dinsdag 27 december 2016

Terugblik op 2016

De werkgroep Diemen heeft in 2016 nog meer ingezet op samenwerking. Zo bezochten we de dag voor tuinambassadeurs van KNNV, wat ons inspireerde om een van onze werkgroepleden als tuinadviseur aan te wijzen. Ook konden we de gemeente Diemen stimuleren deel te gaan nemen aan Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin.
Via de gemeentelijke campagne Daarom Diemen hebben we de Openbare Bibliotheek Diemen als partner voor het geven van lezingen gevonden. De Amsterdamse IVN-ers Arend Wakker en Gert Snoei waren bereid daar najaar 2016 en voorjaar 2017 een reeks lezingen te geven onder de titel ‘Natuur in je buurt’.
We zijn blij met de IVN-natuurgidsen in opleiding die twee gebieden in Diemen als adoptiegebied hebben gekozen. Dit gaat ons een schat aan kennis brengen en nieuwe deskundige en enthousiaste gidsen voor excursies in Diemen.
De reguliere activiteiten hebben we ook voortgezet:
  • De SOVON-broedvogelinventarisatie in het Diemerbos, die loopt vanaf 1999.
  • De IVN-natuurtuin wordt onderhouden door een enthousiaste groep van acht tuiniers met twee werkgroepleden. 
  • Twee natuurwerkdagen in het Diemerbos, in samenwerking met de boswachters van Staatsbosbeheer, dit jaar voorafgegaan door een lezing over broeihopen voor ringslangen. De drie broeihopen in het Diemerbos waren ook dit jaar een succes, met meer dan 2000 uitgekomen eieren. 
  • De laatste jaren helaas een reguliere activiteit is het schrijven en uitspreken van bezwaren tegen acht zomerse dance-festivals per jaar in het centrale deel van het Diemerbos. Dit jaar hebben de boswachters de IVN-groep betrokken bij schouwen tijdens de festivals, hierdoor konden we meehelpen om schade aan flora en fauna zo veel mogelijk te beperken.
Eind november was in Diemen de jaarlijkse uitreiking van acht vrijwilligersonderscheidingen. Dit jaar was een van die onderscheidingen voor een werkgroeplid voor haar IVN-activiteiten. Al met al een succesvol jaar van onze werkgroep met vier actieve leden: Sophia van Gelderen (tuinadviseur), Janny Gerrits (natuurwerkdagen, IVN-tuin, publiciteit), Carry Pot (coördinator, IVN-tuin, vogelvriendelijk bouwen), Cathy Wiersema (broedvogelinventarisatie).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten