zaterdag 5 november 2011

Ringslangen in het Diemerbos

Op de landelijke natuurwerkdag waren ongeveer 30 vrijwilligers actief in het Diemerbos. Zie het fotoalbum. We hebben drie broedhopen voor ringslangen onderzocht op uitgekomen eieren. Deze broedhopen hadden we in het voorjaar gemaakt, zodat de ringslangen daar hun eieren kunnen leggen die door de broeiwarmte worden uitgebroed. In november zijn de broedhopen verlaten en kunnen we ze onderzoeken. We vonden 330 uitgekomen eieren en 7 niet uitgekomen eieren. Daarnaast nog allerlei dieren: kleine watersalamanders, padden, verschillende soorten muizen (aardmuis, rosse woelmuis, (water?)spitsmuis).
We hebben we het rietveld bij de afgeknotte molen geschoond van boompjes. Zo blijft het rietveld in stand. Dat is belangrijk voor de variatie in het bos, zo blijft er leefgebied voor rietvogels. En de ringslang houdt van open terrein om lekker in de zon te liggen.

1 opmerking: