dinsdag 10 oktober 2023

Natuurwerkdag 4 november ringslangen Diemerbos

 De eerste zaterdag van november is het weer landelijke natuurwerkdag.

Kom lekker werken en eieren van de ringslang zoeken in het Diemerbos. Kinderen vanaf een jaar of 8 kunnen ook meedoen. Meld je aan op

https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/aan-de-slag-voor-de-ringslang-in-het-diemerbos/

eieren van de ringslang zoeken

De boswachter: Het natte Diemerbos is erg in trek bij de ringslang. We gaan tijdens de Natuurwerkdag op zoek naar de eieren van de ringslang in de drie aangelegde broeihopen. Parallel aan het eieren zoeken gaan we in een ander deel van het Diemerbos aan het leefgebied van de ringslang werken. Staatsbosbeheer heeft een stukje rietmoeras gemaaid en we gaan het maaisel afharken en op hopen brengen. Doe je laarzen aan of waterdichte schoenen!

gemaaid riet afharken


vrijdag 22 september 2023

Duurzaam Diemen Festival en meer

 

  • een kraam op de markt, ook de Vlinderidylle Diemen en buurtmoestuinen zijn daar aanwezig.
 
 
Verder tal van duurzame clubs en activiteiten
---------------------------------------------------------------
Andere activiteiten in Diemen
De Vrienden presenteren een boekje over de geschiedenis van het Diemerbos
Met koffie, bijpraten met de boswachter, om 13.30 excursie en afsluitende borrel
Start 10.30 tot ca 17u
Aanmelden en meer info bij secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl
 
Meer groene activiteiten
IVN Amsterdam en Diemen 
Onze IVN-afdeling met activiteiten en cursussen

Anna's tuin en ruigte 
Net over de grens van Diemen, in het Science Park, een wilde tuin om door te dwalen en workshops permacultuur te volgen

Buurtgroen020
Activiteiten in Amsterdam, vaak ook vlakbij Diemen
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief

zaterdag 22 april 2023

Nachtegalen zingen in Diemen

Jubileum: 25 jaar broedvogels tellen in het Diemerbos!
De vogeltellers lopen weer hun rondes in het plot van 1 km2 in het Diemerbos. En dat voor het 25e jaar!
En dan hoor je zo maar nachtegalen, blauwborsten, appelvinken en goudvinken. En zit een purperreiger in het riet.
 
De nachtegaal is een onopvallende bruine vogel in tegenstelling tot de fel oranje goudvink.
Goudvink, foto Frans Alst

Een impressie van zo'n ronde, een uur voor zonsopgang, door Lodewijk:
Het was een prachtige zonnige ochtend. Vandaag samen met Cathy geteld. Was voor mij de eerste telling met Cathy en omdat het haar 25-ste seizoen is trakteerde ze op lekkere koekjes. Op de weg naar het plot hoorde Cathy 2 Nachtegalen, ik in het noordelijke deel van het Diemerbos één, in het plot geen Nachtegaal gehoord. De twee Blauwborsten, Appelvink en Goudvinken waren weer te horen. Verder nog leuk was de Purperreiger die in het riet zat te rusten. 

Diemerbos weer klaar voor de ringslang

Woensdagmiddag 12 april hebben de boswachters en vrijwilligers weer drie broeihopen voor ringslangen aangelegd in het Diemerbos. In deze hopen van snippers, maaisel en paardenmest ontstaat broeiwarmte, waar de ringslangen graag hun eieren in leggen.

Na jaren met een stijgende lijn, met vaak 2000 eieren, vonden we de afgelopen jaren steeds minder eieren in de broeihopen. We zijn benieuwd naar de stand van dit jaar.

Op de landelijke natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november, gaan we kijken hoe veel eieren er zijn gelegd.


donderdag 17 november 2022

Minder ringslangen in Diemerbos

Op de natuurwerkdag van zaterdag 5 november hebben 18 volwassenen en 8 kinderen hard gewerkt. De drie broeihopen voor ringslangen zijn onderzocht op uitgekomen eieren. Gelukkig konden de kinderen goed speuren met hun scherpe ogen, dat was wel nodig want er waren minder eieren dan eerdere jaren.
Speuren naar eieren (foto boswachter Bianca Rood)

Helaas is er al een paar jaar een dalende trend in het aantal eieren. Gelukkig zijn er wel in alle drie de broeihopen eieren gevonden. In totaal vonden we toch nog 206 uitgekomen eieren.
 
Ander werk was het maaisel afharken van een gemaaid rietveld. Zo blijft het een vochtig rietland, ook geschikt voor de ringslang.
Afharken rietveld (foto boswachter Bianca Rood)
 
En dan is het na afloop fijn uitrusten
Even pauze (foto Jouke Kramer)
 
Dalende trend
Er waren acht jaren met meer dan 1000 eieren in de drie broeihopen, waarvan vijf jaren met rond de 2000 eieren. Sinds 2018 is er een dalende trend met 1322 - 984 - 411 - 385 - 206 eieren. Een ringslang legt gemiddeld 20 eieren.  

Begin december kregen we van de stadsecoloog de gegevens van de omgeving. Het blijkt dat op veel plekken in 'Groot Amsterdam' wat achteruitgang is, maar zo'n sterke daling als bij het Diemerbos is wel uitzonderlijk. Dat de spoordijk door werkzaamheden van Pro Rail ongeschikt voor winterverblijf is geworden, kan een rol spelen.

vrijdag 7 oktober 2022

Eieren zoeken in november

De eerste zaterdag van november, dat is nu 5 november, is het weer natuurwerkdag. In het Diemerbos gaan we onderzoeken hoe veel eieren de ringslangen hebben gelegd in de drie broeihopen in het bos.
De afgelopen jaren was er een dalende trend, het is nu extra spannend hoeveel we er vinden. 
 

Help je mee zoeken? Kinderen vanaf ca 7 jaar zijn ook welkom, met hun scherpe ogen zien zij de eieren vaak het eerste.
We gaan ook werken op een drassig landje waar we maaisel afharken. Laarzen zijn wel nodig in het Diemerbos.
Aanmelden op natuurwerkdag.nl/klus/Diemerbos. Er kunnen maximaal 20 volwassenen en 10 kinderen meedoen.
 
Tijd: zaterdag 5 november 10 uur, tot ca 15u
Start: Voor terras 'House of Bird' bij hoofdingang Diemerbos
Hoe: kom zo mogelijk op de fiets om naar de werk-locaties in het bos te gaan
Meenemen: laarzen aan, lunch, drinken. Bij de start is er koffie en thee.

vrijdag 16 september 2022

Havik, snor en nachtegalen in het Diemerbos

Broedvogel Monitoring Project (BMP) Diemerbos 2022
De vogelaars hebben hun rondes in het 'plot' van 1km2 in het Diemerbos ten oosten van de A9 weer gelopen, de resultaten zijn bekend: zie Broedvogels Diemerbos 1999-2022
Het was een goed vogeljaar met 373 territoria (broedpaartjes) en 45 soorten, dat is boven het gemiddelde.
  • Nieuw record van 9 nachtegalen in het plot in Diemerbos
  • De havik heeft gebroed in het onderzoeksgebied 
  • De snor is ook een nieuwkomer, een rietvogel genoemd naar zijn snorrende zang
  • Het aantal Cetti's zangers steeg van 2 naar 5
  • Het aantal merels daalt langzaam van 23 in 2017 naar 13 nu