zaterdag 18 januari 2020

Watervogels op de Diem

Het was weer tijd voor de Midwinter Watervogeltelling voor SOVON Vogelonderzoek Nederland. Wij hebben gebied NH8112, dat is de Diem van de 1e, 2e tot en met de 3e Diem.
De eerste Diem vanaf de Vinkenbrug gezien
We telden dit jaar 429 watervogels van 14 soorten. Na het magere resultaat van vorig jaar, zitten we nu weer op het gemiddelde van de afgelopen jaren. Alleen het aantal wilde eenden is hoger dan ons gemiddelde, terwijl de soort in het algemeen in Nederland afneemt.
De tweede Diem
De Tweede Diem is het meest soortenrijk, we telden daar 249 watervogels van 11 soorten. Daar zaten ook de meeste wilde eenden, vooral in de luwte bij bosschages en een steiger.

Onze complete telling van 1e t/m 3e Diem:
    Meerkoet 173
    Kuifeend 142
    Wilde eend 85
    Zilvermeeuw 7
    Aalscholver 6
    Fuut 4
    Soepeend 3 (kruising wilde met tamme eend)
    Knobbelzwaan 2
    Kokmeeuw 2
    Grauwe gans 1
    Nijlgans 1
    Krooneend 1
    Dodaars 1
    Waterhoen 1
Het lijkt leeg, maar hier zaten toch 24 meerkoeten
Dit weekend worden in heel Nederland en een deel van Europa de watervogels geteld. Zo komt er een goede indruk van de vogelstand, want de vogels die hier niet zitten hebben misschien een ander gebied gekozen om te overwinteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten