donderdag 28 maart 2013

Natuurwerkdag Diemerbos 20 april


Help de ringslang door aanleg van broedhopen 
Op de natuurwerkdag gaan we met de boswachter drie broedhopen voor ringslangen maken. Het is stoer werk, rubber laarzen en oude kleren aanbevolen. Er zijn 15 tot max. 20  vrijwilligers nodig, kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van hun ouders. Aanmelden bij ivndiemen@gmail.com
Start: 20 april om 10 uur, hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats bij Muiderstraatweg 60, Diemen. Tot ca. 14 uur.


De ringslang is een niet-giftige slang die voorkomt in de natte natuur van Diemen. In het voorjaar leggen de vrouwtjesringslangen hun eieren in een broedhoop. Vroeger in een mesthoop of hoop afval bij boerderijen. Nu helpen natuurvrijwilligers de ringslang door op gunstige plaatsen broedhopen aan te leggen. Door de broeiwarmte in deze broedhopen (of broeihopen) worden de eieren uitgebroed.

De omgeving van Diemen maakt deel uit van een van de drie belangrijke gebieden in Nederland waar ringslangen hun leefgebied hebben. Dit gebied loopt van de Loosdrechtse plassen via Abcoude en Diemen en de Diemerzeedijk (IJburg) tot in Waterland.

vrijdag 22 maart 2013

Luie tuinier zegen voor natuur

Op de eerste cursusavond natuurvriendelijk tuinieren genoten we van Gert Snoei die boeiend kan vertellen. En relaxt: niet alles opruimen, rommelhoekjes, dode bladeren is een zegen voor de natuur. Allerlei insecten leven daarin en op hun beurt worden ze gegeten door vogels, die ook de schadelijke insecten opruimen. De kringloop in je tuin.

We bespraken de waarde van inheemse planten en bomen, waar insecten en vogels voedsel vinden, meer dan op exotische soorten.
En in plaats van nieuwe planten kopen in het tuincentrum kan je ook met elkaar ruilen. Om dicht bij huis plantjes te ruilen hebben we in Diemen het netwerk DiemerGroeneTuinen.

Struiken met bessen: wroeten.nl/tuin/bessen-en-bottels
Meer tips op
www.uwtuinvolvlinders.nl
www.vogelbescherming.nl/tuinvogel
www.tuinreservaten.nl
www.vivara.nl > Planten