maandag 6 mei 2019

Libellen: lezing en excursie

LET OP: VERPLAATST VAN 13 JUNI NAAR DO. 4 JULI , 20u
Meer weten over die glanzende libellen die over het water scheren?
Kom donderdagavond 4 juli naar de lezing van natuurdocent Ronald Rave. En ga mee op excursie.

Libellen behoren ongetwijfeld tot de meer opvallende insecten in ons land,  niet alleen door hun kleur,  maar zeker ook door hun acrobatische manier van vliegen. In Nederland zijn er ongeveer 70 soorten,  waarvan we er ongeveer 25 kunnen treffen in en rondom Amsterdam.
Viervlek vrouw, door Ronald Rave
Tijdens de lezing geeft de ervaren natuurdocent Ronald Rave een goede indruk van deze fascinerende groep dieren. We bespreken o.a. leefwijze,  bijzonderheden, ecologie en kenmerken om een aantal soorten te herkennen. 
Aan deze lezing is een excursie verbonden met max. 10 deelnemers.

Donderdag 4 juli 2019 om 20u. Tot 22u. Lezing door Ronald Rave
Locatie: Theater de Omval, Ouddiemerlaan 104, 1111 HL Diemen
Excursie zondag 7 juli en bij meer aanmeldingen 14 juli (max. 10 personen per excursie)
Aanmelden (graag ruim tevoren): ce.pot@planet.nl
Prijs: Vrijwillige bijdrage.
Organisatie: IVN Amsterdam met IVN-werkgroep Diemen
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/libellen-lezing-en-excursie

woensdag 1 mei 2019

Nachtelijk gezang in het Diemerbos

Waar denk je aan bij nachtelijk gezang in het bos: de nachtegaal! In het Diemerbos waren op een avond wel negen nachtegalen aan het zingen. Marisa Stoffers schreef erover op haar natuurblog van DaaromDiemen: zingende nachtegalen in Diemen.
Wat kun je verder zoal horen op een avond (of ochtend) in het Diemerbos?
Zanglijsters, rietzanger, nachtegaal en waterral. Daarnaast roodborst, merel, wilde eenden en grauwe ganzen. En de prachtige blauwborst. Lees meer op de pagina Vogels.
Ook andere dieren laten zich horen: rugstreeppadden, groene kikkers en veenmollen.
Blauwborst in het Diemerbos, door Ruud Wolterman

Wil je mee om vogelgeluiden te leren herkennen: zondag 5 mei om 8.00 uur 's morgens is er een vogelexcursie van Vrienden van het Diemerbos. Vertrek vanaf parkeerplaats Muiderstraatweg.

maandag 15 april 2019

Diemerbos: warm plekje voor de ringslang

Het was zonnig maar koud, toen we zaterdag 13 april broeihopen voor ringslangen maakten in het Diemerbos. Het was heerlijk weer om hard te werken met hooivorken en kruiwagen, maar door de kou lieten de ringslangen zich niet zien. Zodra het warmer wordt zullen ze uit hun schilplaats komen en eerst eens aansterken en een partner zoeken. In de zomer kunnen de vrouwen-ringslang dan in de broeihopen hun eieren gaan leggen.
werk aan de broeihopen door vrijwilligers en boswachters
De broeihopen liggen verspreid over het Diemerbos, zodat de ringslangen die in het talud van snelwegen en spoorweg overwinteren, vrij snel een geschikte broeihoop vinden.
de drie broeihopen in het Diemerbos
Een broeihoop maken we van paardenmest met stro, houtsnippers en maaisel. Het is een soort super composthoop. Door het composteren ontstaat er broeiwarmte. De ringslangen weten dit feilloos te vinden en laten hun eieren door de broeiwarmte uitbroeden. Ook gewone composthopen worden wel door ringslangen gebruikt, zoals de tuinders in Driemond regelmatig merken. Omdat in het Diemerbos geen composthopen of mesthopen van boerderijen meer aanwezig zijn, helpen we de ringslangen door broeihopen aan te leggen. Vanuit het Diemerbos kunnen ringslangen verder trekken naar de Diemerzeedijk en Waterland.
broeihoop afdekken met gemaaid riet met onze bouwmeester Pieter de Wijer
De broeihoop dekken we af met gemaaid riet. Dat is tegen het uitdrogen en ook geeft het dekking aan ringslangen die in de broeihoop willen kruipen. Ringslangen in het open veld zijn een gemakkelijke prooi voor roofvogels.
Op de landelijke natuurwerkdag zaterdag 2 november gaan we onderzoeken hoeveel eieren zijn gelegd.
De boswachters van Staatsbosbeheer zorgden voor het materiaal en gereedschap. Pieter de Wijer was de bouwmeester van de broeihopen. 

woensdag 27 maart 2019

Broeihopen voor ringslangen maken op 13 april

De ringslangen van het Diemerbos rekenen weer op ons! Ieder voorjaar maken vrijwilligers broeihopen waar ringslangen hun eieren in leggen die door de broeiwarmte worden uitgebroed. Met hooivorken en kruiwagen werpen we drie hopen op verspreid over het Diemerbos. Onder leiding van de boswachter en van ringslangdeskundige Pieter de Wijer.
Wil je meehelpen en meer leren over het leven van de ringslang? We kunnen nog hulp gebruiken!

