woensdag 11 januari 2012

Staat de koolmees weer op één in Diemen?

Doe mee met de landelijke tuinvogeltelling op 21 en 22 januari, noteer een half uurtje de vogels in je tuin en geef het door op www.tuinvogeltelling.nl. Kijk er ook van te voren voor een telformulier en tips, bijvoorbeeld Hoe onderscheid je een huismus van een heggenmus? De resultaten kunnen ook per postcode opgevraagd worden. Zo weten we dat in 2011 landelijk de huismus het meest werd gezien, terwijl dat in Diemen de koolmees was. Deze gegevens geven Vogelbescherming belangrijke informatie over de vogels in bewoond gebied. Het blijkt dat de stadsranden het meest soortenrijke vogelgebied zijn, hoewel bepaalde soorten zoals de huismus in aantal afnemen. Een aansporing om onze tuinen en bebouwing vogelvriendelijk in te (blijven) richten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten