maandag 18 januari 2016

Watervogels op de Diem

Zaterdag 16 januari was het tijd voor de midwinter-watervogeltelling in ons telgebied de Diem. Deze internationale midwintertelling wordt overal op hetzelfde moment uitgevoerd om de overwinterende watervogels in kaart te brengen. Waar er eerder wel eens honderden eenden in allerlei soorten op de Diem  overwinterden, was het vorig jaar - toen we vanuit de IVN-groep startten met deze telling - en ook dit jaar vrij leeg op het water.
Op de 1e Diem weinig vogels, in de verte een groepje m.n. kuifeenden
Op de eerste, tweede en derde Diem samen waren er ongeveer 200 meerkoeten en 130 kuifeenden. Het aantal gewone wilde eenden was opvallend laag met 30, ongeveer de helft van vorig jaar. Het aantal aalscholvers nam wel toe, ze staan regelmatig langs de kant hun vleugels te drogen.
een divers groepje ganzen, w.o. canadese, brandgans, kolgans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten