zondag 25 maart 2012

Weidevogels op de ijsbaan

De ijsbaan staat nu plas dras en het is heel interessant om naar weidevogels te kijken die er fourageren. Kieviten en tureluurs stappen vrolijk rond. En wie weet de grutto ook wel...Door de hoge waterstand kunnen de vogels makkelijk bij hun voedsel van bodemdieren en emelten komen. En nu maar hopen dat de aannemer dit jaar wél wacht met maaien tot na half juni...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten