visjes te vangen. Gelukkig voor de ijsvogel zijn er her en der wakken en blijft het afvoerkanaal van de elektriciteitscentrale meestal ijsvrij.
Als de ijsvogels de huidige vorst overleven, gaan ze in maart nestgelegenheid zoeken. En daar kunnen wij ze bij helpen. De IVN werkgroep heeft in 2010 een aantal ijsvogel-broedwanden aangelegd. Dat leverde meteen al een broedpaartje op. Op zaterdagmiddag 18 februari gaan we de broedwanden onderhouden. We zoeken ongeveer 5 deelnemers om te helpen.
Voor een impressie zie het fotoalbum en de handleiding. Wil je meedoen reageer dan op dit bericht. (Mogelijk andere zaterdag vanwege de vorst)
(foto ivnvechtplassen.org)

zaterdag 28 januari 2012

Huismus verslaat koolmees

Landelijk staat de huismus al jaren op nummer 1 bij de jaarlijkse tuinvogeltelling. In 2011 scoorde in Diemen de koolmees nog het hoogste, in 2012 ingehaald door de huismus. Wel blijft het aandeel koolmezen in Diemen hoger dan landelijk. Ook de pimpelmees en de vink doen het goed in Diemen. In postcodegebied 1113 was een invasie van kokmeeuwen in de tuinen.
Uit de landelijke uitslag blijkt dat in 83% van de getelde tuinen een of meer merels werden gezien. Daarmee is de merel de vogel die in de meeste tuinen voorkomt, op de voet gevolgd door de koolmees. De meest getelde vogel is wederom de huismus. Deze typische stadsvogel werd in minder dan de helft van de tuinen geteld, maar wel in grotere groepen.

zondag 22 januari 2012

Winter in de tuin

We zijn gestart met winter-werk in de IVN Natuurtuin, zoals paden ophogen. En we ontdekten de eerste bloeiende winterakonieten, nog iets vroeger dan eerdere jaren.

woensdag 11 januari 2012

Staat de koolmees weer op één in Diemen?

Doe mee met de landelijke tuinvogeltelling op 21 en 22 januari, noteer een half uurtje de vogels in je tuin en geef het door op www.tuinvogeltelling.nl. Kijk er ook van te voren voor een telformulier en tips, bijvoorbeeld Hoe onderscheid je een huismus van een heggenmus? De resultaten kunnen ook per postcode opgevraagd worden. Zo weten we dat in 2011 landelijk de huismus het meest werd gezien, terwijl dat in Diemen de koolmees was. Deze gegevens geven Vogelbescherming belangrijke informatie over de vogels in bewoond gebied. Het blijkt dat de stadsranden het meest soortenrijke vogelgebied zijn, hoewel bepaalde soorten zoals de huismus in aantal afnemen. Een aansporing om onze tuinen en bebouwing vogelvriendelijk in te (blijven) richten.