dinsdag 30 december 2014

Wens 2015: actief jaar in de natuur

In 2014 hadden we een vol programma met onder andere een tuinenmarkt op De Sniep, een workshop van de Vlinderstichting, waterdiertjes zoeken, Diemen is om op te eten, deelname aan de Vriendendag Diemerbos, natuurwerkdagen en tot slot een interessante lezing over paddenstoelen. Daarnaast de doorlopende activiteiten zoals de broedvogel-inventarisatie en de IVN-natuurtuin. We zien ook om ons heen veel belangstelling voor activiteiten in de natuur, zoals bij de buurtmoestuinen. Met een kleine foto-terugblik op 2014 wenst IVN Diemen je voor 2015 een fijn actief jaar in de natuur!


Vogels in het Diemerbos

Vooral bosvogels en één eigenwijze tureluur
De vogelaars die inventariseren welke vogels broeden in het Diemerbos hebben hun resultaten verwerkt. Het aantal vogels dat heeft gebroed is historisch hoog sinds 1999: in 2014 waren er 338 broedpaartjes in de vierkante kilometer die wordt onderzocht. Wel daalt het aantal verschillende soorten, tot 27 soorten in 2014. Dat heeft te maken met de omvorming van een open weidegebied naar een bos. In het begin waren er zowel water- en weidevogels als bosvogels, nu hebben de bosvogels de overhand. Al heeft één eigenwijze tureluur het na 10 jaar afwezigheid aangedurfd weer te broeden in het Diemerbos.
Nieuwe records werden gevestigd voor Winterkoning (39, zachte winter), Tuinfluiter (21), Tjiftjaf (32), Koolmees (16), Boomkruiper (5) en Groenling (9). Verder mooie soorten als Blauwborst (1) en Goudvink (3).
Blauwborst broedt ook in het Diemerbos (foto Ruud Wolterman)

De meest voorkomende vogels die broeden in het Diemerbos zijn
 1. Winterkoning (39)
 2. Tjiftjaf (32)
 3. Zwartkop (29)
 4. Fitis (27)
 5. Tuinfluiter (21)
 6. Koolmees (16)
 7. Merel (15)
 8. Wilde eend (11) , Bosrietzanger (11), Grasmus (11), Vink (11)

Evenementen en ballonnen

Na de ervaring met twee festivals in het Diemerbos, besloot de IVN-werkgroep te reageren op het nieuwe draaiboek evenementen van de gemeente Diemen. We pleiten ervoor dat recreatieve natuurbeleving centraal moet staan om het Diemerbos zijn belangrijke functie als stadsbos voor Diemen en Amsterdam te laten vervullen. Het voorstel drie meerdaagse muziek/dance-festivals in het Diemerbos toe te staan is daar naar ons idee niet mee te verenigen.

Bij de evenementen worden ook regels gesteld voor oplaten van ballonnen. Wij stellen voor dit te ontmoedigen. Ballonnen en met name de plastic linten en ventielen zijn schadelijk voor de natuur. Dieren raken verstrikt in de linten en zien de ballon voor voedsel aan, waardoor ze sterven.
Het oplaten van ballonnen is vergelijkbaar met dumpen van zwerfafval. Het brengt aantoonbaar schade toe aan de omgeving en het is onnodig. 
Tips voor alternatieven zijn bijvoorbeeld fluitjes uitdelen voor een fluitjesconcert, een verloting, wenslinten ophangen. Andere tips op www.dieballongaatnietop.nl/alternatieven/
Veel ballonnen komen in de 'plastic soup' op zee, of spoelen aan

