dinsdag 12 juni 2012

Diemen is om op te eten


Eten uit de natuur of uit het openbaar groen is heel goed mogelijk in Diemen. Zaterdagmiddag 1 september om 14 uur start onze tocht 'Diemen is om op te eten', onder leiding van Petra Kerkhof. We lopen langs fruit- en notenbomen en langs eetbaar 'on'kruid. We eindigen bij ons IVN-zusje de buurtmoestuin Prinses op de erwt.
Je kunt aanmelden (max 20/25 deelnemers) bij ivndiemen@gmail.com. Dan hoor je de startplek, ergens bij het gemeentehuis, en andere details.

Vogels Diemerbos inventariseren

Cathy Wiersema is in 1999 gestart met de vogelinventarisatie. En ze is nog altijd enthousiast: vogels inventariseren in het Diemerbos is zeer afwisselend. Je kunt vogels in het riet horen zingen als de rietzanger en de kleine karekiet en vogels van bos en struweel. De nachtegaal broedt dit jaar langs het fietspad richting de volkstuinen in Driemond. De koekoek roept in de verte en de fazant jaagt je soms de stuipen op het lijf met zijn geluid. De ijsvogel hebben we na de strenge winter helaas niet gezien.
Nachtegaal (foto IVN Vechtplassen)
Meestal inventariseren we met z'n tweeen op een ochtend in het weekend, een uur voor zonsopgang. Als je geluk hebt zie je de zon opkomen in het Diemerbos en zijn we de enige mensen die in het bos lopen. De acht inventarisatierondes zijn bijna allemaal gedaan, want het broedseizoen van de vogels is alweer bijna voorbij. Voor het voorjaar van 2013 kunnen zich alvast nieuwe vogelliefhebbers aanmelden (ce.pot@planet.nl). Nieuwsgierig naar de resultaten van de afgelopen jaren? Zie de pagina Vogels.

woensdag 6 juni 2012

Groen lintje voor werkgroep

Woensdag 6 juni werden de leden van de IVN werkgroep Diemen verrast door een delegatie van GroenLinks Diemen. De werkgroep kreeg een groen lintje voor haar promotie van natuur in Diemen. Het lintje werd in de IVN-natuurtuin uitgereikt aan coördinator Carry Pot. De andere leden van de werkgroep zijn Cathy Wiersema, Petra Kerkhof en Janny Gerrits. Daarnaast zijn tal van IVN-leden en andere vrijwilligers actief in de IVN-natuurtuin, bij vogelinventarisatie, natuurwerkdagen en excursies.
Gepke Uiterdijk, Joke Schenk, Carry Pot (lintje), Janny Gerrits, (...), Cathy Wiersema, Petra Kerkhof 
Zaken waarvoor de IVN werkgroep zich o.a. inzet
Nieuwe natuurvrijwilligers zijn welkom, ook bij de vogelinventarisatie (mail ce.pot@planet.nl).