zondag 14 januari 2018

Watervogels op de Diem

Het was weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van watervogels op de Diem. Dat wil dus zeggen op de 1e, 2e en 3e Diem. Dit maakt onderdeel uit van een telling in heel Nederland (via Sovon.nl) en andere West Europese landen.
de tweede Diem bij het Amsterdam-Rijnkanaal
Deze keer geen smienten met hun fuitende roep, ook wel fluiteenden genoemd. Vorige week zat er wel een groepje smienten op de 2e Diem. Ook de twee krooneenden die vaak op de 2e Diem zitten, lieten zich nu niet zien. Wel aardig wat kuifeenden, ook leuk. Behoorlijk wat meerkoeten. Als beloning op de 3e Diem twee dodaarzen die druk aan het duiken waren. De dodaars is een soort kleine fuut.
In de soep?
Wie zich afvraagt wat een soepeend of soepgans is: dat is een kruising met tamme vogels, waardoor ze een ander uiterlijk hebben dan de wilde soort, vaak met meer witte veren. Ik weet niet of ze lekker zijn om soep van te trekken...

Overzicht van de afgelopen jaren


Soort watervogel Diem jan-15 jan-16 jan-17 jan-18
Knobbelzwaan 2 1 3
Grauwe Gans 12 11 71 13
Soepgans
1 1 2
Kolgans
2

Grote Canadese Gans
2
2
Brandgans
1 1
Nijlgans


2
Krooneend
1 2
Kuifeend 113 129 177 129
Krakeend 2 6 15 8
Smient 2
14
Wilde Eend 64 31 38 42
Soepeend 2 3
9
Aalscholver 5 11 24 9
Blauwe Reiger 1 1
1
Dodaars

1 2
Fuut 5 3 4 2
Waterhoen 2 1
1
Meerkoet 252 192 44 233
Kokmeeuw 1

4
Zilvermeeuw 1Totaal vogels 464 396 395 459
aantal soorten 14 16 13 15

Geen opmerkingen:

Een reactie posten