woensdag 12 november 2014

Champignons om niet op te eten

Hoewel Diemen met zijn rijke veen- en kleigrond geen typisch paddenstoelengebied is, kun je er toch veel soorten paddenstoelen vinden. Diemen zou je zelfs een champignon-gebied kunnen noemen. Helaas zijn de meeste soorten die je hier kunt vinden niet lekker om op te eten, ook die champignons niet. Bovendien zijn die straat-, weide-, carbol- en anijs-champignons lastig uit elkaar te houden.
Carbol-champignon: niet om op te eten (denk aan carbolineum)
Petra Kerkhof liet in haar lezing en presentatie uiteraard wel zien hoe je ze kunt onderscheiden, voor de leek is dat echter lastig. Maar al te bang voor giftige paddenstoelen hoeven we niet te zijn. Met de handen aanraken is niet gevaarlijk en er zijn maar weinig dodelijk giftige paddenstoelen. Verder zijn er voor wie goed kijkt veel prachtige paddenstoeltjes op dood hout te vinden: bekertjes, nestjes, koralen, wimpers. Veel informatie van Petra met foto's van paddenstoelen vind je op Natuur in Diemen/paddenstoelen. Gewoon genieten van al die prachtige paddenstoelen!

zondag 2 november 2014

Van Aardster tot Zwavelkopje in Diemen

Dinsdag 11 november 2014 Paddenstoelenlezing: van Aardster tot Zwavelkopje in Diemen.
Paddenstoelen vind je overal. In natuurgebieden, bosjes, plantsoentjes en soms zelfs in je eigen huis. Petra Kerkhof laat in een powerpointpresentatie zien dat er in ons dorp veel te vinden is.
Gekraagde aardster, foto JW.Wertwijn, natuur in diemen
Plaats: Theater de Omval, zaaltje 2.03
Tijd: 20.15 tot 22.00 uur.
Organisatie: IVN-werkgroep Diemen.
Kosten: Een vrijwillige bijdrage voor zaalhuur en toekomstige IVN-activiteiten is welkom.

Goed jaar voor de ringslang

Op de natuurwerkdag in het Diemerbos is hard gezaagd en gesjouwd om een bosrand gevarieerder te maken. Er valt nu meer zonlicht in en struiken en planten krijgen meer kans.
Ook is onderzocht hoe veel eieren ringslangen hebben gelegd in de drie broeihopen die ieder voorjaar worden gemaakt.
tellen van de ringslang-eieren
Het jaar 2014 blijkt een uitstekend jaar voor de ringslang te zijn. In het Diemerbos werden bijna 2000 eieren gevonden, wat betekent dat er 80 à 90 vrouwtjesringslangen hun eieren gelegd hebben. Dit is een mooi aantal om de stand van de ringslang op peil te houden, want slechts een klein deel van de kleine ringslangen zal volwassen worden. Ook in de omgeving van het Diemerbos zoals de Bijlmerweide en Diemerzeedijk gaat het goed met de ringslang. Meer foto's.

vrijdag 10 oktober 2014

Natuurwerkdag Diemerbos 1 november

Wil je meewerken aan de natuur in het Diemerbos? Je kunt je aanmelden voor de natuurwerkdag op zaterdag 1 november via natuurwerkdag.nl. Onder leiding van de boswachter gaan we bosranden gevarieerder maken. Veel dieren en planten die in bosranden leven krijgen zo meer leefgebied.
Ook gaan we onderzoeken hoe veel eieren ringslangen gelegd hebben in de broeihopen die we dit voorjaar hebben aangelegd.
Startplek: ingang Diemerbos bij de spoorbrug over het Amsterdam-Rijn kanaal (adres: Klein Merwede)
Tijd: zaterdag 1 november 10 uur, tot 15 à 16 uur.
Aanmelden en meer info: natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/diemerbos/250
Kom bij voorkeur op de fiets. Laarzen zijn noodzakelijk vanwege de drassige grond.

woensdag 8 oktober 2014

Paddenstoelenexcursie in Natuurpark Spoorzicht

Zondag 19 oktober Paddenstoelenexcursie door Werkgroep Natuurpark Spoorzicht.
Te verwachten zijn Gekraagde aardsterren, Geweizwammetjes, Gesteelde lakzwammen en nog veel meer soorten. Trek stevig, liefst waterbestendig schoeisel aan. Klein spiegeltje mee is handig om de onderkant van de paddenstoelen te bekijken.
Als er voldoende kinderen zijn, wordt een apart groepje gevormd voor kinderen en hun ouder(s).
Gekraagde aardster (natuur-in-diemen)
Tijd: 11 uur, tot ongeveer 13.00 uur, op zondag 19 oktober.
Startplaats: bushalte aan de noordkant van NS-station Diemen Centrum.
Organisatie: Werkgroep Natuurpark Spoorzicht.
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de onderhoudspot van Natuurpark Spoorzicht.

