woensdag 30 mei 2012

Feest Natuurboulevard op 9 juni


Langs het IJmeer is een aaneengesloten route ontwikkeld die de natuur tussen Amsterdam IJburg en Hollandse Brug met elkaar verbindt. Deze Natuurboulevard wordt op zaterdag 9 juni feestelijk geopend om 14.00 bij Fort Diemerdam. Meer info http://www.ivn.nl/amsterdam/

woensdag 23 mei 2012

Groen = leuk voor jezelf + de wereld

Hier staat prachtig op een rij waarom natuur in je omgeving niet alleen leuk voor jezelf is, maar ook wat oplevert. Ja, harde feiten ...! Zie het video filmpje

zondag 13 mei 2012

Bijen helpen ons, wij helpen bijen

Er was een grote opkomst bij onze bijen-excursie op boerderij Langerlust. Imkers Dick Dijkman en André Abels gaven een presentatie over het leven van de bij en demonstreerden wat er nodig is bij de imkerij en de bijenkasten. Wat ons erg duidelijk werd: wij hebben bijen nodig! Bijen werken als noodzakelijke bestuivers voor de productie van groente en fruit. Daarnaast hebben ze het hele seizoen bloemen met nectar en stuifmeel nodig voor hun voedsel. Wij kunnen ze helpen met de juiste bloemen in onze tuinen en het openbaar groen. We helpen daarmee meteen de vlinders, want die twee gaan heel goed samen, zie het prachtige fotoalbum. Nu maar hopen dat de bloeiende bermen pas nà de bloei worden gemaaid ...

woensdag 2 mei 2012

Zondagmiddag 13 mei lezing en demonstratie door imker


In het jaar van de bij organiseert IVN Diemen een lezing en demonstratie van bijenkasten op boerderij Langerlust door imker André Abels.
Zondagmiddag 13 mei 14 uur, tot ca. 16 uur
Plaats: boerderij Langerlust , Provincialeweg 24, 1108 AB Amsterdam Zuidoost. Aan de Weespertrekvaart, op fietsafstand van Diemen (5 km, fietsroute).
Wil je samen fietsen, we vertrekken om 13.15 vanaf de Diemer brug langs de Weespertrekvaart.

12 mei groene fietstocht


GroenLinks Diemen nodigt iedereen, leden en niet-leden, uit om op zaterdagmiddag 12 mei een fietstocht te maken langs groen en duurzaam Diemen. Er wordt door het IVN Diemen een kleine rondleiding verzorgd door park Spoorzicht en de aangrenzende IVN tuin. Meer info bij GroenLinks Diemen en aanmelden bij Joke Schenk.

Bomen NUON toch gekapt

Een paar dagen later zijn de bomen toch gekapt door NUON. Gedoogd door de AID omdat ze onder de hoogspanningslijnen stonden. Alsof NUON dat niet voor het broedseizoen had kunnen bedenken... Het haviknest moest van de AID gespaard blijven en dat is gelukt. Toch een wrang randje.