dinsdag 30 december 2014

Wens 2015: actief jaar in de natuur

In 2014 hadden we een vol programma met onder andere een tuinenmarkt op De Sniep, een workshop van de Vlinderstichting, waterdiertjes zoeken, Diemen is om op te eten, deelname aan de Vriendendag Diemerbos, natuurwerkdagen en tot slot een interessante lezing over paddenstoelen. Daarnaast de doorlopende activiteiten zoals de broedvogel-inventarisatie en de IVN-natuurtuin. We zien ook om ons heen veel belangstelling voor activiteiten in de natuur, zoals bij de buurtmoestuinen. Met een kleine foto-terugblik op 2014 wenst IVN Diemen je voor 2015 een fijn actief jaar in de natuur!


Vogels in het Diemerbos

Vooral bosvogels en één eigenwijze tureluur
De vogelaars die inventariseren welke vogels broeden in het Diemerbos hebben hun resultaten verwerkt. Het aantal vogels dat heeft gebroed is historisch hoog sinds 1999: in 2014 waren er 338 broedpaartjes in de vierkante kilometer die wordt onderzocht. Wel daalt het aantal verschillende soorten, tot 27 soorten in 2014. Dat heeft te maken met de omvorming van een open weidegebied naar een bos. In het begin waren er zowel water- en weidevogels als bosvogels, nu hebben de bosvogels de overhand. Al heeft één eigenwijze tureluur het na 10 jaar afwezigheid aangedurfd weer te broeden in het Diemerbos.
Nieuwe records werden gevestigd voor Winterkoning (39, zachte winter), Tuinfluiter (21), Tjiftjaf (32), Koolmees (16), Boomkruiper (5) en Groenling (9). Verder mooie soorten als Blauwborst (1) en Goudvink (3).
Blauwborst broedt ook in het Diemerbos (foto Ruud Wolterman)

De meest voorkomende vogels die broeden in het Diemerbos zijn
  1. Winterkoning (39)
  2. Tjiftjaf (32)
  3. Zwartkop (29)
  4. Fitis (27)
  5. Tuinfluiter (21)
  6. Koolmees (16)
  7. Merel (15)
  8. Wilde eend (11) , Bosrietzanger (11), Grasmus (11), Vink (11)

Evenementen en ballonnen

Na de ervaring met twee festivals in het Diemerbos, besloot de IVN-werkgroep te reageren op het nieuwe draaiboek evenementen van de gemeente Diemen. We pleiten ervoor dat recreatieve natuurbeleving centraal moet staan om het Diemerbos zijn belangrijke functie als stadsbos voor Diemen en Amsterdam te laten vervullen. Het voorstel drie meerdaagse muziek/dance-festivals in het Diemerbos toe te staan is daar naar ons idee niet mee te verenigen.

Bij de evenementen worden ook regels gesteld voor oplaten van ballonnen. Wij stellen voor dit te ontmoedigen. Ballonnen en met name de plastic linten en ventielen zijn schadelijk voor de natuur. Dieren raken verstrikt in de linten en zien de ballon voor voedsel aan, waardoor ze sterven.
Het oplaten van ballonnen is vergelijkbaar met dumpen van zwerfafval. Het brengt aantoonbaar schade toe aan de omgeving en het is onnodig. 
Tips voor alternatieven zijn bijvoorbeeld fluitjes uitdelen voor een fluitjesconcert, een verloting, wenslinten ophangen. Andere tips op www.dieballongaatnietop.nl/alternatieven/
Veel ballonnen komen in de 'plastic soup' op zee, of spoelen aan