Meer van de paddenstoelenpracht van Diemen kun je te weten komen op dinsdag 11 november 20.15 in De Omval bij een lezing met presentatie over paddenstoelen in Diemen.

dinsdag 23 september 2014

Kikker in de poel

Hoe kunnen we het naar de zin maken van de kikkers, padden en salamanders in onze tuin? Zorgen voor water voor voortplanting, een zomerplek met voedsel en een warme droge winterplek voor de winterrust.
Als je dat allemaal in je tuin kunt bieden, dan hoeven de dieren geen wegen over te steken met alle risico's. En kun je genieten van gekwaak en geplons van kikkers of van de mysterieuze roep van de padden.
Edo Goverse van RAVON had zich in zijn Groen-en-doen lezing gericht op de gewone soorten amfibieën die in onze omgeving voorkomen. Maar zo gewoon bleken die niet te zijn.
middelste groene kikker (bastaardkikker) RAVON-site

Bruine kikkers zijn soms groen en groene kikkers soms bruin... Dan zijn er nog de ondersoorten en hybriden. Een fascinerende wereld.

De gewone pad is ook niet zo gewoon. Hij scheidt een gif uit waardoor hij te bitter is als smakelijk hapje. De manier waarop de mannetjes en vrouwtjes elkaar vinden bij het water zijn ook fascinerend. Stoere mannetjes van de rugstreeppad hebben een roep om vrouwtjes te lokken, maar de minder stoere mannetjes sluipen rond de vijver en proberen zo een vrouwtje te vinden dat op de roep afkomt.

Zo krijg je een kijk op het verborgen leven in je vijver. Hoe je die geschikt houdt voor al dat leven? Planten langs en in het water zijn belangrijk, maar laat het niet helemaal dichtgroeien. Het najaar is de beste tijd om wat planten uit de poel te halen, laat ze een paar dagen langs de oever liggen zodat diertjes terug naar het water kunnen. En zorg voor een droge winterplek waar ze zich kunnen ingraven, zoals een bergje stenen met aarde of een oude composthoop.

woensdag 10 september 2014

Leven in de poel

Hoe leven kikkers, padden en salamanders? Hoe kunnen we het beste de poelen in onze tuinen of natuurgebieden onderhouden? Edo Goverse van RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen, Onderzoek in Nederland) komt ons daarover vertellen op maandagavond 22 september.
De lezing is mogelijk gemaakt door Groen en Doen, een groen stimuleringsprogramma, op aanvraag van de IVN werkgroep Diemen..

Plaats: Amsterdam, IVN Informatiecentrum De Rietschuur in het Amstelpark, naast Stadsboerderij De Amsteldieren.
Tijd: maandag 22 september 2014, 19:30 tot 21:30
Meer over de lezing Amfibieën en poelenbeheer bij IVN Amsterdam

Poel IVN-tuin Diemen

IVN op Vriendendag Diemerbos

Op de jaarlijkse Vriendendag van de stichting Vrienden van het Diemerbos op zondag 31 augustus werd enthousiast meegedaan aan waterdiertjes zoeken onder leiding van IVN-gidsen.

