vrijdag 12 juni 2015

Blauwborst zingt in Diemerbos

Een impressie van een vroege ochtend vogels inventariseren in het Diemerbos:
"Om 4:45 de Stammerdijk af, het fietspad op ter hoogte van de Gaaspermolen, bij het bruggetje was het gelijk raak: een zingende blauwborst en een foeragerende lepelaar. Hoewel buiten het plot* een mooi begin.
Binnen het plot, naast het gebruikelijke spul een zingende blauwborst gezien en een waterral gehoord. Vanuit een boomtop een opgeschrikte fazant zien wegvliegen, ik wist niet dat ze zo hoog konden zitten.
Blauwborst in Diemerbos, foto Ruud Wolterman
Aan de noordzijde van het gebied hoorden we een geluid dat lijkt op wanneer je nagel over een kam gaat, onmiskenbaar rugstreeppadden! Dit is een typische pionierssoort die zich thuis voelt op het pas opgespoten zand voor de aanleg van de A9, 'elk nadeel heb z'n voordeel'." (Lodewijk IJlst)

Wekelijks inventariseert de vogelwerkgroep de broedvogels in het Diemerbos voor de SOVON broedvogelinventarisatie. Dit doen ze een uur voor zonsopgang omdat de vogels zich dan het beste laten horen. De inventarisatie wordt sinds 1999 gedaan, waardoor de ontwikkeling van het Diemerbos goed te volgen is.
* Het plot is het afgesproken gebied ofwel 'kilometerhok' (1 km2).

woensdag 3 juni 2015

Tuin komt tot leven

De IVN-natuurtuin is bijna helemaal op de schop geweest voor een noodzakelijke ophoging* en was een kale zandvlakte geworden. Gelukkig is de poel ongeschonden gebleven. De rest van de tuin komt nu tot leven. Vaak spontaan met wilde planten die meer of minder ongewenst zijn, zoals perzikkruid, herderstasje en (ongewenste) winde. Daarnaast raken de kruidenspiraal en het rotstuintje begroeid, zaaien we vlindermengsels en gaan de behouden planten de grond in. Vandaag hommels op de bloemen en een atalanta vlinder. Het leeft!
kruidenspiraal met zicht op buurtmoestuin De Harmonie

rotstuintje

geen kale zandvlakte meer, pionierssoorten komen op
* met dank aan de Gemeente Diemen voor de zorgvuldige uitvoering