woensdag 19 oktober 2016

Lezingenreeks Natuur in je buurt

Ontdek de natuur in je eigen buurt vanuit de Openbare Bibliotheek Diemen.
Lezingenreeks 'Natuur in je buurt' met wandeling op dinsdagmiddagen.
Dinsdag 1 november 14 u: Bomen in de herfst - door Arend Wakker
Onze bomen kleuren hun blad goudgeel, bruin, rood of oranje in de herfst. Maar waarom maken ze deze gekleurde bladeren? Hoe weet een boom dat de herfst aanbreekt? En wat er gebeurt er allemaal onder de grond? Op al deze vragen en veel andere krijgt u een antwoord bij deze lezing.

Dinsdag 22 november 14 u: Natuurlijk tuinieren - door Gert Snoei
Wie de natuur in wil gaat er meestal naar toe, naar het bos, de duinen of de hei.We denken dan meestal niet aan onze eigen omgeving, tuinen, parken, plantsoenen of bermen. Daar valt veel meer aan te beleven dan we doorgaans beseffen en... we kunnen ze zonder al te veel moeite veel natuurlijker maken en ook eens lekker thuis blijven om van de natuur te genieten.

Docenten: Arend Wakker is geoloog en docent van ecologie- en natuurcursussen. Gert Snoei was schooltuinmeester en vertelt uit zijn ruime ervaring hoe je je omgeving natuurlijker kunt inrichten.
Plaats: Openbare Bibliotheek Diemen, Wilhelminaplantsoen 126
Tijd: lezing van 14 uur tot ca 15 uur, na een theepauze neemt de docent ons mee voor een wandeling in de buurt tot ca 16 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervolg van de reeks in januari - maart

woensdag 12 oktober 2016

Natuurwerkdag Diemerbos 5 november

Hoe veel eieren zouden de ringslangen gelegd hebben in de door ons aangelegde broeihopen in het Diemerbos? Op de landelijke natuurwerkdag 5 november gaan we dat weer onderzoeken. Dit is ook voor kinderen een leuke activiteit, hun scherpe ogen ontdekken de eieren vaak het eerste.
Daarnaast gaan we beheerwerk doen in de moeraslandjes in het gebied ten oosten van de A9. Het moeras wordt zo natuurlijker en aantrekkelijker voor planten en dieren. 
Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl/locatie/diemerbos. Er is plek voor 20 à 25 deelnemers
Startplek: Hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats Muiderstraatweg (eerder gemelde startplek is gewijzigd in Muiderstraatweg). Kom graag zo veel mogelijk op de fiets om verder het terrein in te gaan.
Tijd: zaterdag 5 november om 10 uur
Het is drassig terrien, dus laarzen aan!

zondag 2 oktober 2016

Winterkoning koning van het Diemerbos

De inventarisatie van broedende vogels in het Diemerbos van 2016 is bekend: dit jaar is de Winterkoning koning van het Diemerbos. Het kleine vogeltje met het luide liedje, ook wel Winterkoninkje.
Winterkoning (foto IVN Vechtplassen)
De resultaten van 1999 t/m 2016 laten zien hoe het Diemerbos veranderd is. Waren er in 1999 in het inventarisatiegebied* van 1km2 (kilometerhok) wel 43 broedparen Wilde eend en maar 10 paartjes Winterkoning, nu zijn de rollen helemaal omgedraaid met 50 broedpaartjes Winterkoning en maar 10 van de Wilde eend. Het Diemerbos is een volwassen en gevarieerd bosgebied geworden. Je kunt er Boomkruipers en Goudvinken, Nachtegaal en Blauwborst ontdekken, en nieuw dit jaar zijn de Kneu en de Grote lijster. In het riet blijven Rietzanger, Bosrietzanger en Kleine karekiet op hetzelfde aantal, terwijl Sprinkhaanzanger en Rietgors wat teruglopen. Het aantal van 43 soorten vogels is gemiddeld en het totaal aantal broedpaartjes is met 371 net boven het gemiddelde van dit kilometerhok.
     Top tien van 2016 (2015)
  1. Winterkoning 50 (36)
  2. Zwartkop 46 (39)
  3. Tjiftjaf 29 (32)
  4. Fitis 21 (20)
  5. Groenling 19 (20) 
  6. Merel 19 (19)
  7. Tuinfluiter 17 (19) 
  8. Heggenmus 17 (13)
  9. Vink 16 (12)
  10. Grasmus 12 (12)
*Het inventarisatiegebied van 1km2 (kilometerhok of plot) is in het gebied ten oosten van de A9, tussen de A9 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Meer info op pagina Vogels.