zaterdag 9 augustus 2014

Diemen is om op te eten - fietstocht

Zaterdagmiddag 30 augustus 2014 van 14 tot 16 uur
Fruitbomen in het plantsoen en wilde  kruiden langs de weg. Wie goed kijkt, vindt in en om Diemen heel wat eetbaars! Deze middag gaan we op de fiets langs een aantal oogstplekken. We eindigen bij het oogstfeest van buurtmoestuin "Prinses op de erwt". Liefhebbers kunnen daar nog mee doen aan  een speurtocht of aan een workshop composteren met wormen.
Organisatie: IVN-werkgroep Diemen en buurtmoestuin "Prinses op de erwt.
Excursieleiders: Petra Kerkhof, Jan Willem Wertwijn.
Tijd: zaterdag 30 augustus 2014 van 14.00 tot 16.00 uur (daarna bezoek aan de buurtmoestuin).
Kosten : gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Meer informatie en opgeven: uitsluitend via natuurindiemen@gmail.com
Dan krijg je bericht waar de startplaats is.
Er kunnen maximaal 25 mensen meefietsen.

zondag 20 juli 2014

Kinderexcursie waterbeestjes 3 aug

Speuren in de sloot: er leeft van alles in de sloot. Ga mee op zoek naar kikkers, torren en andere beestjes op zondagmiddag 3 augustus in Diemen.
Schaatsenrijder
Opgeven bij natuurindiemen@gmail.com
Prijs: € 2,- per kind (met een ouder)
Start: station NS-Diemen (centrum), parkeerplaats noordkant
Starttijd: 's middags, na opgave de precieze starttijd van je groep
Duur: ongeveer 1,5 uur
Organisatie: IVN-Diemen en Werkgroep Spoorzicht

woensdag 9 juli 2014

Scheppen, fietsen en wandelen

We hebben weer leuke activiteiten op stapel staan. Voor je agenda:
 • Zondag 3 augustus - met schepnetjes op zoek naar waterdiertjes
 • Zaterdag 30 augustus - Fietsexcursie 'Diemen is om op te eten'
 • Zaterdagavond 20 september - Duisternisexcursie in Natuurpark Spoorzicht (Gaat niet door)
 • Maandagavond 22 september - lezing amfibieën en beheer poelen
 • Zaterdag 1 november - landelijke natuurwerkdag in het Diemerbos
 • Dinsdagavond 11 november - lezing over paddenstoelen.
Informatie over aanmelden, tijd en plaats volgt.

Vlinder en rups

Wil je meer vlinders in je tuin, wees dan lief voor rupsen en zorg voor voedsel/nectarplanten. Dat was een belangrijke boodschap op de Groen-en-doen clinic Meer vlinders in je tuin door Kars Veling van de Vlinderstichting.

op zoek in de vlinderweide van De Key (icarusblauwtje)
Een vlinder leeft een groot deel van zijn leven als rups. Als vlinders uit de pop komen hebben ze soms maar een paar dagen om een partner te zoeken en zich voort te planten. Het oranjetipje leeft bijvoorbeeld maar 5 dagen als vlinder. Als vlinder hebben ze nectarplanten nodig om van te eten/drinken. En ze zoeken een plant om hun eitjes af te zetten waar de rupsen van kunnen eten. Bij het oranjetipje is dat pinksterbloem, look-zonder-look en judaspenning. Bij de citroenvlinder o.a. de vuilboom.
rups van citoenvlinder op vuilboom IVN-tuin


Ruim dus niet alle uitgebloeide planten op als er eitjes op kunnen zitten. Lui tuinieren is het beste voor de natuur. Ook brandnetels zijn belangrijke planten voor de eitjes en rupsen van veel vlinders. Gelukkig groeien die op veel plekken in het openbaar groen.

woensdag 21 mei 2014

11 juni Meer vlinders in je tuin

Meer vlinders in je tuin? Voor al die enthousiaste (moes)tuiniers in Diemen geeft Kars Veling van de Vlinderstichting een clinic / workshop Meer vlinders in je tuin. Eerst een presentatie en daarna naar buiten. De IVN-natuurwerkgroep kan dit organiseren dankzij de stichting Groen en Doen.

