dinsdag 30 december 2014

Vogels in het Diemerbos

Vooral bosvogels en één eigenwijze tureluur
De vogelaars die inventariseren welke vogels broeden in het Diemerbos hebben hun resultaten verwerkt. Het aantal vogels dat heeft gebroed is historisch hoog sinds 1999: in 2014 waren er 338 broedpaartjes in de vierkante kilometer die wordt onderzocht. Wel daalt het aantal verschillende soorten, tot 27 soorten in 2014. Dat heeft te maken met de omvorming van een open weidegebied naar een bos. In het begin waren er zowel water- en weidevogels als bosvogels, nu hebben de bosvogels de overhand. Al heeft één eigenwijze tureluur het na 10 jaar afwezigheid aangedurfd weer te broeden in het Diemerbos.
Nieuwe records werden gevestigd voor Winterkoning (39, zachte winter), Tuinfluiter (21), Tjiftjaf (32), Koolmees (16), Boomkruiper (5) en Groenling (9). Verder mooie soorten als Blauwborst (1) en Goudvink (3).
Blauwborst broedt ook in het Diemerbos (foto Ruud Wolterman)

De meest voorkomende vogels die broeden in het Diemerbos zijn
  1. Winterkoning (39)
  2. Tjiftjaf (32)
  3. Zwartkop (29)
  4. Fitis (27)
  5. Tuinfluiter (21)
  6. Koolmees (16)
  7. Merel (15)
  8. Wilde eend (11) , Bosrietzanger (11), Grasmus (11), Vink (11)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten