zaterdag 16 december 2023

Vlinderidylle in 2023

De Vlinderidylle ligt aan de Iet van Feggelenlaan in Plantage De Sniep. De start was in 2022 met het inzaaien door kinderen van de basisschool De Kersenboom.

In mei 2023 is de idylle officieel geopend door onze wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg en Kars Veling van de Vlinderstichting met het onthullen van twee informatieborden. Het was een leuke en goed bezochte happening.

In het tweede jaar dat we geteld hebben, zijn er 40 tellingen ingevoerd, 11 soorten, totaal 261 vlinders met een duidelijke piek van klein koolwitjes. De eerste telling was op 3 april, de laatste op 5 oktober. In 2022 telden we tussen 11 juni en 22 september 25 maal in totaal 10 soorten, 161 vlinders totaal.
De tellingen worden door 4 personen gedaan.

Voor het onderhoud hebben we een vijftal  werkochtenden georganiseerd en pakken bewoners dit tussentijds zelf op. Moeizaam is vooral riet en heermoes verwijderen.

Voor de kleuters van de basisschool de Kersenboom is er een speurtocht georganiseerd.

Samenwerking met de gemeente wat betreft groenafval afvoer, biologische beplanting en gereedschap verloopt heel prettig.

Wil je meehelpen met de Vlinderidylle, meld je dan aan bij Annemieke Hondius op vlinderidylle@gmail.com

donderdag 14 december 2023

Broedende vogels weer geteld

De vogeltellers liepen in 2025 weer hun rondes in het plot van 1 km2 in het Diemerbos. Hier staan de resultaten: Broedvogels Diemerbos 1999-2023

De nachtegalen, blauwborsten, goudvinken en appelvinken broeden nog steeds in het Diemerbos. Dat zijn mooie resultaten. De ijsvogel broedt er echter nog steeds niet.
Ook mooi om te melden is het recente succesvolle broedpaar van de zeearend bij de Baai van Ballast (Maxis). Dit ligt buiten het telgebied en staat daarom niet in de lijst.
Juist in ons telgebied van het Diemerbos zijn windturbines gepland. De termijn om een zienswijze (MER) in te dienen is aangebroken. Zie ook de website van gemeente Diemen/RES.

Ook het komende voorjaar 2024 gaan de broedvogeltellers weer vroeg uit de veren voor de 25e telling. Dat is wel bijzonder toch? Vooral hun oren zijn tijdens het inventariseren gespitst op het herkennen van de zang van de broedvogels.
Goudvink, foto Frans Alst

Ringslangen leggen minder eieren

Op zaterdag 4 november was weer de landelijke natuurwerkdag in het Diemerbos. Gemaaid riet is afgeharkt en de broeihopen zijn onderzocht op ringslang-eieren.
Helaas zet de dalende trend door, er werden nog maar 83 eieren gevonden. Toch worden er regelmatig ringslangen gezien in het gebied. De ecologen van Staatsbosbeheer en Amsterdam gaan zich buigen over deze kwestie. 
Hier vind je de resultaten Broeihopen Diemerbos 2010 - 2023
 
een klont eieren van de ringslang in het Diemerbos

dinsdag 10 oktober 2023

Natuurwerkdag 4 november ringslangen Diemerbos

 De eerste zaterdag van november is het weer landelijke natuurwerkdag.

Kom lekker werken en eieren van de ringslang zoeken in het Diemerbos. Kinderen vanaf een jaar of 8 kunnen ook meedoen. Meld je aan op

https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/aan-de-slag-voor-de-ringslang-in-het-diemerbos/

eieren van de ringslang zoeken

De boswachter: Het natte Diemerbos is erg in trek bij de ringslang. We gaan tijdens de Natuurwerkdag op zoek naar de eieren van de ringslang in de drie aangelegde broeihopen. Parallel aan het eieren zoeken gaan we in een ander deel van het Diemerbos aan het leefgebied van de ringslang werken. Staatsbosbeheer heeft een stukje rietmoeras gemaaid en we gaan het maaisel afharken en op hopen brengen. Doe je laarzen aan of waterdichte schoenen!

gemaaid riet afharken


vrijdag 22 september 2023

Duurzaam Diemen Festival en meer

 

  • een kraam op de markt, ook de Vlinderidylle Diemen en buurtmoestuinen zijn daar aanwezig.
 
 
Verder tal van duurzame clubs en activiteiten
---------------------------------------------------------------
Andere activiteiten in Diemen
De Vrienden presenteren een boekje over de geschiedenis van het Diemerbos
Met koffie, bijpraten met de boswachter, om 13.30 excursie en afsluitende borrel
Start 10.30 tot ca 17u
Aanmelden en meer info bij secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl
 
Meer groene activiteiten
IVN Amsterdam en Diemen 
Onze IVN-afdeling met activiteiten en cursussen

Anna's tuin en ruigte 
Net over de grens van Diemen, in het Science Park, een wilde tuin om door te dwalen en workshops permacultuur te volgen

Buurtgroen020
Activiteiten in Amsterdam, vaak ook vlakbij Diemen
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief

zaterdag 22 april 2023

Nachtegalen zingen in Diemen

Jubileum: 25 jaar broedvogels tellen in het Diemerbos!
De vogeltellers lopen weer hun rondes in het plot van 1 km2 in het Diemerbos. En dat voor het 25e jaar!
En dan hoor je zo maar nachtegalen, blauwborsten, appelvinken en goudvinken. En zit een purperreiger in het riet.
 
De nachtegaal is een onopvallende bruine vogel in tegenstelling tot de fel oranje goudvink.
Goudvink, foto Frans Alst

Een impressie van zo'n ronde, een uur voor zonsopgang, door Lodewijk:
Het was een prachtige zonnige ochtend. Vandaag samen met Cathy geteld. Was voor mij de eerste telling met Cathy en omdat het haar 25-ste seizoen is trakteerde ze op lekkere koekjes. Op de weg naar het plot hoorde Cathy 2 Nachtegalen, ik in het noordelijke deel van het Diemerbos één, in het plot geen Nachtegaal gehoord. De twee Blauwborsten, Appelvink en Goudvinken waren weer te horen. Verder nog leuk was de Purperreiger die in het riet zat te rusten. 

Diemerbos weer klaar voor de ringslang

Woensdagmiddag 12 april hebben de boswachters en vrijwilligers weer drie broeihopen voor ringslangen aangelegd in het Diemerbos. In deze hopen van snippers, maaisel en paardenmest ontstaat broeiwarmte, waar de ringslangen graag hun eieren in leggen.

Na jaren met een stijgende lijn, met vaak 2000 eieren, vonden we de afgelopen jaren steeds minder eieren in de broeihopen. We zijn benieuwd naar de stand van dit jaar.

Op de landelijke natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november, gaan we kijken hoe veel eieren er zijn gelegd.