Woensdag 11 juni van 10 tot ca. 13.30 uur
Clinic Meer vlinders en libellen in je tuin
 • 10.00 - 11.30 in De Omval zaal 2.3 presentatie door Kars Veling
 • Naar een buitenlocatie (vlinderweide, IVN-natuurtuin of buurtmoestuin)
 • Onderweg lunchpauze (neem je lunchpakket mee) 
 • Aanmelden: ivndiemen@gmail.com (max. 20 deelnemers)Tuinenmarkt De Sniep

De tuinenmarkt op De Sniep van zaterdag 17 mei was een groot succes. Er kwamen zo'n honderd bezoekers af op de kramen van IVN, de Gemeente en buurtmoestuin Prinses op de erwt. Ze kregen tips voor natuurlijk (en gemakkelijk) tuinieren, konden planten meenemen van de buurtmoestuin en compost halen of een boom bestellen bij de gemeente. Kinderen beschilderden een bloempot om een zaadje te planten.


De paden op

In de IVN-natuurtuin zijn de paden weer goed te belopen. Samen met vrijwilligers van Serve the City Diemen hebben we de paden opgehoogd met zand en snippers.

zondag 4 mei 2014

Tuinendag voor De Sniep 17 mei

Een activiteit voor bewoners van Plantage de Sniep: kom kijken en laat je inspireren. Op Mariënburg, op de hoek, vind je kraampjes van IVN Diemen, buurtmoestuin Prinses op de erwt en de gemeente met plantjes en tips voor een groene natuurlijke tuin. Kinderen kunnen een bloempotje beschilderen en zaadjes planten.
Tuinendag voor De Sniep: zaterdag 17 mei 11-14 uur Mariënburg

Gemakkelijk te zaaien bloemen
foto J.Gerrits IVN-tuin
.

Serve the City op IVN-tuin

Serve the City Diemen heeft zaterdagmiddag 17 mei op een projectendag voor het eerst een activiteit samen met de IVN-natuurwerkgroep. Vrijwilligers worden gezocht om te komen helpen in de IVN-natuurtuin: http://www.stcdiemen.nl/projecten/de-paden-op-de-lanen-in

woensdag 23 april 2014

Vogels kijken op 4 mei

Op zondag 4 mei maken we een vogelexcursie per fiets over de Diemerzeedijk en de DiemerVijfhoek onder leiding van Ruth Bolt, vogelgids van IVN-Amsterdam. Per fiets gaan we naar de verschillende plekken, de Diemer Vijfhoek wordt te voet verkend. Met wat geluk kun je de blauwborst horen en heel misschien ook zien.
Blauwborst, fotograaf Ruud Wolterman
Als je een verrekijker hebt, neem die dan mee. Ruth neemt een telescoop mee, waardoor je nog meer kunt zien.
 • Zondag 4 mei 10 uur - Vogelexcursie per fiets Diemerzeedijk en DiemerVijfhoek door Ruth Bolt. 
 • Startpunt: Nesciobrug aan IJburgzijde. 
 • Aanmelden ce.pot@planet.nl. Er kunnen ca. 15 mensen mee.

Voorjaar in IVN-tuin

Wat bloeit alles vroeg, ook in de IVN-natuurtuin in Diemen. Hommels zoemen en vlinders als oranjetipje fladderen langs de bloemen. Zie het fotoalbum.

Kraamkamers voor ringslangen

De ringslangen in het Diemerbos kunnen tevreden zijn. Natuurvrijwilligers hebben op de natuurwerkdag 19 april drie broeihopen gemaakt waar ze hun eieren in kunnen leggen. Met boswachter Ton en ringslangonderzoeker Pieter de Wijer. We houden zo veel mogelijk vaste plekken aan, zodat de ringslangen ze goed kunnen vinden. De komende tijd ontstaat er broeiwarmte in de hopen en de juiste temperatuur om de eieren uit te broeden. Een natuurlijke broedmachine.
Hierdoor blijft het Diemerbos in stand als verbindingszone waar ringslangen kunnen trekken tussen de Vechtplassen, Diemerzeedijk en Waterland.