Aanmelden: ivndiemen@gmail.com (er kunnen 15 mensen meedoen, kinderen vanaf ca 8 jaar)
Datum: zaterdag 13 april, om 10 uur tot ca. 13 uur.
Plaats: hoofdingang Diemerbos bij de parkeerplaats aan de Muiderstraatweg, om 10 uur.
Meenemen: laarzen aan, kleding die vies mag worden. Kom graag op de fiets om van de ene broeihoop naar de andere te fietsen.
Met een beetje geluk vinden we misschien een ringslang die vanuit de winterslaapplek onderweg is naar een zonnig plekje in het Diemerbos.

De ringslang is een echte soort van het natte veenweidegebied. In het voorjaar komen de slangen uit hun winterslaap die ze vaak houden in een oud muizenhol in het talud van de spoordijk of snelweg. In de zomer leggen ze hun eieren op een warme plek met broeiwarmte, liefst langs het water, zoals de door ons aangelegde broeihopen.

Voorjaar in de tuin

Toen ik vorige week aan kwam fietsen bij de IVN-natuurtuin hoorde ik mijn eerste tjiftjaf, de voorjaarsbode! Vinken deden de vinkenslag. Deze week zagen we een dikke hommel(koningin), bijen en zweefvliegen. Want ook de planten hadden het voorjaar in de kop: de sleedoorn staat nu prachtig in bloei en de dotters langs de poel ook.
Sleedoorn
Dotterbloemen
En van Longkruid heb je nooit genoeg, belangrijk voor vroege hommels.
Longkruid
In het gras bloeien de helder blauwe bloemen van de Ereprijs. Gewenst 'onkruid' dat lekker mag blijven staan.
Ereprijs

We keken met genoegen naar onze paden voorzien van een dikke laag nieuwe snippers bij NLdoet.

vrijdag 22 maart 2019

Eerste Diemer Tiny Forest

Op 22 maart is een begin gemaakt met de aanleg van het eerste Kleine Bosje of Tiny Forest in Diemen, achter de Rode Kruislaan. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het wordt met kinderen aangelegd en onderhouden. Meer info IVN Tiny Forest.
De eerste boom geplant met wethouder Jorrit Nuijens
Kinderen van basisschool De nieuwe Kring hebben samen met Bas van Mil en groen-collega's van de gemeente Diemen, wethouder Jorrit Nuijens en IVN-er Cathy Wiersema de bomen geplant.
Vandaag gingen de eerste bomen de grond in, ongeveer 10% van het uiteindelijke aantal bomen. De rest van de bomen wordt in het najaar geplant.
Bas van Mil en IVN-er Cathy Wiersema met peuters van De Toversteen
De peuters van De Toversteen kwamen met de laatste bomen helpen. Er staat nu een klein rond bosje als begin van het eerste Diemer Tiny Forest. Er komt ook een plek voor buitenlessen. De kinderen kunnen zien hoe het gaat groeien en welke dieren er gaan leven.
Diemenaren die actief willen worden bij het Tiny Forest, meld je aan bij ivndiemen@gmail.com

Diemer Nieuws over Tiny Forest 

zaterdag 16 maart 2019

NLdoet in de IVN-natuurtuin

Zaterdag 16 maart hadden we een geslaagde NLdoet werkdag in de IVN-natuurtuin. De paden onkruidvrij maken en ophogen met drie kuub houtsnippers. We dachten een hele ochtend nodig te hebben...
Een aantal vrijwilligers ging de paden onkruidvrij maken en de snippers aanharken. De deelnemers van het Diemense uitzendbureau Wiver wisten wel raad met de drie kuub snippers en de kruiwagens. Wat gingen die mannen snel! Een wedstrijd kruiwagen rennen, leek het wel.
Het resultaat is geweldig, de paden hebben een dikke laag snippers gekregen. En dat in een halve ochtend.
de mannen van Wiver
We hadden dus mooi tijd om daarna koffie en warme choco te drinken met alle deelnemers.
Dank aan alle vrijwilligers!