vrijdag 28 maart 2014

Natuurwerkdag Diemerbos 19 april

De zaterdag voor Pasen is een mooie dag om nieuw leven in de natuur te bevorderen. Dit doen we door met de boswachter drie broeihopen voor ringslangen te maken. Daar kunnen de ringslangen hun eieren in leggen. Er zijn 15 tot max. 20  vrijwilligers nodig, kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van hun ouders. Het is stoer werk, rubber laarzen en oude kleren aanbevolen.
Zaterdag 19 april 10 uur, startpunt bij Stammerdijk 27, de afgeknotte molen
Aanmelden bij ivndiemen@gmail.com
 De ringslang is een niet-giftige slang die voorkomt in de natte natuur van Diemen. In het voorjaar zoeken de vrouwtjesringslangen een warme broeiende hoop plantenafval om hun eieren leggen in te leggen. Vroeger in een mesthoop of afvalhoop bij boerderijen. Nu helpen natuurvrijwilligers de ringslang door op gunstige plaatsen broeihopen aan te leggen. Door de broeiwarmte in deze broeihopen (of broedhopen) worden de eieren uitgebroed.
Zonnende ringslang, natuurwerkdag april 2013

De omgeving van Diemen maakt deel uit van een van de drie belangrijke gebieden in Nederland waar ringslangen hun leefgebied hebben. Dit gebied loopt van de Loosdrechtse plassen via Abcoude en Diemen en de Diemerzeedijk (IJburg) tot in Waterland.

woensdag 26 februari 2014

NLdoet klus IVN-tuin

Helaas, vanwege aanhoudende regen geannuleerd!
Lekker in de aarde wroeten? In de IVN-natuurtuin willen we een bloemenweide maken. Daarvoor moeten we hardnekkige onkruidwortels uit de aarde te halen. De aarde is afgegraven en in een berg gestort. We kunnen rond de berg aarde op een krukje zitten en de onkruidwortels uit de aarde halen. Na afloop storten we de schone aarde op het veld waar een bloemenweide komt. Het IVN zorgt voor tuinhandschoenen en koffie met koek. Met mooi weer is het een gezellige klus.
Je kunt je aanmelden voor vrijdag 21 maart  (10.30 - 13.00).

zaterdag 22 februari 2014

Natuuractiviteiten 2014

Het jaarprogramma is min of meer gereed. Voor een aantal kun je je al aanmelden.
 • Zaterdag 19 april 10-15 uur - Natuurwerkdag Diemerbos met de boswachter. Aanleg van broeihopen voor ringslangen. Aanmelden: ivndiemen@gmail.com
 • Zondag 4 mei 10 uur - Vogelexcursie per fiets Diemerzeedijk en DiemerVijfhoek door Ruth Bolt. Startpunt: Nesciobrug aan IJburgzijde. Aanmelden ce.pot@planet.nl
   
 • Zaterdag 17 mei 11-14 uur - Tuinendag in Plantage de Sniep (onder voorbehoud), samen met Gemeente Diemen. Nadere info volgt.
   
 • Woensdag 11 juni 10-14 uur - Groen-en-Doen workshop Meer vlinders en libellen in je eigen tuin door Kars Veling vd Vlinderstichting. Aanmelden: ivndiemen@gmail.com
   
 • Zaterdag 30 augustus 14-16 uur - Fietsexcursie 'Diemen is om op te eten'. Info aanmelden volgt.
   
 • Zaterdagavond 20 september 19.45-21.30 uur - Duisternisexcursie in Natuurpark Spoorzicht.
   
 • Zaterdag 1 november  – (landelijke) natuurwerkdag in Diemerbos
   
 • Dinsdagavond 11 november -  lezing/presentatie over paddenstoelen door Petra Kerkhof

zaterdag 8 februari 2014

Aandachtspunten voor lokale politiek

De IVN-werkgroep vraagt aan de lokale politiek in Diemen aandacht voor natuur, met name in onze woonomgeving.
We hebben vijf speerpunten voor de natuur in onze woonomgeving opgesteld
 • Nestgelegenheid voor vogels, o.a. door vogelvriendelijk bouwen (checklist groen bouwen)
 • Faunapassages als compensatie voor nieuwe wegen en andere werken zorgen dat dieren kunnen trekken langs hun vertrouwde routes.
 • Ecologisch lint door Diemen: een doorgaand lint van ecologische oevers met natuurlijke beplanting. Hiervan profiteren o.a. vlinders en bijen. Braakliggende bouwterreinen inzaaien met vlinderbloemen voor ‘tijdelijke natuur’.
 • Milieubewust omgaan met regenwater, waarbij het riool wordt ontlast. Zoals open stenen bij parkeerhavens, groene daken en natuurvriendelijk tuinieren stimuleren.
 • Goede informatie aan Diemenaren over activiteiten van de gemeente op groengebied en ook over wat bewoners zelf kunnen doen om de natuur te helpen.
Deze punten komen voort uit de waarden waarvoor we ons willen inzetten: natuurwaarden, incl. ecologische verbindingen, cultuurhistorische waarden, recreatieve waarden en duurzaamheid. Lees meer in
Aandachtspunten natuur in Diemen voor lokale politiek. Deze aandachtspunten zijn onlangs naar de lokale politieke partijen gestuurd.

Vogels in het Diemerbos

fitis (foto Ruud Wolterman)
De inventarisatie van de vogels die in 2013 hebben gebroed in het Diemerbos is definitief verwerkt. De vogels worden geïnventariseerd in een vierkante kilometer ('kilometerhok') in het Diemerbos. Heel bijzonder was een paartje porseleinhoenders, een moerasvogel die maar zelden in Nederland te zien is en nog minder vaak hier broedt. Zie Vogelbescherming over porseleinhoenders (met geluid). De meest voorkomende vogels zijn min of meer bosvogels. Het Diemerbos wordt dus een echt bos! Meer informatie op de pagina Vogels.
De top tien broedpaartjes in de km2 in het Diemerbos
 1. zwartkop 29
 2. winterkoning 27
 3. tjiftjaf 24
 4. fitis 23
 5. wilde eend 19
 6. grasmus 18
 7. merel 16
 8. tuinfluiter 14
 9. bosrietzanger 13
 10. koolmees 12

zondag 2 februari 2014

Huismus meest geteld in Diemen

De definitieve resultaten van de tuinvogeltelling zijn bekend gemaakt door Vogelbescherming. Het zachte weer had invloed op de telling, er trokken minder vogels uit de buitengebieden naar de tuinen dan vorig jaar in januari. Bepaalde soorten, zoals mezen en spreeuwen zijn daardoor minder geteld.

Dit jaar is de meest getelde vogel in Diemen gelijk aan de landelijke uitslag: de huismus op 1 en de koolmees op 2. In Diemen staat de pimpelmees op 3 en de merel op 4, landelijk is dat net andersom. In 2013 week Diemen af van de landelijke uitslag met de spreeuw op 1 en in 2011 met de koolmees op 1.
Per buurt zijn er nog interessante verschillen in de top-3
postcode 1111 (Diemen-Centrum en Noord): huismus, koolmees, kauw
postcode 1112 (Diemen-Zuid): huismus, koolmees, ekster
postcode 1113 (Diemen-Noord Vlinderbuurt): koolmees, pimpelmees, spreeuw

vrijdag 17 januari 2014

Tuinvogeltelling 2014

Doe zaterdag of zondag mee met de tuinvogeltelling. Tel een half uurtje de soorten vogels in je tuin en lever zo een bijdrage aan informatie over de vogelstand. Zie hier hoe het werkt.
Benieuwd of de spreeuw weer op één staat in Diemen in dit jaar van de spreeuw? Volg de resultaten.